تبلیغات در اینترنتتبلیغات در اینترنت
صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 17 از 17

مقاله: آموزش کادربندی پست بیت به سبک VBiran Sky

  1. آموزش کادربندی پست بیت به سبک VBiran Sky »

   آموزش کادربندی پست بیت به سبک VBiran Sky

   نگارش: , by (مدیر ارشد)
   2013/02/07 02:15 PM
   امتیاز:  (1 رای ، میانگین : 5.00 )

   درود.

   نمونه
   (جهت مشاهده با وضوح بالا ، روی تصویر کلیک کنید)
   ابتدا به ادمین سی پی --> جستجوی قالب بروید --> جستجو کنید : additional.css
   کد های زیر را به انتهای آن اضافه کنید :

   کد:
   .postbitlegacy .postrow, .eventbit .eventrow, .postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {
   font: 12px Tahoma;
   }
   .username_container {
     padding:2px 0;
     text-align:center;
   }
   .username_container .username strong {
     font-size: 16pt;
     font-weight:400;
   }
   .usertitle, .rank {
     text-align:center;
   }
   .usercenter {
     padding-top:5px;
     text-align:center;
   }
   .post_field {
   margin-top: 2px;
   border-radius: 6px;
   padding: 8px 5px 8px 4px;
   font: 11.5px BKoodakBold (http://vbiran.ir/vbiranv5/BKoodakBold);
   text-align: left;
   margin-bottom: 3px;
   background: #f0f0f0 url(http://up.vbiran.ir/images/23fx5dc57ffmslhqi1.png);
   text-shadow: 2px 1px white !important;
   color: #6D685E;
   margin: 0 -4px 3px -4px;
   -webkit-border-radius: 4px;
   text-shadow: #B2B2B2 0 0 7px;
   border: 1px solid #CECECE;
   border-top: 1px solid #CECECE;
   border-bottom: 3px solid rgb(0, 83, 99);
   box-shadow: 0px 0px 10px #DFDFDF inset;
   -webkit-transition: all 0.5s ease-in !important;
   -moz-transition: all 0.5s ease-in !important;
   -o-transition: all 0.5s ease-in !important;
   }
   .post_field:hover {
   padding: 8px 5px 8px 29px;
   border-bottom: 3px solid rgb(0, 128, 153);
   box-shadow: 0px 17px 0px rgba(0, 0, 0, 0.08) inset;
   -webkit-transition: all 0.3s ease-in !important;
   -moz-transition: all 0.3s ease-in !important;
   -o-transition: all 0.3s ease-in !important;
   }
   .post_field strong {
     color: #587c1d;
   }
   .post_field dt {
     color: #587c1d;
     font-weight:700;
   }
   .post_field dt {
   color: rgb(0, 96, 100);
   }
   حالا به جستجوی قالب بروید و جستجو کنید : postbit_legacy
   درون آن را با کد زیر عوض کنید .

   کد:
   {vb:raw template_hook.postbit_start}
   <li class="postbitlegacy postbitim postcontainer {vb:raw post.statusicon}" id="post_{vb:raw post.postid}">
   <!-- see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles -->
   
   <div class="lolz">
     <div class="posthead">
         <span class="postdate {vb:raw post.statusicon}">
           <vb:if condition="$show['announcement']">
             <span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span>
           <vb:else />
             <span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">,&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span>
           </vb:if>
         </span>
         <span class="nodecontrols">
           <vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid'] AND !$show['moderated']">
   <a href="#top" onclick="self.scrollTo(0, 0); return false;">Top</a> |
             <a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="<vb:if condition="$show['inlinemod']">ie</vb:if>postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a><a id="postcount{vb:raw post.postid}" name="{vb:raw post.postcount}"></a>
           </vb:if>
           <vb:if condition="$show['moderated']"><a name="post{vb:raw post.postid}"></a>{vb:rawphrase moderated_post}</vb:if>
           <vb:if condition="$show['inlinemod']">
             <label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"><input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" /></label>
           </vb:if>
         </span>
     </div>
   </div>
     <div class="postdetails">
       <div class="userinfo">
         <div class="username_container">
         <vb:if condition="$post['userid']">
           {vb:raw memberaction_dropdown}
           {vb:raw post.onlinestatus}
         <vb:else />
           <span class="username guest">{vb:raw post.musername}</span>
         </vb:if>
         </div>
         <vb:if condition="$post['rank']">
   
           <span class="rank">{vb:raw post.rank}</span>
       </vb:if>
   
         {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left}
   <div class="avatarkadr">
         <vb:if condition="$show['avatar']">
   <div class="usercenter">
         <a class="postuseravatar_custom avatar_user" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}">
           <img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" style="-webkit-border-radius: 4px;
   -moz-border-radius: 4px;
   border-radius: 4px;
   box-shadow: 0px 0px 7px rgba(0, 0, 0, 0.53);" class="avaopa" />
         </a>
   </div>
         </vb:if> 
   </div>
         <vb:if condition="$post['userid']">
           <hr />
           <dl class="userinfo_extra">
             <vb:if condition="$post['joindate']"><div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase join_date}</dt> <dd>{vb:raw post.joindate}</dd></div></vb:if>
   <div class="post_field"><dt>عنوان کاربر</dt> <dd>{vb:raw post.usertitle}</dd></div>
   <div class="post_field"><dt>ميانگين پست در روز</dt> <dd>{vb:raw post.postsperday}</dd></div>
   
   
   
   
             <vb:if condition="$post['field2']"><div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase location_perm}</dt> <dd>{vb:raw post.field2}</dd></div></vb:if>
   
   
   
   
   
   
   
   
             <vb:if condition="$post['age']"><div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase age}</dt> <dd>{vb:raw post.age}</dd></div></vb:if>
             <div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase posts}</dt> <dd>{vb:raw post.posts}</dd></div>  
             {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}
           </dl>
           <vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']">
           <dl class="user_rep">
             <vb:if condition="$show['infraction']">
             <div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase infractions}</dt> 
             <dd>{vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd></div>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['reputation']">
               <vb:if condition="$show['reppower']">
   <div class="post_field">
             <dt>{vb:rawphrase reppower}</dt> 
             <dd id="reppower_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reppower}</dd> </div>
               </vb:if>
             </vb:if>
           </dl>
           </vb:if>
         <vb:if condition="$show['reputation']">
   <div style="margin:0 auto 0 auto;text-align:center;">
           <span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}" title="{vb:raw post.username} {vb:raw post.level}">
             <vb:each from="reputationdisplay" value="row">
               <img class="{vb:raw row.class}" src="{vb:stylevar imgdir_reputation}/reputation_{vb:raw row.posneg}{vb:raw row.imgext}" alt="" />{vb:raw row.rowend}
             </vb:each>
           </span>
   </div>
         </vb:if>
   
           {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right}
           <div class="imlinks">
             {vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon}
           </div>
         </vb:if>
       </div>
       <div class="postbody">
         <div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>">
           {vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}
           <vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']">
           <h2 class="title icon">
             <vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title}
           </h2>
           </vb:if>
   
   
               <vb:if condition="$post['isfirstshown']">
                 {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start}
                 {vb:raw ad_location.thread_first_post_content}
               </vb:if>
               <vb:if condition="$post['islastshown']">
                 {vb:raw ad_location.thread_last_post_content}
               </vb:if>
           <div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] OR $show['last_ad']"> hasad</vb:if>">
             <div id="post_message_{vb:raw post.postid}">
               <blockquote class="postcontent restore ">
                 {vb:raw post.message}
               </blockquote>
             </div>
   
             <vb:if condition="$show['attachments']">
               <div class="attachments">
   
               <vb:if condition="$show['thumbnailattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_thumbnails}" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend>
                   {vb:raw post.thumbnailattachments}
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
               <vb:if condition="$show['imageattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                   {vb:raw post.imageattachments}
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
               <vb:if condition="$show['imageattachmentlink']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                   <ul>
                   {vb:raw post.imageattachmentlinks}
                   </ul>
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
               <vb:if condition="$show['otherattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_files}" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend>
                   <ul>
                   {vb:raw post.otherattachments}
                   </ul>
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
               <vb:if condition="$show['moderatedattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attachments_pending_approval}" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend>
                   <ul>
                   {vb:raw post.moderatedattachments}
                   </ul>
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
               </div>
             <!-- / attachments -->
             </vb:if>
           </div>
         </div>
         <vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']">
         <div class="after_content">
           <vb:if condition="$show['postedited']">
           <!-- edit note -->
           <blockquote class="postcontent lastedited">
             <vb:if condition="$show['postedithistory']">
               {vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, 
                 {vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}}
             <vb:else />
               {vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}}
             </vb:if>
             <vb:if condition="$post['edit_reason']">
               <span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason}
             </vb:if>
           </blockquote>
           <!-- / edit note -->
           </vb:if>
           {vb:raw template_hook.postbit_signature_start}
           <vb:if condition="$post['isfirstshown']">
             {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}
           </vb:if>
           {vb:raw template_hook.postbit_signature_end}
   
   
   
         </div>
   
         </vb:if>
         <div class="cleardiv"></div>
   {vb:raw template_hook.postbit_messagearea_end}
           <vb:if condition="$post['signature']">
             <blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer">{vb:raw post.signature}</div></blockquote>
           </vb:if>
       </div>
     </div>
       <div class="postfoot">
         <!-- <div class="postfoot_container"> -->
         <div class="textcontrols floatcontainer">
           <span class="postcontrols">
             <img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" />
             <vb:if condition="$post['editlink']">
               <a class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase edit_delete_message}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a> 
             <vb:if condition="THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
               <a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}&amp;noquote=1" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a> 
             <span class="seperator">&nbsp;</span>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$post['replylink']">
               <a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase reply_with_quote}"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" /> <vb:if condition="$post['forwardlink']">{vb:rawphrase reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase reply_with_quote}</vb:if></a> 
             <vb:if condition="$show['multiquote_post']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['multiquote_post']">
                <a class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a> 
             </vb:if>
           </span>
           <span class="postlinking">
             <vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'">
               <vb:if condition="$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1">
                   <a href="{vb:raw promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a>
                               <span class="seperator">&nbsp;</span>
               </vb:if>
             </vb:if>
   
