درود
مدتی پیش درخواستی مبنی بر هک advanced bbcode permissions برای 4.2 داشتم که پاسخی دریافت نشد .
هر یک از دوستان که می توانند، لطفا هزینه را اعلام کنند .

سپاس