تبلیغات در اینترنتPanypay
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 17

مقاله: آموزش کادربندی پست بیت به سبک VBiran Sky

  1. آموزش کادربندی پست بیت به سبک VBiran Sky »

   آموزش کادربندی پست بیت به سبک VBiran Sky

   نگارش: , by (مدیر ارشد)
   2013/02/07 03:15 PM
   امتیاز:  (1 رای ، میانگین : 5.00 )

   درود.

   نمونه
   (جهت مشاهده با وضوح بالا ، روی تصویر کلیک کنید)
   ابتدا به ادمین سی پی --> جستجوی قالب بروید --> جستجو کنید : additional.css
   کد های زیر را به انتهای آن اضافه کنید :

   کد:
   .postbitlegacy .postrow, .eventbit .eventrow, .postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {
   font: 12px Tahoma;
   }
   .username_container {
     padding:2px 0;
     text-align:center;
   }
   .username_container .username strong {
     font-size: 16pt;
     font-weight:400;
   }
   .usertitle, .rank {
     text-align:center;
   }
   .usercenter {
     padding-top:5px;
     text-align:center;
   }
   .post_field {
   margin-top: 2px;
   border-radius: 6px;
   padding: 8px 5px 8px 4px;
   font: 11.5px BKoodakBold (http://vbiran.ir/vbiranv5/BKoodakBold);
   text-align: left;
   margin-bottom: 3px;
   background: #f0f0f0 url(http://up.vbiran.ir/images/23fx5dc57ffmslhqi1.png);
   text-shadow: 2px 1px white !important;
   color: #6D685E;
   margin: 0 -4px 3px -4px;
   -webkit-border-radius: 4px;
   text-shadow: #B2B2B2 0 0 7px;
   border: 1px solid #CECECE;
   border-top: 1px solid #CECECE;
   border-bottom: 3px solid rgb(0, 83, 99);
   box-shadow: 0px 0px 10px #DFDFDF inset;
   -webkit-transition: all 0.5s ease-in !important;
   -moz-transition: all 0.5s ease-in !important;
   -o-transition: all 0.5s ease-in !important;
   }
   .post_field:hover {
   padding: 8px 5px 8px 29px;
   border-bottom: 3px solid rgb(0, 128, 153);
   box-shadow: 0px 17px 0px rgba(0, 0, 0, 0.08) inset;
   -webkit-transition: all 0.3s ease-in !important;
   -moz-transition: all 0.3s ease-in !important;
   -o-transition: all 0.3s ease-in !important;
   }
   .post_field strong {
     color: #587c1d;
   }
   .post_field dt {
     color: #587c1d;
     font-weight:700;
   }
   .post_field dt {
   color: rgb(0, 96, 100);
   }
   حالا به جستجوی قالب بروید و جستجو کنید : postbit_legacy
   درون آن را با کد زیر عوض کنید .

   کد:
   {vb:raw template_hook.postbit_start}
   <li class="postbitlegacy postbitim postcontainer {vb:raw post.statusicon}" id="post_{vb:raw post.postid}">
   <!-- see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles -->
   
   <div class="lolz">
     <div class="posthead">
         <span class="postdate {vb:raw post.statusicon}">
           <vb:if condition="$show['announcement']">
             <span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span>
           <vb:else />
             <span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">,&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span>
           </vb:if>
         </span>
         <span class="nodecontrols">
           <vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid'] AND !$show['moderated']">
   <a href="#top" onclick="self.scrollTo(0, 0); return false;">Top</a> |
             <a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="<vb:if condition="$show['inlinemod']">ie</vb:if>postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a><a id="postcount{vb:raw post.postid}" name="{vb:raw post.postcount}"></a>
           </vb:if>
           <vb:if condition="$show['moderated']"><a name="post{vb:raw post.postid}"></a>{vb:rawphrase moderated_post}</vb:if>
           <vb:if condition="$show['inlinemod']">
             <label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"><input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" /></label>
           </vb:if>
         </span>
     </div>
   </div>
     <div class="postdetails">
       <div class="userinfo">
         <div class="username_container">
         <vb:if condition="$post['userid']">
           {vb:raw memberaction_dropdown}
           {vb:raw post.onlinestatus}
         <vb:else />
           <span class="username guest">{vb:raw post.musername}</span>
         </vb:if>
         </div>
         <vb:if condition="$post['rank']">
   