             {vb:raw template_hook.postbit_controls}
             {vb:raw post.iplogged}
             <vb:if condition="$post['forwardlink']">
               <a class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a>
               <vb:if condition="$show['reputationlink'] OR $show['infractionlink'] OR $show['moderated'] OR $show['spam'] OR $show['deletedpost'] OR $show['redcard'] OR $show['yellowcard']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['reputationlink']">
               <span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><a class="popupctrl reputation" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase add_reputation}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase add_reputation}" /> -->&nbsp;</a></span>
             </vb:if>
   
             <vb:if condition="$show['infractionlink']">
               &nbsp;<a class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp;
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['reportlink']">
               &nbsp;<a class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp;
             </vb:if>
   
             <vb:if condition="$show['moderated']">
               <img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" />
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['spam']">
               <img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" />
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['deletedpost']">
               <vb:if condition="$show['managepost']">
                 <a class="deleted" href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}">&nbsp;</a>
               <vb:else />
                 <img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" />
               </vb:if>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['redcard']">
               <a class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a>
               <vb:elseif condition="$show['yellowcard']" />
                 <a class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$post['api_platform']">
               <vb:if condition="$post['api_platform_link']">
                 <a class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}" href="{vb:raw post.api_platform_link}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_title']}}">{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_phrase']}}</a>
               <vb:else />
                 <span class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}">{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_phrase']}}</span>
               </vb:if>
             </vb:if>
           </span>
         <!-- </div> -->
         </div>
       </div>
     <hr />
   </li>
   {vb:raw template_hook.postbit_end}


   فقط فونت نوشته هاش با اصلی کمی تفاوت داره

   برای کادر بندی بخش های مختلفش هم از آموزش زیر استفاده کنید


 1. Top | #11
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  517
  میزان امتیاز
  60

  پیش فرض

  آپ

  استادان عزیز لطفااااااااااااااااااا

  فقط میخواین یه کد رو از توش حذف کنید
 2. گیفت کارت آیتونز

 3. Top | #12
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  517
  میزان امتیاز
  60

  پیش فرض

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

 4. Top | #13
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  517
  میزان امتیاز
  60

  پیش فرض

  بعد دوروز باز هم آپ

 5. Top | #14
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  569
  میزان امتیاز
  66

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Ho3ein.a نمایش پست ها
  سلام استادان عزیز

  میشه لطفا برای من هم درست کنید

  این کد

  کد:
  @charset "UTF-8";
  /* CSS Document */
  
  /**
  * Custom CSS by PurevB.com
  */
  /************************************************************************/
  *{ -moz-box-shadow: none !important; -webkit-box-shadow: none !important; }
  
  #fb_headerbox {
    padding-right:5px;
  }
  .wgo_block {
    margin:0;
  }
  .navbar {
    -moz-border-radius-bottomleft: 0 !important;
    -moz-border-radius-bottomright: 0 !important;
    -webkit-border-bottom-left-radius: 0 !important;
    -webkit-border-bottom-right-radius: 0 !important;
  }
  .announcements {
    margin-top:10px;
  }
  .highlight {
    background-image:none;
  }
  .navlinksBox {
    text-align: center;
    color: #5d5d5d;
    font-size: 11px;
      font-weight:700;
      margin-top: 8px;
      margin-bottom: 0;
      width:100%;
      clear:both;
  }
  .navlinksBoxWrap {
    padding: 10px 0;
  }
  .bodyWrap {
    background:#fff;
    margin:0 2px;  
  }
  .body_wrapper {
    padding:10px 0;
    margin:0;
  }
  .above_body {
    padding:0;
    margin:0;
  }
  .threadbit .sticky, .threadbit .nonthread, .threadbit .nonsticky, .threadbit .deleted, .threadbit .discussionrow, .threadbit .ignored, .wgo_block .wgo_subblock, 
  .forumbit_nopost .forumbit_nopost .forumrow, .forumbit_post .forumrow {
    border-bottom: 1px solid #c6c6c6;}
  .threadbit .sticky, .threadbit .nonthread, .threadbit .nonsticky, .threadbit .deleted, .threadbit .discussionrow, .threadbit .ignored {
    border-top:0;
  }
  .popupbody li > a,
  .popupbody li > label {
    padding:8px 10px;
  }
  .formsubmit label {
    color:#3E3E3E;
  }
  .memberBox .toplinks ul.isuser .popupbody li {
    color:#3E3E3E;
  }
  .loginLeft {float:left;}
  .loginLeft #fb_loginbtn {position:relative;top:4px;}
  .toplinks #fb_loginbtn {position:relative;top:2px;}
  #fb_loginbtn {margin-left:4px;}
  .popupbody li > a,
  .popupbody li > label {
    padding:8px 10px;
  }
  #memberlist #searchstats {color:#fff;}
  
  .popupbody li > a,
  .popupbody li > label {
    background:#fff;
  }
  .block .searchlisthead, .block .searchlisthead a {
  color:#fff;
  }
  .forumdescription {
  padding-top:3px;
  }
  /* Misc Resets
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  img {
    border:0;
  }
  .verticalAlign {
    vertical-align:middle;
  }
  .clearfix:after {
    content: ".";
    display: block;
    clear: both;
    visibility: hidden;
    line-height: 0;
    height: 0;
  }
  .clearfix {
    display: inline-block;
  }
  html[xmlns] .clearfix {
    display: block;
  }
  * html .clearfix {
    height: 1%;
  }
  .lastPostIMG {
    position:relative;
    top:2px;
  }
  
  .wgo_block .blockbody, .wgo_block .blockhead {
    border-bottom:0;
  }
  #wgo .blocksubhead {
    border:0;
  }
  .left {
    float:left;
  }
  .left.padLeft {
  padding:0 5px;
  }
  .right {
    float:right;
  }
  
  /* Page Wrapper
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  body {
    width:auto;
    min-width:990px;
    max-width:auto;
    margin: 0;
  }
  #pageWrapper {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/pageTopBG.jpg) repeat-x top left;
  }
  .pageWrap {
    width:auto;
    margin:0px 35px 0px 35px;
  }
  .pageTop {
    height: 150px;
    padding-top: 7px;
  }
  .socialBox {
    height: 49px;
    line-height: 49px;
    color: #575757;
    font-size:15px;
    font-weight: 700;
    font-style:normal
  }
  .socialLinks {
    float:left;
  }
  .socialBox span {
    padding-left:6px;
  }
  .socialBox img {
    vertical-align: middle;
  }
  
  /* Global Search
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .searchBox {
    position:absolute;
    top:9px;
    left:8px;  
  }
  .searchBoxInput {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/searchInput.png) no-repeat top right;
    width:120px;
    height:29px;
    float:right;
    padding-left:12px;
  }
  .searchinput {
    border:0;
    background:transparent;
    color: #777;
    width:110px; 
    height:29px;
    line-height:29px;
    margin:0;
    padding:0 0 0 8px;
  }
  .searchButton {
    float:left;
  }
  .searchBox a:link, .searchBox a:visited {
    color:#34558f;
    text-decoration:underline;
  }
  .searchBox a:hover {
    color:#3c3c3c;
  }
  
  /* Header
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .doc_header {
    height: 192px;
    position: relative
  }
  .doc_header.header_loggedin {
    height:110px;
  }
  #headerMain {
    height: 192px;
    position: relative
  }
  #logo {
    position: absolute;
    top:58px;
  }
  .doc_header.header_loggedin #logo {
    top:18px;
  }
  
  /* Member Bar
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .memberBar {
    float:left;
    padding-top:14px;
  }
  .memberBarLeft {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/memberBarLeft.png) no-repeat top left;
    height:54px;
  }
  .memberBarRight {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/memberBarRight.png) no-repeat top right;
    height:54px;
    padding:0 8px;
  }
  .memberBarWrap {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/memberBarBG.png) repeat-x top left;
    height:41px;
    padding:13px 3px 0 3px;
  }
  
  /* Login Box
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #loginBox {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/loginBoxBG.png) no-repeat top left;
    width:209px;
    height: 100px;
    padding:20px 23px 20px 24px;
    position: absolute;
    top:12px;
    left:0;
    color: #7d7d7d;
  }
  #loginBox ul {
    list-style:none;
    padding:0;
    margin:0;
  }
  #loginBox li {
    padding:0;
    padding-bottom: 6px;
  }
  .loginBoxInput {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/loginBoxInput.png) no-repeat top left;
    width:211px;
    height:31px;
  }
  .loginInput {
    background:transparent;
    border:0;
    color: #626262;
    width:201px; 
    height:31px;
    line-height:31px;
    padding:0 5px;
  }
  .bottomBox {}
  .bottomBox ul {
    list-style:none;
    padding:0;
    margin:0;
  }
  .bottomBox li {
    float:right;
    height:32px;
    line-height:32px;
  }
  .bottomBox li.rememberMe {
    width:152px;
  }
  .bottomBox li.loginButton {
    text-align:right;
  }
  #buttonRegister {
    position: absolute;
    top:-31px;
    right:16px;
  }
  #buttonLoginPanel {
    position: absolute;
    top:-32px;
    right:108px;
  }
  #buttonPassword {
    position: absolute;
    top:140px;
    left:16px;
  }
  .loginFacebook {
    position: absolute;
    top:145px;
    right:8px;
  }
  
  
  /* Content Body 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #contentBody {}
  #contentMain {
    padding-bottom: 20px;
  }
  
  
  /* Footer Navigation
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #footerNav {
    float: right;
    font-size:15px;
    font-weight: 700;
    text-shadow:1px 1px #f6f6f6;
  }
  #footerNav ul {
    list-style: none;
    padding: 0;
    margin: 0;
  }
  #footerNav li {
    float: left;
    padding: 0 10px;
  }
  #footerNav a:link, #footerNav a:visited {
    color: #535353;
  }
  #footerNav a:hover {
    color: #46a600;
  }
  
  /* Footer 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #footerMain {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/footerBG.jpg) repeat-x top left;
    padding:39px 0 30px 0;
    color: #535353
  }
  #footerMain .pageWrap {
    position: relative
  }
  .footerCopyright {
    line-height: 16px;
  }
  .footerBanner {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/footerBannerBG.png) no-repeat top left;
    width: 476px;
    height: 68px;
    padding: 4px;
    position: absolute;
    top:0;
    left:0;
  }
  
  /* Navbar
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #navbar .pageWrap {
    position:relative;
  }
  .navbar {
    background:none;
    position:relative;
    height:92px;
    font:  11px tahoma;
    color:#616161;
    width:100%;
    padding:0;
    margin:0;
  }
  .navLeft {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/barLeft.png) no-repeat left top;
    height:92px;
  }
  .navRight {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/barRight.png) no-repeat right top;
    height:92px;
    padding: 0 8px;
  }
  .navWrap {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/barBG.png) repeat-x left top;
    height:92px;
    position: relative
  }
  
