در پی نیاز جامعه IT ایران به منابع آموزشی در رابطه با آخرین محصولات نرم افزاری و تکنولوژی های شبکه ای اقدام به بروزرسانی پکیج آموزش شبکه با آموزش هایی از قبیل آموزش Windows Server 2008 ، آموزش SharePoint Server 2007 ، Exchange Server 2007 آموزش Wireless Networking و دهها مطلب دیگر نمودیم .

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آموزش شبکه کلیک کرده