سلام دوستان


زیر مجموعه ها نمایش داده نمیشن

حتی من نمایش عمق زیر مجموعه هارو بیشتر از 0 گذاشتم اما نشضون نمیده

حتی هک ستونی کردن هم نصب کردم مشکل چیه؟