  #navtabs li.selected ul.floatcontainer {
    margin-top:8px;
  }
  #navtabs li.selected ul.floatcontainer a:link, #navtabs li.selected ul.floatcontainer a:visited {
    line-height:27px;
    height:27px;
  }
  .navbar a { color:#616161; }
  .navbar a:hover { color:#616161; }
  
  .navtabs ul li:first-child {
    text-indent: 0;
    margin-right:12px;
  }
  .navtabs {
    padding-left:0;
    background:none;
  }
  .navtabs ul {
    position:absolute;
    top:46px;
    left:0px;
    width:100%;
  /* This is to fix RTL menu issue under Opera */
      direction:ltr;
  }
  .navtabs li {
    float:right;
    padding-left:2px;
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/navSplit.png) no-repeat top left;
  }
  .navtabs li li {
    background:none;
  }
  .navtabs ul li {
    border-right: 0;
    position: relative;
  }
  .navtabs li a {
    height:46px;
    line-height:46px;
  }
  .navtabs li a.navtab {
    display:block;
    min-width:60px;
    width:auto !important;
    width:60px;
    _min-width:75px;
    _width:auto !important;
    _width:75px;
    text-align:center;
    color:#616161;
    font: bold 11px tahoma;
    text-decoration:none;
    line-height:46px;
    height:46px;
    padding:0 8px;
    background:none;
    text-shadow:1px 1px #f6f6f6;
  }
  .navtabs li:first-child a.navtab:hover,.navtabs li:first-child.selected a.navtab {
    -webkit-border-top-right-radius: 5px;
    -webkit-border-bottom-right-radius: 5px;
    -moz-border-radius-topright: 5px;
    -moz-border-radius-bottomright: 5px;
    border-top-right-radius: 5px;
    border-bottom-right-radius: 5px;
  }
  .navtabs li a.navtab:hover {
    background:#47a400 url(images/styles/TheBeaconLight/style/navBG_hover.png) repeat center top;
    color:#616161;
  }
  .navtabs li.selected {
    color:#616161;
    height:46px;
  }
  .navtabs li.selected a.navtab {
    color:#616161;
    position:relative;
    top:-px;
    padding-top:px;
    z-index:10;
  
  }
  .navtabs li.selected li a,
  .navbar_advanced_search li a {
    text-decoration:none;
    font:  12px tahoma;
    line-height:27px;
  }
  .navtabs li.selected li {
    padding:0 3px 0 0;
  }
  .navtabs li.selected li li {
    padding:0 2px;
  }
  .navtabs li.selected li a {
    color:#6c6c6c;
    text-shadow:1px 1px #f6f6f6;
    font-weight:400;
    padding:2px 3.33333333333px;
    z-index:3001;
  }
  
  .navbar_advanced_search li {
    height:27px;
    display:block;
    clear:both;
  }
  
  .navbar_advanced_search li a {
    color:#616161;
  }
  
  .navbar_advanced_search li a:hover {
    color:#616161;
    text-decoration:none;
  }
  
  .navtabs li.selected li a:hover {
    color:#3ea200;
    text-decoration:none;
  }
  
  .navtabs li.selected .popupbody li > a {
    padding:0pxpx 10px;
    text-indent: 0;
    color: ;
  }
  
  .navtabs li.selected li a.popupctrl {
    -moz-border-radius:3px;
    -webkit-border-radius:3px;  
    border:solid px transparent;
    _border: none;
    background:transparent url(images/misc/arrow.png) no-repeat left center;
    padding-right:8px;
      _background-image:url('images/misc/arrow.gif');
    color:#6c6c6c;
  }
  .navtabs li.selected li:hover a.popupctrl {
    background:#47a400 url(images/misc/arrow.png) no-repeat left center;
  }
  
  .navtabs li.selected li:hover a.popupctrl.active,
  .navtabs li.selected li a.popupctrl.active {
    background:#47a400 url(images/misc/arrow.png) no-repeat left center;
    text-shadow:1px 1px #3e8900;
  }
  .navtabs li.selected li:hover a.popupctrl.active,
  .navtabs li.selected li a.popupctrl.active,
  .navtabs li.selected li a:hover.popupctrl {
    color:#fff;
    text-shadow:1px 1px #3e8900;
  }
  
  /* Breadcrumb
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .breadcrumb {
    height:46px;
    color:#606368;
    position:relative;
    text-shadow:1px 1px #f6f6f6;
    margin-bottom:8px;
  }
  
  .bcLeft {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/barLeft.png) no-repeat left top;
    height:46px;
  }
  .bcRight {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/barRight.png) no-repeat right top;
    height:46px;
    padding: 0 8px;
  }
  .bcWrap {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/barBG.png) repeat-x left top;
    position: relative
  }
  .breadcrumb .navbit {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/bcArrow_left.png) no-repeat top left;
    height:33px;
    padding:13px 12px 0px 12px;
    padding-right:3px;
  }
  .breadcrumb .navbithome {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/bcArrow_left.png) no-repeat top left;
    padding:17px 0;
  padding-left:25px;
  padding-right:10px;
  }
  .breadcrumb .navbit > a, .breadcrumb .lastnavbit span {
    border:1px solid transparent;
  }
  .breadcrumb .navbit a:link, .breadcrumb .navbit a:visited {
    color:#606368;
    font-weight:700;
  }
  .breadcrumb .navbit a:hover {
    background:none;
    color:#3ea200;
    border:1px solid transparent;
  }
  
  /* Forumbit Box
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  
  .forumBitBoxTB {
    height:8px;
    font-size:0;
    margin-top: 5px;
  }
  .forumbitBoxTL {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/forumbitBoxTL.png) no-repeat top left;
    height:8px;
    font-size:0;
  }
  .forumBitBoxTR {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/forumbitBoxTR.png) no-repeat top right;
    height:8px;
    padding:0 8px;
    font-size:0;
  }
  .forumBitBoxTWrap {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/forumbitBoxTBG.png) repeat-x top left;
    height:8px;
    font-size:0;
  }
  .forumbitBoxBL {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/forumbitBoxBL.png) no-repeat top left;
    height:8px;
    font-size:0;
  }
  .forumBitBoxBR {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/forumbitBoxBR.png) no-repeat top right;
    height:8px;
    padding:0 8px;
    font-size:0;
  }
  .forumBitBoxBWrap {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/forumbitBoxBBG.png) repeat-x top left;
    height:8px;
    font-size:0;
  }
  .forumbitBoxLeft {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/forumbitBoxLeft.png) repeat-y top left;
  }
  .forumbitBoxRight {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/forumbitBoxRight.png) repeat-y top right;
    padding:0 3px;
  }
  .forumbitBox {
    background:#ddd;
    padding:3px 7px;
  }
  .forumbitBox .tcat {
    margin-top:0;
  }
  .forumbitBox .posts, #message_list, .forumbitBox .postlist, .forumbitBox #postlist, .forumbitBox .postbit:first-child, .forumbitBox .postbitlegacy:first-child, .forumbitBox .eventbit:first-child {
  margin:0;
  padding:0;
  }
  .postbit:first-child, .postbitlegacy:first-child, .eventbit:first-child {
  
  }
  
  /* tcat Bars (Title Bars for Forum Home, Forum Display & Postbit)
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .tcat {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/barRight.png) no-repeat right top;
    float: left;
    width: 100%;
    color: #434040;
    height:46px;
    clear:both;
    margin-top: 8px;
    border:0;
    position:relative;
  }
  .tcatLeft {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/barLeft.png) no-repeat left top;
    height:46px;
    padding:0 8px;
  }
  .tcatRight {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/barBG.png) repeat-x left top;
    height:46px;
  }
  .tcat .forumtitle {
    font-weight:700;
  
  }
  .tcat .tcatDesc {
    font-size:12px;
    font-weight:400;
    color:#818080;
  }
  .tcat h2 {
    padding-right:10px;
    font: normal bold 11px tahoma;
    line-height:46px;
    float:right;
    text-shadow:1px 1px #fff;
  }
  .tcat a:link, .tcat a:visited {
    color:#434040;
  }
  .tcat a:hover {
  
  }
  .tcat .tcatCollapse {
    position:absolute;
    top:10px;
    left:5px;
  }
  /* tcat Thread List Controls - Forumdisplay */
  .tcat_threadlist_controls {
    float:left;
    padding-left:8px;
  }
  .forumdisplaypopups, #forumdisplaypopups {
    clear:both;
  }
  .tcat_threadlist_controls h6 {
    height:46px;
    line-height:46px;
    padding:0;
    display:block;
    font-size:12px;
  }
  .forumdisplaypopups a.popupctrl, .forumdisplaypopups.popupgroup .popupmenu a.popupctrl,
  .postlist_popups h6 a.popupctrl, .postlist_popups.popupgroup .popupmenu h6 a.popupctrl {
    background:none;
    display:block;
    _display:46px;
    height:46px;
    line-height:46px;
    font-family:tahoma;
    font-weight:bold;
    font-size:12px;
    font-weight:700;
    color:#434040;
    padding:0 10px;
    border: 0;
    float: left;
    clear: right;
  }
  .forumdisplaypopups a:hover.popupctrl, .forumdisplaypopups.popupgroup .popupmenu a:hover.popupctrl,
  .postlist_popups h6 a:hover.popupctrl, .postlist_popups.popupgroup .popupmenu h6 a:hover.popupctrl {
    border: 0;
    color:#434040;
    text-decoration:underline;
  }
  #postlist_popups a, .postlist_popups a {
    color: #434040;
    _border: none;
  }
  #postlist_popups a:hover, .postlist_popups a:hover {
    color: #434040;
    text-decoration:underline;
  }
  #postlist_popups .popupmenu:hover a.popupctrl, #postlist_popups .popupmenu:hover .popupctrl a.popupctrl.active, .postlist_popups .popupmenu:hover a.popupctrl, .postlist_popups .popupmenu:hover .popupctrl a.popupctrl.active {
    border: 0;
  }
  
  #postlist_popups ul li {
    color: #3E3E3E;
  }
  #postlist_popups ul li a, .postlist_popups ul li a {
    color: #3E3E3E;
    _border: none;
  }
  
