سلام و درود

دوستان من دنبال هکی هستم که بشه به عنوان پول مجازی برای سایت استفاده کرد..
کسی خبر داره باید از چه هکس استفاده کنم؟