           <span class="rank">{vb:raw post.rank}</span>
       </vb:if>
   
         {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left}
   <div class="avatarkadr">
         <vb:if condition="$show['avatar']">
   <div class="usercenter">
         <a class="postuseravatar_custom avatar_user" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}">
           <img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" style="-webkit-border-radius: 4px;
   -moz-border-radius: 4px;
   border-radius: 4px;
   box-shadow: 0px 0px 7px rgba(0, 0, 0, 0.53);" class="avaopa" />
         </a>
   </div>
         </vb:if> 
   </div>
         <vb:if condition="$post['userid']">
           <hr />
           <dl class="userinfo_extra">
             <vb:if condition="$post['joindate']"><div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase join_date}</dt> <dd>{vb:raw post.joindate}</dd></div></vb:if>
   <div class="post_field"><dt>عنوان کاربر</dt> <dd>{vb:raw post.usertitle}</dd></div>
   <div class="post_field"><dt>ميانگين پست در روز</dt> <dd>{vb:raw post.postsperday}</dd></div>
   
   
   
   
             <vb:if condition="$post['field2']"><div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase location_perm}</dt> <dd>{vb:raw post.field2}</dd></div></vb:if>
   
   
   
   
   
   
   
   
             <vb:if condition="$post['age']"><div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase age}</dt> <dd>{vb:raw post.age}</dd></div></vb:if>
             <div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase posts}</dt> <dd>{vb:raw post.posts}</dd></div>  
             {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}
           </dl>
           <vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']">
           <dl class="user_rep">
             <vb:if condition="$show['infraction']">
             <div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase infractions}</dt> 
             <dd>{vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd></div>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['reputation']">
               <vb:if condition="$show['reppower']">
   <div class="post_field">
             <dt>{vb:rawphrase reppower}</dt> 
             <dd id="reppower_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reppower}</dd> </div>
               </vb:if>
             </vb:if>
           </dl>
           </vb:if>
         <vb:if condition="$show['reputation']">
   <div style="margin:0 auto 0 auto;text-align:center;">
           <span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}" title="{vb:raw post.username} {vb:raw post.level}">
             <vb:each from="reputationdisplay" value="row">
               <img class="{vb:raw row.class}" src="{vb:stylevar imgdir_reputation}/reputation_{vb:raw row.posneg}{vb:raw row.imgext}" alt="" />{vb:raw row.rowend}
             </vb:each>
           </span>
   </div>
         </vb:if>
   
           {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right}
           <div class="imlinks">
             {vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon}
           </div>
         </vb:if>
       </div>
       <div class="postbody">
         <div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>">
           {vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}
           <vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']">
           <h2 class="title icon">
             <vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title}
           </h2>
           </vb:if>
   
   
               <vb:if condition="$post['isfirstshown']">
                 {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start}
                 {vb:raw ad_location.thread_first_post_content}
               </vb:if>
               <vb:if condition="$post['islastshown']">
                 {vb:raw ad_location.thread_last_post_content}
               </vb:if>
           <div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] OR $show['last_ad']"> hasad</vb:if>">
             <div id="post_message_{vb:raw post.postid}">
               <blockquote class="postcontent restore ">
                 {vb:raw post.message}
               </blockquote>
             </div>
   
             <vb:if condition="$show['attachments']">
               <div class="attachments">
   
               <vb:if condition="$show['thumbnailattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_thumbnails}" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend>
                   {vb:raw post.thumbnailattachments}
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
               <vb:if condition="$show['imageattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                   {vb:raw post.imageattachments}
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
               <vb:if condition="$show['imageattachmentlink']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                   <ul>
                   {vb:raw post.imageattachmentlinks}
                   </ul>
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
               <vb:if condition="$show['otherattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_files}" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend>
                   <ul>
                   {vb:raw post.otherattachments}
                   </ul>
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
               <vb:if condition="$show['moderatedattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attachments_pending_approval}" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend>
                   <ul>
                   {vb:raw post.moderatedattachments}
                   </ul>
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
               </div>
             <!-- / attachments -->
             </vb:if>
           </div>
         </div>
         <vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']">
         <div class="after_content">
           <vb:if condition="$show['postedited']">
           <!-- edit note -->
           <blockquote class="postcontent lastedited">
             <vb:if condition="$show['postedithistory']">
               {vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, 
                 {vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}}
             <vb:else />
               {vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}}
             </vb:if>
             <vb:if condition="$post['edit_reason']">
               <span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason}
             </vb:if>
           </blockquote>
           <!-- / edit note -->
           </vb:if>
           {vb:raw template_hook.postbit_signature_start}
           <vb:if condition="$post['isfirstshown']">
             {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}
           </vb:if>
           {vb:raw template_hook.postbit_signature_end}
   
