بخدا اگه میدونستم دعوا میشه نمیگفتم.....
خیلی قشنگه ولی اگه میشه آدرس سایت رو هم بذارید.لطفا دعوا هم نکنید....باهم مهربون باشین ...........