بیخیال یه بار دیگه نصبش میکنم...بازم مغصی که راهنماییم کردید