سلام
میخوام رنگ پس زمینه هک آخرین ارسال انجمن را عوض کنم
چون با توجه به رنگ رینک ها قابل خواندن نیست
نمیشه رنگ لینک را عوض کنم فقط باید رنگ پس زمینه عوض شه

عکس همین قسمت