  #postlist_popups ul li a:hover, .postlist_popups ul li a:hover {
    color: #3E3E3E;
    text-decoration:underline;
  }
  
  #forumdisplaypopups ul a, .forumdisplaypopups ul a {
    color:#3E3E3E;
  }
  
  /* Thead Bars (Forum Home, Forum Display & Postbit)
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .thead_bar .theadrow {
    background:#f2f2f2 none  ;
    display:block;
    width: 100%;
    float: left;
    position:relative;
    font: normal 12px tahoma;
    border:0;
    border:1px solid #c6c6c6;
    color:#606368;
    line-height:26px;
  }
  .thead_bar .padding {
    padding-left:12px;
  }
  .thead_bar .forumhead span.forumlastpost {
    width: 23%;
  }
  .thead_bar .theadrow .forumdata {
    float: {vb:stylevar left};
  }
  .thead_bar {
    float: {vb:stylevar left};
    position:relative;
    width: 100%;
    display:block;
  }
  .thead_bar .forumhead .forumtitle {
    width: 76%;
  }
  .thead_bar .foruminfo {
    width: 53%;
    min-width: 30%;
    float: {vb:stylevar left};
    clear: {vb:stylevar right};
  }
  .thead_bar .foruminfo .forumdata {
    padding: 0;
    width: 100%;
    _width: 99%;
  }
  .thead_bar .forumstats, .thead_bar .forumstats_2 {
    display: block;
    float: {vb:stylevar left};
    clear: {vb:stylevar right};
    width: 16%;
    margin-{vb:stylevar right}: 2%;
  }
  .thead_bar .foruminfo .forumdata .datacontainer {
    float: {vb:stylevar left};
    width: 86%;
    padding:0;
    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar forumicon_size} + {vb:math {vb:stylevar padding}*2}};
  }
  .thead_bar .forumactionlinks {
    width: 5%;
    display:block;
    float:{vb:stylevar left};
    clear:{vb:stylevar right};
  }
  
  .thead_bar .forumactionlink {
  /* values based on icon size */
    display:block;
    width:18px;
  
    overflow:hidden;
    float: {vb:stylevar right};
    clear: {vb:stylevar left};
    background:transparent none no-repeat;
    position: relative;
  
  }
  .thead_bar .forumstats li, .thead_bar .forumstats_2 li{
    font-size: {vb:stylevar mid_fontSize}{vb:stylevar font.units};
    text-align: {vb:stylevar right};
    padding-{vb:stylevar right}: {vb:math {vb:stylevar padding}*2};
    display:block;
  }
  .thead_bar .forumlastpost {
    display:block;
    float: {vb:stylevar left};
    clear: {vb:stylevar right};
  }
  .thead_bar .theadrow .forumlastpost {
    width: 22%;
  }
  .forumbitBody {
    padding-right:2px;
    clear:both;
  }
  #post {
    z-index:1;
  }
  .threadlist {
    margin-top:0;
  }
  #threadlist .threadlisthead {
    background:#f2f2f2 none  ;
    display:block;
    width: 100%;
    float: left;
    padding:4px 0px 4px 0px;
    position:relative;
    border:0;
    border:1px solid #c6c6c6;
    color:#606368;
    font: normal 12px tahoma;
    margin: 0;
  }
  #threadlist .threadlisthead a, #threadlist .threadlisthead a:hover {
    color:#606368;
  }
  #threadlist, .threadlist, #threads, #threadlist.threadlist, .childforum, #wgo, .wgo_block .blockbody {
  -webkit-border-radius: 5px;
  -moz-border-radius: 5px;
  border-radius: 5px;
  }
  .postbit .posthead, .postbitlegacy .posthead, .eventbit .eventhead {
    background:#363636 url(images/buttons/newbtn_middle.png) repeat-x;
    clear:both;
    display:block;
    float: left;
    width: 100%;
    color:#fff;
    margin: -1px -1px 0;
    font: normal 12px tahoma;
    padding:4px 0px 4px 0px;
    border:1px solid #c6c6c6;
  }
  .postbit:first-child, .postbitlegacy:first-child, .eventbit:first-child,
  .postbit:first-child .posthead, .postbitlegacy:first-child .posthead, .eventbit:first-child .posthead, #threadlist .threadlisthead, .thead_bar .theadrow {
    -webkit-border-top-left-radius: 5px;
    -webkit-border-top-right-radius: 5px;
    -moz-border-radius-topleft: 5px;
    -moz-border-radius-topright: 5px;
    border-top-left-radius: 5px;
    border-top-right-radius: 5px;
  }
  .postbit:last-child, .postbitlegacy:last-child, .eventbit:last-child, .threadbit:last-child, li:last-child .forumrow
  .threadbit:last-child .nonthread, .threadbit:last-child .nonsticky, .forumbit_nopost li:last-child .forumrow{
  -webkit-border-bottom-right-radius: 5px;
  -webkit-border-bottom-left-radius: 5px;
  -moz-border-radius-bottomright: 5px;
  -moz-border-radius-bottomleft: 5px;
  border-bottom-right-radius: 5px;
  border-bottom-left-radius: 5px;
  }
  #posts .posthead a:link, #posts .posthead a:visited {
    color:#e3e3e3;
  }
  #posts .posthead a:hover {
    color:#e3e3e3;
  }
  #posts .posthead .time, #posts .nodecontrols {
    color:#e3e3e3;
  }
  
  /* Postbit CSS (Center Userinfo, Userinfo boxed stats wrap)
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #postlist .userinfo {
    padding-top:10px;
  }
  .username_container {
    padding:2px 0;
    text-align:center;
  }
  .username_container .username strong {
    font: normal 16pt arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .usertitle, .rank {
    text-align:center;
  }
  .usercenter {
    padding-top:5px;
    text-align:center;
  }
  
  .postbit, .postbitlegacy, .eventbit {
    margin-bottom: 0;
  }
  .bbcode_container .bbcode_quote_container {
    background:none;
  }
  
  .forum_info_block, .forum_info_form {
    background:none;
  }
  .postfoot {
    border-top: 1px solid #c6c6c6;
  }
  .postfootWrap {
    border-right: 1px solid #c6c6c6;
  }
  
  #thread_info a.collapse {
    position: absolute;
    top: 9px;
  }
  
  /* Postbit Align Username and Avatar Center
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .postbitlegacy .userinfo .username_container, .postbitlegacy .userinfo .rank, .postbitlegacy .userinfo .usertitle {text-align:center;}
  .postbitlegacy .userinfo .postuseravatar, .postbitlegacy .userinfo .postuseravatar img {float:none; text-align:center;}
  .postbitlegacy .userinfo .usertitle {display: block; float:none; text-align:center; clear: both;}
  .userinfo_extra dt {
    color:#646464;
    font-weight:700;
    padding:8px 5px 0 10px;
    margin:0;
    font-size:11px;
  }
   
  .userinfo_extra dd {
    background:#f2f2f2 none  ;
    color:#3e3e3e;
    border:1px solid #c6c6c6;
    padding:5px 0 8px 0;
    margin:0;
    margin-top: 2px;
    font-size:11px;
  }
  
  /*************************************************/
  /* TOP MEMBER BAR*/
  .toplinks .notifications a.popupctrl {  
      -webkit-border-radius: 5px;
  -moz-border-radius: 5px;
      border-radius: 5px;
      color:#fff;
  }
  
  .toplinks .notifications a.popupctrl:hover, .toplinks .nonotifications a.popupctrl:hover, .toplinks .nonotifications a.popupctrl.active, .toplinks ul.isuser li a:hover {
    -moz-border-radius: 5px !important;
    -webkit-border-radius: 5px !important;
  }
  #toplinks, .toplinks {
    float:left;
    text-align:left;
    line-height:22px;
    font-size:11px;
    font-weight:700;
  }
  #toplinks .welcomelink a:link, #toplinks .welcomelink a:visited {
  color:#439801 none  
  }
  #toplinks .welcomelink a:hover {
  color:#fff;
  }
  
  /* Bottom Bar
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .bottomBar {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/bottomBarRight.png) no-repeat right top;
    height:12px;
    font-size:0;
    clear:both;
  }
  .bottomBarLeft {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/bottomBarLeft.png) no-repeat left top;
    height:12px;
    font-size:0;
    padding:0 3px; 
  }
  .bottomBarRight {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/bottomBarBG.png) repeat-x left top;
    height:12px;
    font-size:0;
  }
  
  /* CMS & Blog CSS
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  h1.header, h2.header { 
    text-transform:capitalize; 
  }
  
  /* Forum Home
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .forumrow .forumtitle a:link, .forumrow .forumtitle a:visited {
    color:#434040;
    font: bold 11px tahoma;
  }
  .forumrow .forumtitle a:hover{
    color:#3ea200;
  }
  .forumrow .lastposttitle a:link, .forumrow .lastposttitle a:visited {
    color:#636363;
    font-weight:700;
  }
  .forumrow .lastposttitle a:hover{
    color:#3ea200;
  }
  #forums .lastpostby a.username {
    color:#3ea200;
  }
  #forums .lastpostby a.username:hover {
    color:#636363;
  }
  .forumdescription {
    color:#818080;
  }
  #notices {
  background:transparent;
  }
  #notices .restore {
    background:#e0e0e0 url(images/styles/TheBeaconLight/style/welcomeBG.png) repeat-x left top;
    border:1px solid #d7d7d7;
    color:#616161;
    line-height:18px;
    padding:18px 14px 10px 14px 10px;
    -moz-border-radius: 5px;
    -webkit-border-radius: 5px;
    border-radius: 5px;
  }
  
  /* Advanced Search
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #searchtypeswitcher {
    border-bottom:4px solid #3ea200;
  }
  #searchtypeswitcher li a {
    background-color:#57bb00;
    color:#FFF;
  }
  
  #searchtypeswitcher li.selected a {
    background-color:#3ea200;
  }
  
  #searchtypeswitcher li a:hover {
    background-color:#3ea200;
  }
  
  /* vBulletin Groups
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  li.sgicon .maincol, #sidebar li.sgicon .maincol,#thumbnails li {
    background: #ebebeb none  ;
  }
  #sidebar li.sgicon .maincol .textcontrol {
    color: #424242;
  }
  #content .grouplist .blockrow > li, #content .grouplist .blockrow > ol, #content .grouplist .blockrow > div {
    background: #e5e5e5 none  ;
    border: 1px solid #c6c6c6;
  }
  #pictures .blockbody .blockrow, #group_discussion_inlinemod_form .blockbody .blockrow {
    border: 1px solid #c6c6c6;
  }
  .toolsmenu {
    background: #ddd url(images/gradients/top-highlight.png) repeat-x left top;
    _background-image: none;
    border: 1px solid #c6c6c6;
  }
  .toolsmenu div {
    border-top:none;
    color: #424242;
  }
  .toolsmenu h1 a {
    color: #424242;
  }
  .toolsmenu .popupgroup a.popupctrl, .toolsmenu .popupgroup .popupmenu a.popupctrl, .toolsmenu .nopopupgroup li a {
    color: #424242;
  }
  
