با سلام من این مشکل رو در قالب انجمنم داره اینکه فاصله نداره