   
   
         </div>
   
         </vb:if>
         <div class="cleardiv"></div>
   {vb:raw template_hook.postbit_messagearea_end}
           <vb:if condition="$post['signature']">
             <blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer">{vb:raw post.signature}</div></blockquote>
           </vb:if>
       </div>
     </div>
       <div class="postfoot">
         <!-- <div class="postfoot_container"> -->
         <div class="textcontrols floatcontainer">
           <span class="postcontrols">
             <img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" />
             <vb:if condition="$post['editlink']">
               <a class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase edit_delete_message}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a> 
             <vb:if condition="THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
               <a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}&amp;noquote=1" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a> 
             <span class="seperator">&nbsp;</span>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$post['replylink']">
               <a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase reply_with_quote}"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" /> <vb:if condition="$post['forwardlink']">{vb:rawphrase reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase reply_with_quote}</vb:if></a> 
             <vb:if condition="$show['multiquote_post']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['multiquote_post']">
                <a class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a> 
             </vb:if>
           </span>
           <span class="postlinking">
             <vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'">
               <vb:if condition="$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1">
                   <a href="{vb:raw promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a>
                               <span class="seperator">&nbsp;</span>
               </vb:if>
             </vb:if>
   
             {vb:raw template_hook.postbit_controls}
             {vb:raw post.iplogged}
             <vb:if condition="$post['forwardlink']">
               <a class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a>
               <vb:if condition="$show['reputationlink'] OR $show['infractionlink'] OR $show['moderated'] OR $show['spam'] OR $show['deletedpost'] OR $show['redcard'] OR $show['yellowcard']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['reputationlink']">
               <span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><a class="popupctrl reputation" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase add_reputation}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase add_reputation}" /> -->&nbsp;</a></span>
             </vb:if>
   
             <vb:if condition="$show['infractionlink']">
               &nbsp;<a class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp;
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['reportlink']">
               &nbsp;<a class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp;
             </vb:if>
   
             <vb:if condition="$show['moderated']">
               <img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" />
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['spam']">
               <img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" />
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['deletedpost']">
               <vb:if condition="$show['managepost']">
                 <a class="deleted" href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}">&nbsp;</a>
               <vb:else />
                 <img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" />
               </vb:if>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['redcard']">
               <a class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a>
               <vb:elseif condition="$show['yellowcard']" />
                 <a class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$post['api_platform']">
               <vb:if condition="$post['api_platform_link']">
                 <a class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}" href="{vb:raw post.api_platform_link}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_title']}}">{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_phrase']}}</a>
               <vb:else />
                 <span class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}">{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_phrase']}}</span>
               </vb:if>
             </vb:if>
           </span>
         <!-- </div> -->
         </div>
       </div>
     <hr />
   </li>
   {vb:raw template_hook.postbit_end}


   فقط فونت نوشته هاش با اصلی کمی تفاوت داره

   برای کادر بندی بخش های مختلفش هم از آموزش زیر استفاده کنید


 1. Top | #2
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  vBulletin 4
  نوشته ها
  761
  میزان امتیاز
  96

  پیش فرض

  سلام آقا ممنون ولی من بعد از اینکه این کارو کردم پست بیت قبلیم که فابریک انجمن هست از بین نرفت باید چیکار کنم ؟  دوستان یه سوال ساده اینقدر طول میکشه ؟
  ویرایش توسط OnT!me : 2013/02/19 در ساعت 08:55 PM دلیل: ادغام دو پست