  .toolsmenu .popupgroup a.popupctrl, .toolsmenu .popupgroup .popupmenu a.popupctrl, .toolsmenu .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl, .toolsmenu .popupgroup .popupmenu:hover .popupctrl a.popupctrl.active {
    color: #424242;
  }
  dl.blogbit, tr.blogbit,
  dl.blogcatbit, tr.blogcatbit {
    background: #ebebeb none  ;
  }
  
  /* CSS Drop Down
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .nav {
    position: absolute;
    top:12px;
    left:50px;
    padding: 0;
    margin: 0
  }
  .nav * {
    z-index: 3000;
    list-style: none;
  }
  
  /* ==== Superordinate Points ==== */
  
  ul.dropdown-level-1>li{
    float: left;
  
    position: relative;
  }
  
  .dropdown-level-1>li>a{
    color: rgb(160,160,160);
    font-family: Verdana, 'Lucida Grande';
    font-size: 15px;
   
  -webkit-transition: color .15s;
    -moz-transition: color .15s;
     -o-transition: color .15s;
      transition: color .15s;
  }
  
  .dropdown-level-1>li>a:hover{
    color: rgb(250,250,250);
  }
  
  /* ==== Minor Points 1 ====*/
  
  .dropdown-level-2{
    opacity: 0;
    visibility: hidden;
    padding: 8px 0 8px 0;
    background-color: rgb(250,250,250);
    text-align: left;
    position: absolute;
    top: 55px;
    left: 50%;
    margin-left: -90px;
    width: 180px;
  -webkit-transition: all .3s .1s;
    -moz-transition: all .3s .1s;
     -o-transition: all .3s .1s;
      transition: all .3s .1s;
  -webkit-border-radius: 5px;
    -moz-border-radius: 5px;
      border-radius: 5px;
  -webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
    -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
      box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
  }
  
  .dropdown-level-1>li:hover>.dropdown-level-2{
    opacity: 1;
    top: 40px;
    visibility: visible;
  }
  
  .dropdown-level-2:before{
    content: '';
    display: block;
    border-color: transparent transparent rgb(250,250,250) transparent;
    border-style: solid;
    border-width: 10px;
    position: absolute;
    top: -20px;
    left: 50%;
    margin-left: -10px;
  }
  
  .dropdown-level-2>li{
    position: relative;
  }
  
  .nav ul ul a{
    color: rgb(57, 57, 57);
    font-family: Verdana, 'Lucida Grande';
    font-size: 13px;
    background-color: rgb(250,250,250);
    padding: 5px 8px 7px 16px;
    display: block;
  -webkit-transition: background-color .1s;
    -moz-transition: background-color .1s;
     -o-transition: background-color .1s;
      transition: background-color .1s;
  }
  
  .nav ul ul a:hover{
    background-color: rgb(240,240,240);
  }
  
  
  /* ==== Minor Points 2 ====*/
  
  .dropdown-level-3{
    visibility: hidden;
    opacity: 0;
    position: absolute;
    top: -16px;
    left: 206px;
    padding: 16px 0 20px 0;
    background-color: rgb(250,250,250);
    text-align: left;
    width: 160px;
  -webkit-transition: all .3s;
    -moz-transition: all .3s;
     -o-transition: all .3s;
      transition: all .3s;
  -webkit-border-radius: 5px;
    -moz-border-radius: 5px;
      border-radius: 5px;
  -webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
    -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
      box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
  }
  
  .dropdown-level-3:before{
    content: '';
    display: block;
    border-color: transparent rgb(250,250,250) transparent transparent;
    border-style: solid;
    border-width: 10px;
    position: absolute;
    top: 20px;
    left: -10px;
    margin-left: -10px;
  }
  
  .dropdown-level-2>li:hover>.dropdown-level-3{
    opacity: 1;
    left: 196px;
    visibility: visible;
  }
  
  /* ==== Color Variations ====*/
  
  .nav.red ul ul a:hover{
    background-color: rgb(223,103,40);
    color: rgb(240,240,240);
  }
  
  .threadbit .sticky, .threadbit .nonthread, .threadbit .nonsticky, .threadbit .deleted, .threadbit .discussionrow, .threadbit .ignored, .wgo_block .wgo_subblock, .forumbit_nopost .forumbit_nopost .forumrow, .forumbit_post .forumrow {
  float:left;
  }
  .postbitlegacy .postrow, .eventbit .eventrow, .postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {
  font: 12px Tahoma;
  }
  .username_container {
    padding:2px 0;
    text-align:center;
  }
  .username_container .username strong {
    font-size: 16pt;
    font-weight:400;
  }
  .usertitle, .rank {
    text-align:center;
  }
  .usercenter {
    padding-top:5px;
    text-align:center;
  }
  .post_field {
  margin-top: 2px;
  border-radius: 6px;
  padding: 8px 5px 8px 4px;
  font: 11.5px BKoodakBold (http://vbiran.ir/vbiranv5/BKoodakBold);
  text-align: left;
  margin-bottom: 3px;
  background: #f0f0f0 url(http://up.vbiran.ir/images/23fx5dc57ffmslhqi1.png);
  text-shadow: 2px 1px white !important;
  color: #6D685E;
  margin: 0 -4px 3px -4px;
  -webkit-border-radius: 4px;
  text-shadow: #B2B2B2 0 0 7px;
  border: 1px solid #CECECE;
  border-top: 1px solid #CECECE;
  border-bottom: 3px solid rgb(0, 83, 99);
  box-shadow: 0px 0px 10px #DFDFDF inset;
  -webkit-transition: all 0.5s ease-in !important;
  -moz-transition: all 0.5s ease-in !important;
  -o-transition: all 0.5s ease-in !important;
  }
  .post_field:hover {
  padding: 8px 5px 8px 29px;
  border-bottom: 3px solid rgb(0, 128, 153);
  box-shadow: 0px 17px 0px rgba(0, 0, 0, 0.08) inset;
  -webkit-transition: all 0.3s ease-in !important;
  -moz-transition: all 0.3s ease-in !important;
  -o-transition: all 0.3s ease-in !important;
  }
  .post_field strong {
    color: #587c1d;
  }
  .post_field dt {
    color: #587c1d;
    font-weight:700;
  }
  .post_field dt {
  color: rgb(0, 96, 100);
  }


  من هم این مشکل رو دارم ببینید
  افتتاحیه انجمن تخصصی آموزشی " آموزش پارسی"
  بگین میخایین تو این قالب چی تغییر پیدا کنه؟ تا انجام بدم

  کاربر مقابل از Anti.Dark بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 6. Top | #15
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  517
  میزان امتیاز
  60

  پیش فرض

  شما چند تا پست بالاتر رو بخونید متوجه میشید


  من میخوام که کد های پست بیت قبلی پاک بشن که توی این پست بیت جدید که گذاشتم نشون داده نشه

  این کد های additional.css هست و من میخوام که کد های پست بیت قبلی از توش پاک بشه

  همین

 7. Top | #16
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  569
  میزان امتیاز
  66

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Ho3ein.a نمایش پست ها
  شما چند تا پست بالاتر رو بخونید متوجه میشید


  من میخوام که کد های پست بیت قبلی پاک بشن که توی این پست بیت جدید که گذاشتم نشون داده نشه

  این کد های additional.css هست و من میخوام که کد های پست بیت قبلی از توش پاک بشه

  همین
  خدمت شما

  کد:
  @charset "UTF-8";
  /* CSS Document */
  
  /**
  * Custom CSS by PurevB.com
  */
  /************************************************************************/
  *{ -moz-box-shadow: none !important; -webkit-box-shadow: none !important; }
  
  #fb_headerbox {
    padding-right:5px;
  }
  .wgo_block {
    margin:0;
  }
  .navbar {
    -moz-border-radius-bottomleft: 0 !important;
    -moz-border-radius-bottomright: 0 !important;
    -webkit-border-bottom-left-radius: 0 !important;
    -webkit-border-bottom-right-radius: 0 !important;
  }
  .announcements {
    margin-top:10px;
  }
  .highlight {
    background-image:none;
  }
  .navlinksBox {
    text-align: center;
    color: #5d5d5d;
    font-size: 11px;
      font-weight:700;
      margin-top: 8px;
      margin-bottom: 0;
      width:100%;
      clear:both;
  }
  .navlinksBoxWrap {
    padding: 10px 0;
  }
  .bodyWrap {
    background:#fff;
    margin:0 2px;  
  }
  .body_wrapper {
    padding:10px 0;
    margin:0;
  }
  .above_body {
    padding:0;
    margin:0;
  }
  .threadbit .sticky, .threadbit .nonthread, .threadbit .nonsticky, .threadbit .deleted, .threadbit .discussionrow, .threadbit .ignored, .wgo_block .wgo_subblock, 
  .forumbit_nopost .forumbit_nopost .forumrow, .forumbit_post .forumrow {
    border-bottom: 1px solid #c6c6c6;}
  .threadbit .sticky, .threadbit .nonthread, .threadbit .nonsticky, .threadbit .deleted, .threadbit .discussionrow, .threadbit .ignored {
    border-top:0;
  }
  .popupbody li > a,
  .popupbody li > label {
    padding:8px 10px;
  }
  .formsubmit label {
    color:#3E3E3E;
  }
  .memberBox .toplinks ul.isuser .popupbody li {
    color:#3E3E3E;
  }
  .loginLeft {float:left;}
  .loginLeft #fb_loginbtn {position:relative;top:4px;}
  .toplinks #fb_loginbtn {position:relative;top:2px;}
  #fb_loginbtn {margin-left:4px;}
  .popupbody li > a,
  .popupbody li > label {
    padding:8px 10px;
  }
  #memberlist #searchstats {color:#fff;}
  
