سلام
من دو سه روزه وارد وی بی شدم هیچ بلد نیستم
من دادم یکی هک آخرین ارسالی ها رو بزاره گذاشت و فعالش کرد اما کار نکرد کسی هست از مدیر ها که برام نصب کنه دو تا هک رو؟یک هک آخرین ارسالی های و یک هک تشکر رو برام نصب کنه.؟ممنون میشم