باسلام

قصد دارم به شما طریقه ی تغییر در پست بیت برای نمایش یک بار امضاء ی کاربر در هر صفحه را آموزش دهم . البته برای ویبولتین نسخه ی 4 هک آن موجود است ولی از آنجا که همه میدانیم تغییر در قالب بهتر از هک است از نظر سرعت این روش توصیه می شود .


آموزش برا ویبولتین 3.x :

- ابتدا قالب postbit را جستجو و کد زیر را در
آن پیدا کنید :

کد PHP:
<if condition="$post['signature']"
- در نهایت کد زیر را جایگزین آن کنید .

کد PHP:
<if condition="$post['signature'] AND !$vboptions['shownsigs'][$post[userid]] AND $vboptions['shownsigs'][$post[userid]] = true"


آموزش برا ویبولتین 4.x :

- ابتدا قالب postbit را جستجو و کد زیر را در آن پیدا کنید :

کد PHP:
<vb:if condition="$post['signature']"
- در نهایت کد زیر را جایگزین آن کنید .

کد PHP:
<vb:if condition="!$vboptions['shownsigs'][$post[userid]] AND $vboptions['shownsigs'][$post[userid]] = true"
- قالب postbit_legacy را جستجو و کد زیر را در آن پیدا کنید :

کد PHP:
<vb:if condition="$post['signature']"
- در نهایت کد زیر را جایگزین آن کنید .

کد PHP:
<vb:if condition="!$vboptions['shownsigs'][$post[userid]] AND $vboptions['shownsigs'][$post[userid]] = true"


به این راحتی در هر صفحه امضاء کاربران فقط یک بار نمایش داده می شود .


منبع وبسایت شخصی خودم و وی بی ایران
تمام