درود یک هک میخوام که مثال یک کاربر پست یا تاپیکی که ایجاد میکنه و اگر یکی از پرسنل سایت اون پست یا تاپیک رو انتقال داد یا ویرایش کرد یا حذف کرد یک پیام خصوصی برای اون کاربر ارسال بشه که بهش اطلاع بده پست یا تاپیک شما انتقال یاف یا حذف شد خلاصه به کاربر اتوماتیک اطلاع بدهچه بلایی سر پست یا تاپیکش اومده