سلام.اگر بخوایم برای لیست مدال ها صفحه ای جداگانه ایجاد کنیم باید چه کار کنیم؟؟
چیزی مثل این سایت:

http://vopmusic.com/forum/ranks.php