 2. Top | #3
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  :-|
  نوشته ها
  2,908
  میزان امتیاز
  387

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط OnT!me نمایش پست ها
  سلام آقا ممنون ولی من بعد از اینکه این کارو کردم پست بیت قبلیم که فابریک انجمن هست از بین نرفت باید چیکار کنم ؟  دوستان یه سوال ساده اینقدر طول میکشه ؟
  css ها و کلاس postbit قبلی رو باید از داخل addtional.css پاک کنی

  کاربر مقابل از Regulator بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 3. Top | #4
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  vBulletin 4
  نوشته ها
  761
  میزان امتیاز
  96

  پیش فرض

  داداش خب من نمیدونم کدومارو باید پاک کنم میشه زحمتشو بکشی ممنون میشم .

  کد PHP:
  @charset "UTF-8";
  /* CSS Document */

  /**
  * Custom CSS by PurevB.com
  */
  /************************************************************************/
  *{ -moz-box-shadownone !important; -webkit-box-shadownone !important; }
  #forums *, #wgo *, #forumbits * {
      
  -moz-border-radius!important;
      -
  webkit-border-radius!important;
  }
  #fb_headerbox {
      
  padding-right:5px;
  }
  .
  wgo_block {
      
  margin:0;
  }
  .
  navbar {
      -
  moz-border-radius-bottomleft!important;
      -
  moz-border-radius-bottomright!important;
      -
  webkit-border-bottom-left-radius!important;
      -
  webkit-border-bottom-right-radius!important;
  }
  .
  announcements {
      
  margin-top:10px;
  }
  .
  highlight {
      
  background-image:none;
  }
  .
  navlinksBox {
      
  text-aligncenter;
      
  color#5d5d5d;
      
  font-size11px;
          
  font-weight:700;
          
  margin-top8px;
          
  margin-bottom0;
          
  width:100%;
          
  clear:both;
  }
  .
  navlinksBoxWrap {
      
  padding10px 0;
  }
  .
  bodyWrap {
      
  background:#fff;
      
  margin:0 2px;    
  }
  .
  body_wrapper {
      
  padding:10px 0;
      
  margin:0;
  }
  .
  above_body {
      
  padding:0;
      
  margin:0;
  }
  .
  threadbit .sticky, .threadbit .nonthread, .threadbit .nonsticky, .threadbit .deleted, .threadbit .discussionrow, .threadbit .ignored, .wgo_block .wgo_subblock
  .
  forumbit_nopost .forumbit_nopost .forumrow, .forumbit_post .forumrow {
      
  border-bottom1px solid #d9d9d9;
      
  border-left1px solid transparent;
      
  border-right1px solid transparent;
  }
  .
  threadbit .sticky, .threadbit .nonthread, .threadbit .nonsticky, .threadbit .deleted, .threadbit .discussionrow, .threadbit .ignored, .wgo_block .blockbody, .wgo_block .blockhead  {
      
  border-top:0;
  }

  .
  wgo_block .blockbody, .wgo_block .blockhead, .wgo_block .blocksubhead {
      
  border:0;
  }
  .
  popupbody li a,
  .
  popupbody li label {
      
  padding:8px 10px;
  }
  .
  formsubmit label {
      
  color:#3E3E3E;
  }
  .
  memberBox .toplinks ul.isuser .popupbody li {
      
  color:#3E3E3E;
  }
  .
  loginLeft {float:left;}
  .
  loginLeft #fb_loginbtn {position:relative;top:4px;}
  .toplinks #fb_loginbtn {position:relative;top:2px;}
  #fb_loginbtn {margin-left:4px;}
  .popupbody li a,
  .
  popupbody li label {
      
  padding:8px 10px;
  }
  #memberlist #searchstats {color:#fff;}

  .popupbody li a,
  .
  popupbody li label {
      
  background:#fff;
  }
  .
  block .searchlisthead, .block .searchlisthead a {
  color:#fff;
  }
  .
  forumdescription {
  padding-top:3px;
  }
  /* Misc Resets
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  img {
      
  border:0;
  }
  .
  verticalAlign {
      
  vertical-align:middle;
  }
  .
  clearfix:after {
      
  content".";
      
  displayblock;
      
  clearboth;
      
  visibilityhidden;
      
