با سلام.
وقتی یه پستی میزارم اسمش به این شکل میشه = /showthread/اسم انجمن
و من میخواهم مثل وی بی ایران شه . یعنی /tharead123456
چیکار کنم؟