کسی از دوستان هست که بدونه یه تاپیک رو چه جوری میشه به یه تلار انتقال داد؟
ممنون