  line-height0;
      
  height0;
  }
  .
  clearfix {
      
  displayinline-block;
  }
  html[xmlns] .clearfix {
      
  displayblock;
  }
  html .clearfix {
      
  height1%;
  }
  .
  lastPostIMG {
      
  position:relative;
      
  top:2px;
  }

  .
  wgo_block .blockbody, .wgo_block .blockhead {
      
  border-bottom:0;
  }
  #wgo .blocksubhead {
      
  border:0;
  }
  .
  left {
      
  float:left;
  }
  .
  left.padLeft {
  padding:0 5px;
  }
  .
  right {
      
  float:right;
  }

  /* Page Wrapper
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  body {
      
  width:auto;
      
  min-width:990px;
      
  max-width:auto;
      
  margin0;
  }
  #pageWrapper {}
  .pageWrap {
      
  width:auto;
      
  margin:0px 35px 0px 35px;
      
  padding-top:19px;
  }
  #footerWrapper {
      
  background:#1d1d1d url(images/styles/iBusiness/style/pageWrapperBG.png) repeat-x top left;
  }
  #footerWrapper .pageWrap {
      
  padding0;
  }


  /* Global Search
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .searchBox {
      
  position:absolute;
      
  top:7px;
      
  left:12px;    
  }
  .
  searchBoxInput {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/searchInput.pngno-repeat top left;
      
  width:127px;
      
  height:28px;
      
  float:right;
      
  padding-right:8px;
  margin-left:9px;
  }
  .
  searchinput {
      
  border:0;
      
  background:transparent;
      
  color#fff;
      
  width:117px
      
  height:28px;
      
  line-height:28px;
      
  margin:0;
      
  padding:0 5px;
  }
  .
  searchButton {
      
  float:left;
  }
  .
  searchBox a:link, .searchBox a:visited {
      
  color:#34558f;
      
  text-decoration:underline;
  }
  .
  searchBox a:hover {
      
  color:#3c3c3c;
  }


  /* Header
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .doc_header {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/headerBG.pngrepeat-x top left;
      
  height117px;
      
  positionrelative;
  }
  #headerMain {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/headerBG.pngrepeat-x top left;
      
  height117px;
      
  positionrelative;
  }
  .
  headerLeft {
      
  background:url(images/styles/iBusiness/style/headerLeft.pngno-repeat top left;
      
  height117px;
  }
  .
  headerRight {
      
  background:url(images/styles/iBusiness/style/headerRight.pngno-repeat top right;
      
  height117px;
  }
  .
  logoWrap {
      
  positionabsolute;
      
  top:35px;
      
  right:0;
  }
  #logo {
      
  float:right;
      
  height:59px;
      
  padding-left:19px;
  }
  .
  slogan {
      
  background:url(images/styles/iBusiness/style/sloganSplit.pngno-repeat top right;
      
  float:right;
      
  font-size:11px;
      
  height:59px;
      
  line-height:51px;    
      
  color:#595959;
      
  padding-right:16px;
  }
  .
  bannerBox {
      
  float:left;
      
  padding-top:27px;
      
  padding-left:0;
  }
  /* Mid Box 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #midBox {
      
  background#f3f3f3 url(images/styles/iBusiness/style/midBoxBG.png) repeat-x top left;
      
  margin-bottom14px;
  }
  #midBox.memberIn {
      
  background#efefef url(images/styles/iBusiness/style/midBoxBG_member.png) repeat-x top left;
      
  margin-bottom12px;
  }
  .
  midBoxLeft {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/midBoxLeft.pngrepeat-y top left;
  }
  .
  midBoxRight {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/midBoxRight.pngrepeat-y top right;
  }
  .
  midBoxTL {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/midBoxTL.pngno-repeat top left;
  }
  .
  memberIn .midBoxTL {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/midBoxTL_member.pngno-repeat top left;
  }
  .
  midBoxTR {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/midBoxTR.pngno-repeat top right;
  }
  .
  memberIn .midBoxTR {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/midBoxTR_member.pngno-repeat top right;
  }
  .
  midBoxBottom {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/midBoxBottom.pngrepeat-x bottom left;
  }
  .
  memberIn .midBoxBottom {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/midBoxBottom_member.pngrepeat-x bottom left;
  }
  .
  midBoxBL {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/midBoxBL.pngno-repeat bottom left;
  }
  .
  memberIn .midBoxBL {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/midBoxBL_member.pngno-repeat bottom left;
  }
  .
  midBoxBR {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/midBoxBR.pngno-repeat bottom right;
  }
  .
  memberIn .midBoxBR {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/midBoxBR_member.pngno-repeat bottom right;
  }
  .
  midBoxBody {
      
