درود
من صفحه ی اصلی انجمنم یه ارور دیتابیس میده
مربوط میشه به یک هک
هک درست کار نمیکنه و وقتی هم پاکش میکنم یک ارور دیگه میاد
ممنون میشم راهنماییم کنید
متن ارور این هست


Database error in vBulletin 4.2.0:

Invalid SQL:

SELECT userid, usergroupid, displaygroupid, username, posts, post_thanks_thanked_times
FROM user AS user
WHERE post_thanks_thanked_times > '0'
ORDER BY post_thanks_thanked_times DESC
LIMIT 0, 15;

MySQL Error : Unknown column 'post_thanks_thanked_times' in 'field list'
Error Number : 1054
Request Date : Wednesday, January 9th 2013 @ 07:40:35 AM
Error Date : Wednesday, January 9th 2013 @ 07:40:35 AM
Script : انجمن تفریحی پرشین پاتوق
Referrer : انجمن تفریحی پرشین پاتوق
IP Address : 149.3.143.15
Username : Admin
Classname : vB_Database
MySQL Version : 5.1.66-cll

تشکر