نقل قول نوشته اصلی توسط CROW نمایش پست ها
جناب :

Index.html
رو به :
index.html

تغیر نام بده ...

I اول باید کوچیک بشه
درست شد آقا

دستت درد نکنه