سلام من برای گروه های کاربری افکت برف زدگی رو تعریف کردم ولی فقط برای ادمین میاره
در additional.css این کد رو تعریف کردم
کد:
 .user-Admin {
  background: url("http://mykasra.ir/images/mykasra1.gif") repeat-x scroll 0% 0% transparent;
  color: red;
  text-shadow: 0px 0px 8px;
  font-weight: bold;
}
.user-arshad {  background: url("http://mykasra.ir/images/mykasra2.gif") repeat-x scroll 0% 0% transparent;  color: #FF33CC;  text-shadow: 0px 0px 8px;  font-weight: bold;}

.user-modir {  background: url("http://mykasra.ir/images/mykasra2.gif") repeat-x scroll 0% 0% transparent;  color: #4040C0;  text-shadow: 0px 0px 8px;  font-weight: bold;}

.user-modirazmayeshi {  background: url("http://mykasra.ir/images/mykasra2.gif") repeat-x scroll 0% 0% transparent;  color: #40C040;  text-shadow: 0px 0px 8px;  font-weight: bold;}


.user-karbartazevared {  background: url("http://mykasra.ir/images/mykasra2.gif") repeat-x scroll 0% 0% transparent;  color: #2D383A;  text-shadow: 0px 0px 8px;  font-weight: bold;}
و در گرو ه های کاربری برای هر کدوم کد ها رو به این صورت تعریف کردم
کد:
 <b><span class="user-admin">
</span></b>
----------------------------------------------
کد:
 <b><span class="user-arshad">
</span></b>
----------------------------------------------
کد:
 <b><span class="user-modir">
</span></b>
و ... اما وقتی انجمن رو باز میکنم فقط ادمین افکت برف زدگی رو داره مشکل از کجاست