  .popupbody li > a,
  .popupbody li > label {
    background:#fff;
  }
  .block .searchlisthead, .block .searchlisthead a {
  color:#fff;
  }
  .forumdescription {
  padding-top:3px;
  }
  /* Misc Resets
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  img {
    border:0;
  }
  .verticalAlign {
    vertical-align:middle;
  }
  .clearfix:after {
    content: ".";
    display: block;
    clear: both;
    visibility: hidden;
    line-height: 0;
    height: 0;
  }
  .clearfix {
    display: inline-block;
  }
  html[xmlns] .clearfix {
    display: block;
  }
  * html .clearfix {
    height: 1%;
  }
  .lastPostIMG {
    position:relative;
    top:2px;
  }
  
  .wgo_block .blockbody, .wgo_block .blockhead {
    border-bottom:0;
  }
  #wgo .blocksubhead {
    border:0;
  }
  .left {
    float:left;
  }
  .left.padLeft {
  padding:0 5px;
  }
  .right {
    float:right;
  }
  
  /* Page Wrapper
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  body {
    width:auto;
    min-width:990px;
    max-width:auto;
    margin: 0;
  }
  #pageWrapper {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/pageTopBG.jpg) repeat-x top left;
  }
  .pageWrap {
    width:auto;
    margin:0px 35px 0px 35px;
  }
  .pageTop {
    height: 150px;
    padding-top: 7px;
  }
  .socialBox {
    height: 49px;
    line-height: 49px;
    color: #575757;
    font-size:15px;
    font-weight: 700;
    font-style:normal
  }
  .socialLinks {
    float:left;
  }
  .socialBox span {
    padding-left:6px;
  }
  .socialBox img {
    vertical-align: middle;
  }
  
  /* Global Search
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .searchBox {
    position:absolute;
    top:9px;
    left:8px;  
  }
  .searchBoxInput {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/searchInput.png) no-repeat top right;
    width:120px;
    height:29px;
    float:right;
    padding-left:12px;
  }
  .searchinput {
    border:0;
    background:transparent;
    color: #777;
    width:110px; 
    height:29px;
    line-height:29px;
    margin:0;
    padding:0 0 0 8px;
  }
  .searchButton {
    float:left;
  }
  .searchBox a:link, .searchBox a:visited {
    color:#34558f;
    text-decoration:underline;
  }
  .searchBox a:hover {
    color:#3c3c3c;
  }
  
  /* Header
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .doc_header {
    height: 192px;
    position: relative
  }
  .doc_header.header_loggedin {
    height:110px;
  }
  #headerMain {
    height: 192px;
    position: relative
  }
  #logo {
    position: absolute;
    top:58px;
  }
  .doc_header.header_loggedin #logo {
    top:18px;
  }
  
  /* Member Bar
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .memberBar {
    float:left;
    padding-top:14px;
  }
  .memberBarLeft {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/memberBarLeft.png) no-repeat top left;
    height:54px;
  }
  .memberBarRight {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/memberBarRight.png) no-repeat top right;
    height:54px;
    padding:0 8px;
  }
  .memberBarWrap {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/memberBarBG.png) repeat-x top left;
    height:41px;
    padding:13px 3px 0 3px;
  }
  
  /* Login Box
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #loginBox {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/loginBoxBG.png) no-repeat top left;
    width:209px;
    height: 100px;
    padding:20px 23px 20px 24px;
    position: absolute;
    top:12px;
    left:0;
    color: #7d7d7d;
  }
  #loginBox ul {
    list-style:none;
    padding:0;
    margin:0;
  }
  #loginBox li {
    padding:0;
    padding-bottom: 6px;
  }
  .loginBoxInput {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/loginBoxInput.png) no-repeat top left;
    width:211px;
    height:31px;
  }
  .loginInput {
    background:transparent;
    border:0;
    color: #626262;
    width:201px; 
    height:31px;
    line-height:31px;
    padding:0 5px;
  }
  .bottomBox {}
  .bottomBox ul {
    list-style:none;
    padding:0;
    margin:0;
  }
  .bottomBox li {
    float:right;
    height:32px;
    line-height:32px;
  }
  .bottomBox li.rememberMe {
    width:152px;
  }
  .bottomBox li.loginButton {
    text-align:right;
  }
  #buttonRegister {
    position: absolute;
    top:-31px;
    right:16px;
  }
  #buttonLoginPanel {
    position: absolute;
    top:-32px;
    right:108px;
  }
  #buttonPassword {
    position: absolute;
    top:140px;
    left:16px;
  }
  .loginFacebook {
    position: absolute;
    top:145px;
    right:8px;
  }
  
  
  /* Content Body 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #contentBody {}
  #contentMain {
    padding-bottom: 20px;
  }
  
  
  /* Footer Navigation
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #footerNav {
    float: right;
    font-size:15px;
    font-weight: 700;
    text-shadow:1px 1px #f6f6f6;
  }
  #footerNav ul {
    list-style: none;
    padding: 0;
    margin: 0;
  }
  #footerNav li {
    float: left;
    padding: 0 10px;
  }
  #footerNav a:link, #footerNav a:visited {
    color: #535353;
  }
  #footerNav a:hover {
    color: #46a600;
  }
  
  /* Footer 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #footerMain {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/footerBG.jpg) repeat-x top left;
    padding:39px 0 30px 0;
    color: #535353
  }
  #footerMain .pageWrap {
    position: relative
  }
  .footerCopyright {
    line-height: 16px;
  }
  .footerBanner {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/footerBannerBG.png) no-repeat top left;
    width: 476px;
    height: 68px;
    padding: 4px;
    position: absolute;
    top:0;
    left:0;
  }
  
  /* Navbar
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #navbar .pageWrap {
    position:relative;
  }
  .navbar {
    background:none;
    position:relative;
    height:92px;
    font:  11px tahoma;
    color:#616161;
    width:100%;
    padding:0;
    margin:0;
  }
  .navLeft {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/barLeft.png) no-repeat left top;
    height:92px;
  }
  .navRight {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/barRight.png) no-repeat right top;
    height:92px;
    padding: 0 8px;
  }
  .navWrap {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/barBG.png) repeat-x left top;
    height:92px;
    position: relative
  }
  
  #navtabs li.selected ul.floatcontainer {
    margin-top:8px;
  }
  #navtabs li.selected ul.floatcontainer a:link, #navtabs li.selected ul.floatcontainer a:visited {
    line-height:27px;
    height:27px;
  }
  .navbar a { color:#616161; }
  .navbar a:hover { color:#616161; }
  
  .navtabs ul li:first-child {
    text-indent: 0;
    margin-right:12px;
  }
  .navtabs {
    padding-left:0;
    background:none;
  }
  .navtabs ul {
    position:absolute;
    top:46px;
    left:0px;
    width:100%;
  /* This is to fix RTL menu issue under Opera */
      direction:ltr;
  }
  .navtabs li {
    float:right;
    padding-left:2px;
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/navSplit.png) no-repeat top left;
  }
  .navtabs li li {
    background:none;
  }
  .navtabs ul li {
    border-right: 0;
    position: relative;
  }
  .navtabs li a {
    height:46px;
    line-height:46px;
  }
  .navtabs li a.navtab {
    display:block;
    min-width:60px;
    width:auto !important;
    width:60px;
    _min-width:75px;
    _width:auto !important;
    _width:75px;
    text-align:center;
    color:#616161;
    font: bold 11px tahoma;
    text-decoration:none;
    line-height:46px;
    height:46px;
    padding:0 8px;
    background:none;
    text-shadow:1px 1px #f6f6f6;
  }
  .navtabs li:first-child a.navtab:hover,.navtabs li:first-child.selected a.navtab {
    -webkit-border-top-right-radius: 5px;
    -webkit-border-bottom-right-radius: 5px;
    -moz-border-radius-topright: 5px;
    -moz-border-radius-bottomright: 5px;
    border-top-right-radius: 5px;
    border-bottom-right-radius: 5px;
  }
  .navtabs li a.navtab:hover {
    background:#47a400 url(images/styles/TheBeaconLight/style/navBG_hover.png) repeat center top;
    color:#616161;
  }
  .navtabs li.selected {
    color:#616161;
    height:46px;
  }
  .navtabs li.selected a.navtab {
    color:#616161;
    position:relative;
    top:-px;
    padding-top:px;
    z-index:10;
  
  }
  .navtabs li.selected li a,
  .navbar_advanced_search li a {
    text-decoration:none;
    font:  12px tahoma;
    line-height:27px;
  }
  .navtabs li.selected li {
    padding:0 3px 0 0;
  }
  .navtabs li.selected li li {
    padding:0 2px;
  }
  .navtabs li.selected li a {
    color:#6c6c6c;
    text-shadow:1px 1px #f6f6f6;
    font-weight:400;
    padding:2px 3.33333333333px;
    z-index:3001;
  }
  
  .navbar_advanced_search li {
    height:27px;
    display:block;
    clear:both;
  }
  
  .navbar_advanced_search li a {
    color:#616161;
  }
  
  .navbar_advanced_search li a:hover {
    color:#616161;
    text-decoration:none;
  }
  
  .navtabs li.selected li a:hover {
    color:#3ea200;
    text-decoration:none;
  }
  
  .navtabs li.selected .popupbody li > a {
    padding:0pxpx 10px;
    text-indent: 0;
    color: ;
  }
  
  .navtabs li.selected li a.popupctrl {
    -moz-border-radius:3px;
    -webkit-border-radius:3px;  
    border:solid px transparent;
    _border: none;
    background:transparent url(images/misc/arrow.png) no-repeat left center;
    padding-right:8px;
      _background-image:url('images/misc/arrow.gif');
    color:#6c6c6c;
  }
  .navtabs li.selected li:hover a.popupctrl {
    background:#47a400 url(images/misc/arrow.png) no-repeat left center;
  }
  
  .navtabs li.selected li:hover a.popupctrl.active,
  .navtabs li.selected li a.popupctrl.active {
    background:#47a400 url(images/misc/arrow.png) no-repeat left center;
    text-shadow:1px 1px #3e8900;
  }
  .navtabs li.selected li:hover a.popupctrl.active,
  .navtabs li.selected li a.popupctrl.active,
  .navtabs li.selected li a:hover.popupctrl {
    color:#fff;
    text-shadow:1px 1px #3e8900;
  }
  
  /* Breadcrumb
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .breadcrumb {
    height:46px;
    color:#606368;
    position:relative;
    text-shadow:1px 1px #f6f6f6;
    margin-bottom:8px;
  }
  
