درود

دوستان کسی اینجا هست که دامین رو به وسیله ی کارت شارژ بفروشه ؟

اگر کسی هست بگه تا من بخرم

بدرود