درود

اگر ویبولتین را از روت هاست به پوشه ای بخواهیم انتقال بدیم باید چکار کنیم؟
آیا مشکلاتی پیش میاد؟
آیا روی بازدید نداشتمون هم تاثیر داره؟