سلام
اگر امکان دارد مجموعه ای را همانند جوملا ارائه کنید تا بتوان از نسخه لوکال و تغییرات انجام شده روی آن بسته نصبی برای نصب روی هاست تهیه کنیم.
با تشکر