  .bcLeft {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/barLeft.png) no-repeat left top;
    height:46px;
  }
  .bcRight {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/barRight.png) no-repeat right top;
    height:46px;
    padding: 0 8px;
  }
  .bcWrap {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/barBG.png) repeat-x left top;
    position: relative
  }
  .breadcrumb .navbit {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/bcArrow_left.png) no-repeat top left;
    height:33px;
    padding:13px 12px 0px 12px;
    padding-right:3px;
  }
  .breadcrumb .navbithome {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/bcArrow_left.png) no-repeat top left;
    padding:17px 0;
  padding-left:25px;
  padding-right:10px;
  }
  .breadcrumb .navbit > a, .breadcrumb .lastnavbit span {
    border:1px solid transparent;
  }
  .breadcrumb .navbit a:link, .breadcrumb .navbit a:visited {
    color:#606368;
    font-weight:700;
  }
  .breadcrumb .navbit a:hover {
    background:none;
    color:#3ea200;
    border:1px solid transparent;
  }
  
  /* Forumbit Box
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  
  .forumBitBoxTB {
    height:8px;
    font-size:0;
    margin-top: 5px;
  }
  .forumbitBoxTL {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/forumbitBoxTL.png) no-repeat top left;
    height:8px;
    font-size:0;
  }
  .forumBitBoxTR {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/forumbitBoxTR.png) no-repeat top right;
    height:8px;
    padding:0 8px;
    font-size:0;
  }
  .forumBitBoxTWrap {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/forumbitBoxTBG.png) repeat-x top left;
    height:8px;
    font-size:0;
  }
  .forumbitBoxBL {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/forumbitBoxBL.png) no-repeat top left;
    height:8px;
    font-size:0;
  }
  .forumBitBoxBR {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/forumbitBoxBR.png) no-repeat top right;
    height:8px;
    padding:0 8px;
    font-size:0;
  }
  .forumBitBoxBWrap {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/forumbitBoxBBG.png) repeat-x top left;
    height:8px;
    font-size:0;
  }
  .forumbitBoxLeft {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/forumbitBoxLeft.png) repeat-y top left;
  }
  .forumbitBoxRight {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/forumbitBoxRight.png) repeat-y top right;
    padding:0 3px;
  }
  .forumbitBox {
    background:#ddd;
    padding:3px 7px;
  }
  .forumbitBox .tcat {
    margin-top:0;
  }
  .forumbitBox .posts, #message_list, .forumbitBox .postlist, .forumbitBox #postlist, .forumbitBox .postbit:first-child, .forumbitBox .postbitlegacy:first-child, .forumbitBox .eventbit:first-child {
  margin:0;
  padding:0;
  }
  .postbit:first-child, .postbitlegacy:first-child, .eventbit:first-child {
  
  }
  
  /* tcat Bars (Title Bars for Forum Home, Forum Display & Postbit)
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .tcat {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/barRight.png) no-repeat right top;
    float: left;
    width: 100%;
    color: #434040;
    height:46px;
    clear:both;
    margin-top: 8px;
    border:0;
    position:relative;
  }
  .tcatLeft {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/barLeft.png) no-repeat left top;
    height:46px;
    padding:0 8px;
  }
  .tcatRight {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/barBG.png) repeat-x left top;
    height:46px;
  }
  .tcat .forumtitle {
    font-weight:700;
  
  }
  .tcat .tcatDesc {
    font-size:12px;
    font-weight:400;
    color:#818080;
  }
  .tcat h2 {
    padding-right:10px;
    font: normal bold 11px tahoma;
    line-height:46px;
    float:right;
    text-shadow:1px 1px #fff;
  }
  .tcat a:link, .tcat a:visited {
    color:#434040;
  }
  .tcat a:hover {
  
  }
  .tcat .tcatCollapse {
    position:absolute;
    top:10px;
    left:5px;
  }
  /* tcat Thread List Controls - Forumdisplay */
  .tcat_threadlist_controls {
    float:left;
    padding-left:8px;
  }
  .forumdisplaypopups, #forumdisplaypopups {
    clear:both;
  }
  .tcat_threadlist_controls h6 {
    height:46px;
    line-height:46px;
    padding:0;
    display:block;
    font-size:12px;
  }
  .forumdisplaypopups a.popupctrl, .forumdisplaypopups.popupgroup .popupmenu a.popupctrl,
  .postlist_popups h6 a.popupctrl, .postlist_popups.popupgroup .popupmenu h6 a.popupctrl {
    background:none;
    display:block;
    _display:46px;
    height:46px;
    line-height:46px;
    font-family:tahoma;
    font-weight:bold;
    font-size:12px;
    font-weight:700;
    color:#434040;
    padding:0 10px;
    border: 0;
    float: left;
    clear: right;
  }
  .forumdisplaypopups a:hover.popupctrl, .forumdisplaypopups.popupgroup .popupmenu a:hover.popupctrl,
  .postlist_popups h6 a:hover.popupctrl, .postlist_popups.popupgroup .popupmenu h6 a:hover.popupctrl {
    border: 0;
    color:#434040;
    text-decoration:underline;
  }
  #postlist_popups a, .postlist_popups a {
    color: #434040;
    _border: none;
  }
  #postlist_popups a:hover, .postlist_popups a:hover {
    color: #434040;
    text-decoration:underline;
  }
  #postlist_popups .popupmenu:hover a.popupctrl, #postlist_popups .popupmenu:hover .popupctrl a.popupctrl.active, .postlist_popups .popupmenu:hover a.popupctrl, .postlist_popups .popupmenu:hover .popupctrl a.popupctrl.active {
    border: 0;
  }
  
  #postlist_popups ul li {
    color: #3E3E3E;
  }
  #postlist_popups ul li a, .postlist_popups ul li a {
    color: #3E3E3E;
    _border: none;
  }
  
  #postlist_popups ul li a:hover, .postlist_popups ul li a:hover {
    color: #3E3E3E;
    text-decoration:underline;
  }
  
  #forumdisplaypopups ul a, .forumdisplaypopups ul a {
    color:#3E3E3E;
  }
  
  /* Thead Bars (Forum Home, Forum Display & Postbit)
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .thead_bar .theadrow {
    background:#f2f2f2 none  ;
    display:block;
    width: 100%;
    float: left;
    position:relative;
    font: normal 12px tahoma;
    border:0;
    border:1px solid #c6c6c6;
    color:#606368;
    line-height:26px;
  }
  .thead_bar .padding {
    padding-left:12px;
  }
  .thead_bar .forumhead span.forumlastpost {
    width: 23%;
  }
  .thead_bar .theadrow .forumdata {
    float: {vb:stylevar left};
  }
  .thead_bar {
    float: {vb:stylevar left};
    position:relative;
    width: 100%;
    display:block;
  }
  .thead_bar .forumhead .forumtitle {
    width: 76%;
  }
  .thead_bar .foruminfo {
    width: 53%;
    min-width: 30%;
    float: {vb:stylevar left};
    clear: {vb:stylevar right};
  }
  .thead_bar .foruminfo .forumdata {
    padding: 0;
    width: 100%;
    _width: 99%;
  }
  .thead_bar .forumstats, .thead_bar .forumstats_2 {
    display: block;
    float: {vb:stylevar left};
    clear: {vb:stylevar right};
    width: 16%;
    margin-{vb:stylevar right}: 2%;
  }
  .thead_bar .foruminfo .forumdata .datacontainer {
    float: {vb:stylevar left};
    width: 86%;
    padding:0;
    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar forumicon_size} + {vb:math {vb:stylevar padding}*2}};
  }
  .thead_bar .forumactionlinks {
    width: 5%;
    display:block;
    float:{vb:stylevar left};
    clear:{vb:stylevar right};
  }
  
  .thead_bar .forumactionlink {
  /* values based on icon size */
    display:block;
    width:18px;
  
    overflow:hidden;
    float: {vb:stylevar right};
    clear: {vb:stylevar left};
    background:transparent none no-repeat;
    position: relative;
  
  }
  .thead_bar .forumstats li, .thead_bar .forumstats_2 li{
    font-size: {vb:stylevar mid_fontSize}{vb:stylevar font.units};
    text-align: {vb:stylevar right};
    padding-{vb:stylevar right}: {vb:math {vb:stylevar padding}*2};
    display:block;
  }
  .thead_bar .forumlastpost {
    display:block;
    float: {vb:stylevar left};
    clear: {vb:stylevar right};
  }
  .thead_bar .theadrow .forumlastpost {
    width: 22%;
  }
  .forumbitBody {
    padding-right:2px;
    clear:both;
  }
  #post {
    z-index:1;
  }
  .threadlist {
    margin-top:0;
  }
  #threadlist .threadlisthead {
    background:#f2f2f2 none  ;
    display:block;
    width: 100%;
    float: left;
    padding:4px 0px 4px 0px;
    position:relative;
    border:0;
    border:1px solid #c6c6c6;
    color:#606368;
    font: normal 12px tahoma;
    margin: 0;
  }
  #threadlist .threadlisthead a, #threadlist .threadlisthead a:hover {
    color:#606368;
  }
  #threadlist, .threadlist, #threads, #threadlist.threadlist, .childforum, #wgo, .wgo_block .blockbody {
  -webkit-border-radius: 5px;
  -moz-border-radius: 5px;
  border-radius: 5px;
  }
  #posts .posthead a:link, #posts .posthead a:visited {
    color:#e3e3e3;
  }
  #posts .posthead a:hover {
    color:#e3e3e3;
  }
  #posts .posthead .time, #posts .nodecontrols {
    color:#e3e3e3;
  }
  /*************************************************/
  /* TOP MEMBER BAR*/
  .toplinks .notifications a.popupctrl {  
      -webkit-border-radius: 5px;
  -moz-border-radius: 5px;
      border-radius: 5px;
      color:#fff;
  }
  
  .toplinks .notifications a.popupctrl:hover, .toplinks .nonotifications a.popupctrl:hover, .toplinks .nonotifications a.popupctrl.active, .toplinks ul.isuser li a:hover {
    -moz-border-radius: 5px !important;
    -webkit-border-radius: 5px !important;
  }
  #toplinks, .toplinks {
    float:left;
    text-align:left;
    line-height:22px;
    font-size:11px;
    font-weight:700;
  }
  #toplinks .welcomelink a:link, #toplinks .welcomelink a:visited {
  color:#439801 none  
  }
  #toplinks .welcomelink a:hover {
  color:#fff;
  }
  
