سلام بر همگی

دوستان برنامه Sony Vegas 12 نسه 32 بیت نداره؟ فقط 64 بیته؟

رهکاری چیزی واسش نیست؟