سلام
تو یه تاپیکی کاربرا عکس گذاشتن، به هیچ وجه نمیشه دید عکسها رو
هک پنهان کردن لینکها رو غیرفعال کردم، بازم نشون نمیده
چکارش کنم اینو؟