روش خوش

من ميخوام بدونم كار اين اسكريپت چي هست :

clientscript/vbulletin_md5.js?v=384
clientscript/vbulletin_md5.js?v=386

كسي ميدونه چيكار ميكنه و از كجا خوالنده ميشه؟

توي GTmetrix | Website Speed and Performance Optimization اين دو اسكرپت خيلي ارور مياره واسه ما