سلام چطوری میتونم در موقع ثبت نام کاربر کاری کنم هم تصویر تایید کننده و هم سوال تصادفی باشه
در حالت عادی فقط میشه یکیشو ثبت نام کرد