  /* Bottom Bar
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .bottomBar {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/bottomBarRight.png) no-repeat right top;
    height:12px;
    font-size:0;
    clear:both;
  }
  .bottomBarLeft {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/bottomBarLeft.png) no-repeat left top;
    height:12px;
    font-size:0;
    padding:0 3px; 
  }
  .bottomBarRight {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/bottomBarBG.png) repeat-x left top;
    height:12px;
    font-size:0;
  }
  
  /* CMS & Blog CSS
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  h1.header, h2.header { 
    text-transform:capitalize; 
  }
  
  /* Forum Home
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .forumrow .forumtitle a:link, .forumrow .forumtitle a:visited {
    color:#434040;
    font: bold 11px tahoma;
  }
  .forumrow .forumtitle a:hover{
    color:#3ea200;
  }
  .forumrow .lastposttitle a:link, .forumrow .lastposttitle a:visited {
    color:#636363;
    font-weight:700;
  }
  .forumrow .lastposttitle a:hover{
    color:#3ea200;
  }
  #forums .lastpostby a.username {
    color:#3ea200;
  }
  #forums .lastpostby a.username:hover {
    color:#636363;
  }
  .forumdescription {
    color:#818080;
  }
  #notices {
  background:transparent;
  }
  #notices .restore {
    background:#e0e0e0 url(images/styles/TheBeaconLight/style/welcomeBG.png) repeat-x left top;
    border:1px solid #d7d7d7;
    color:#616161;
    line-height:18px;
    padding:18px 14px 10px 14px 10px;
    -moz-border-radius: 5px;
    -webkit-border-radius: 5px;
    border-radius: 5px;
  }
  
  /* Advanced Search
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #searchtypeswitcher {
    border-bottom:4px solid #3ea200;
  }
  #searchtypeswitcher li a {
    background-color:#57bb00;
    color:#FFF;
  }
  
  #searchtypeswitcher li.selected a {
    background-color:#3ea200;
  }
  
  #searchtypeswitcher li a:hover {
    background-color:#3ea200;
  }
  
  /* vBulletin Groups
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  li.sgicon .maincol, #sidebar li.sgicon .maincol,#thumbnails li {
    background: #ebebeb none  ;
  }
  #sidebar li.sgicon .maincol .textcontrol {
    color: #424242;
  }
  #content .grouplist .blockrow > li, #content .grouplist .blockrow > ol, #content .grouplist .blockrow > div {
    background: #e5e5e5 none  ;
    border: 1px solid #c6c6c6;
  }
  #pictures .blockbody .blockrow, #group_discussion_inlinemod_form .blockbody .blockrow {
    border: 1px solid #c6c6c6;
  }
  .toolsmenu {
    background: #ddd url(images/gradients/top-highlight.png) repeat-x left top;
    _background-image: none;
    border: 1px solid #c6c6c6;
  }
  .toolsmenu div {
    border-top:none;
    color: #424242;
  }
  .toolsmenu h1 a {
    color: #424242;
  }
  .toolsmenu .popupgroup a.popupctrl, .toolsmenu .popupgroup .popupmenu a.popupctrl, .toolsmenu .nopopupgroup li a {
    color: #424242;
  }
  
  .toolsmenu .popupgroup a.popupctrl, .toolsmenu .popupgroup .popupmenu a.popupctrl, .toolsmenu .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl, .toolsmenu .popupgroup .popupmenu:hover .popupctrl a.popupctrl.active {
    color: #424242;
  }
  dl.blogbit, tr.blogbit,
  dl.blogcatbit, tr.blogcatbit {
    background: #ebebeb none  ;
  }
  
  /* CSS Drop Down
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .nav {
    position: absolute;
    top:12px;
    left:50px;
    padding: 0;
    margin: 0
  }
  .nav * {
    z-index: 3000;
    list-style: none;
  }
  
  /* ==== Superordinate Points ==== */
  
  ul.dropdown-level-1>li{
    float: left;
  
    position: relative;
  }
  
  .dropdown-level-1>li>a{
    color: rgb(160,160,160);
    font-family: Verdana, 'Lucida Grande';
    font-size: 15px;
   
  -webkit-transition: color .15s;
    -moz-transition: color .15s;
     -o-transition: color .15s;
      transition: color .15s;
  }
  
  .dropdown-level-1>li>a:hover{
    color: rgb(250,250,250);
  }
  
  /* ==== Minor Points 1 ====*/
  
  .dropdown-level-2{
    opacity: 0;
    visibility: hidden;
    padding: 8px 0 8px 0;
    background-color: rgb(250,250,250);
    text-align: left;
    position: absolute;
    top: 55px;
    left: 50%;
    margin-left: -90px;
    width: 180px;
  -webkit-transition: all .3s .1s;
    -moz-transition: all .3s .1s;
     -o-transition: all .3s .1s;
      transition: all .3s .1s;
  -webkit-border-radius: 5px;
    -moz-border-radius: 5px;
      border-radius: 5px;
  -webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
    -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
      box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
  }
  
  .dropdown-level-1>li:hover>.dropdown-level-2{
    opacity: 1;
    top: 40px;
    visibility: visible;
  }
  
  .dropdown-level-2:before{
    content: '';
    display: block;
    border-color: transparent transparent rgb(250,250,250) transparent;
    border-style: solid;
    border-width: 10px;
    position: absolute;
    top: -20px;
    left: 50%;
    margin-left: -10px;
  }
  
  .dropdown-level-2>li{
    position: relative;
  }
  
  .nav ul ul a{
    color: rgb(57, 57, 57);
    font-family: Verdana, 'Lucida Grande';
    font-size: 13px;
    background-color: rgb(250,250,250);
    padding: 5px 8px 7px 16px;
    display: block;
  -webkit-transition: background-color .1s;
    -moz-transition: background-color .1s;
     -o-transition: background-color .1s;
      transition: background-color .1s;
  }
  
  .nav ul ul a:hover{
    background-color: rgb(240,240,240);
  }
  
  
  /* ==== Minor Points 2 ====*/
  
  .dropdown-level-3{
    visibility: hidden;
    opacity: 0;
    position: absolute;
    top: -16px;
    left: 206px;
    padding: 16px 0 20px 0;
    background-color: rgb(250,250,250);
    text-align: left;
    width: 160px;
  -webkit-transition: all .3s;
    -moz-transition: all .3s;
     -o-transition: all .3s;
      transition: all .3s;
  -webkit-border-radius: 5px;
    -moz-border-radius: 5px;
      border-radius: 5px;
  -webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
    -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
      box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
  }
  
  .dropdown-level-3:before{
    content: '';
    display: block;
    border-color: transparent rgb(250,250,250) transparent transparent;
    border-style: solid;
    border-width: 10px;
    position: absolute;
    top: 20px;
    left: -10px;
    margin-left: -10px;
  }
  
  .dropdown-level-2>li:hover>.dropdown-level-3{
    opacity: 1;
    left: 196px;
    visibility: visible;
  }
  
  /* ==== Color Variations ====*/
  
  .nav.red ul ul a:hover{
    background-color: rgb(223,103,40);
    color: rgb(240,240,240);
  }
  
  .threadbit .sticky, .threadbit .nonthread, .threadbit .nonsticky, .threadbit .deleted, .threadbit .discussionrow, .threadbit .ignored, .wgo_block .wgo_subblock, .forumbit_nopost .forumbit_nopost .forumrow, .forumbit_post .forumrow {
  float:left;
  }
  .postbitlegacy .postrow, .eventbit .eventrow, .postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {
  font: 12px Tahoma;
  }
  .username_container {
    padding:2px 0;
    text-align:center;
  }
  .username_container .username strong {
    font-size: 16pt;
    font-weight:400;
  }
  .usertitle, .rank {
    text-align:center;
  }
  .usercenter {
    padding-top:5px;
    text-align:center;
  }
  .post_field {
  margin-top: 2px;
  border-radius: 6px;
  padding: 8px 5px 8px 4px;
  font: 11.5px BKoodakBold (http://vbiran.ir/vbiranv5/BKoodakBold);
  text-align: left;
  margin-bottom: 3px;
  background: #f0f0f0 url(http://up.vbiran.ir/images/23fx5dc57ffmslhqi1.png);
  text-shadow: 2px 1px white !important;
  color: #6D685E;
  margin: 0 -4px 3px -4px;
  -webkit-border-radius: 4px;
  text-shadow: #B2B2B2 0 0 7px;
  border: 1px solid #CECECE;
  border-top: 1px solid #CECECE;
  border-bottom: 3px solid rgb(0, 83, 99);
  box-shadow: 0px 0px 10px #DFDFDF inset;
  -webkit-transition: all 0.5s ease-in !important;
  -moz-transition: all 0.5s ease-in !important;
  -o-transition: all 0.5s ease-in !important;
  }
  .post_field:hover {
  padding: 8px 5px 8px 29px;
  border-bottom: 3px solid rgb(0, 128, 153);
  box-shadow: 0px 17px 0px rgba(0, 0, 0, 0.08) inset;
  -webkit-transition: all 0.3s ease-in !important;
  -moz-transition: all 0.3s ease-in !important;
  -o-transition: all 0.3s ease-in !important;
  }
  .post_field strong {
    color: #587c1d;
  }
  .post_field dt {
    color: #587c1d;
    font-weight:700;
  }
  .post_field dt {
  color: rgb(0, 96, 100);
  }

  کاربر مقابل از Anti.Dark بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 8. Top | #17
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  517
  میزان امتیاز
  60

  پیش فرض

  بله درست شد


  خیلی خیلی ممنون دوست عزیز


  تشکر

  کاربر مقابل از Ho3ein.a بابت این پست مفید تشکر کرده است:


صفحه 2 از 2 نخستنخست 12

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. آموزش کادربندی پست بیت بسیار زیبای VBIran Animation
  توسط Mr.Ramin در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 68
  آخرين نوشته: 2013/09/06, 05:24 PM
 2. پست بیت زیبای Vbiran Magnet اختصاصی VBiran !
  توسط jcs.w در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 18
  آخرين نوشته: 2013/08/13, 06:08 PM
 3. آموزش کادربندی پست بیت جدید اولین بار در vbiran
  توسط 4iran در انجمن هک و آموزش های مخصوص
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2012/07/18, 10:34 AM
 4. چه طور پست بیت رو مثل vbiran بکنم
  توسط elyas در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2011/06/23, 02:26 PM
 5. پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2011/06/06, 09:56 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •