دوستان سیستم خبر ساز من مشکل پیدا کرده
یعنی یه چیزایی بهش تازه اضافه شد دیگه عمل نمیکنه واسه جدیدا
اینم عکسش
Untitled.png