  padding20px;
  }
  #midBox.memberIn .midBoxBody {
      
  padding10px;
  }
  #midBox.memberIn #toplinks {
      
  padding-top:3px;
  }
  .
  createAccount {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/createAccount.pngno-repeat top right;
      
  width:655px;
      
  height36px;
      
  text-alignleft;
  }
  #midBox .midBoxBody p {
      
  font-familytahoma;
      
  font-size:11px;
      
  line-height18px;
      
  padding:8px 0;
      
  border-bottom:1px solid #d9d9d9;
      
  margin-bottom:20px;
  }
  .
  memberBox {


  }
  .
  socialBox {
      
  floatleft;
      
  padding-top3px;
  }

  /* Login Box 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .loginBox {
      
  height30px;
      
  line-height30px;
      
  floatright;
  }
  .
  loginBox ul {
      list-
  style:none;
      
  padding:0;
      
  margin:0;
  }
  .
  loginBox li {
      
  float:right;
      
  padding:0;
      
  padding-left:8px;
  }
  .
  loginBoxInput {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/loginBoxInput.pngno-repeat top left;
      
  width:127px;
      
  height:30px;
  }
  .
  loginInput {
      
  background:transparent;
      
  border:0;
      
  color#515050;
      
  width:117px
      
  height:30px;
      
  line-height:30px;
      
  padding:0 5px;
  }
  .
  rememberMe {
      
  color:#fff;
  }
  .
  memberBox .rememberMe {
      
  font-size11px;
  }
  .
  memberBox .rememberMe input {
      
  vertical-alignbaseline;
  }
  .
  cb_cookieuser_navbar{
      
  positionrelative;
      
  top2px;
  }

  /* Content Main
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #contentMain {
      
  padding14px 0;
  }  /* Footer Navigation 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #footerNav {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/footerNavBG.pngrepeat-x top left;
      
  height40px;
  }
  .
  footerNavLeft {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/footerNavLeft.pngno-repeat top left;
      
  height40px;
  }
  .
  footerNavRight {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/footerNavRight.pngno-repeat top right;
      
  height40px;
  }
  #footerNav ul {
      
  list-stylenone;
      
  padding0;
      
  margin0;
  }
  #footerNav li {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/footerNavSplit.pngno-repeat top right;
      
  floatleft;
      
  padding0 10px;
      
  line-height40px;
  }
  #footerNav a:link, #footerNav a:visited {
      
  color#fff;
      
  text-transformuppercase
  }
  #footerNav a:hover {
      
  color:#748fc1;
  }
  #footer_select {
  float:right;
  margin-top:8px;
  margin-right:10px;
  }

  /* Footer Main 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #footerMain {
      
  padding25px 0;
      
  color#fff;
  }
  .
  footerLeft {
      
  floatleft;
  }
  .
  linkBox {
      
  floatleft;
      
  width:220px;
      
  padding-right40px;
  }
  .
  linkBox .linkBoxHead {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/linkBoxHead.pngrepeat-x left;
      
  margin-bottom10px;
  }
  .
  linkBox h4 {
      
  background#2d2d2d;
      
  color#fff;
      
  text-transformuppercase;
      
  padding0;
  padding-left:15px;
      
  margin0;
      
  floatright;
      
  font-size:12px;
  font-weight:bold;
  }
  .
  linkBox ul {
      list-
  stylenone;
      
  padding0;
      
  margin0;
  }
  .
  linkBox li {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/linkBoxList.pngrepeat-x top left;
      
  padding-top2px;
  }
  .
  linkBox li a:link, .linkBox li a:visited {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/linkBoxArrow.pngno-repeat right;
      
  padding6px 0;
  padding-right:15px;
      
  displayblock;
      
  color#fff;
  }    
  .
  linkBox li a:hover {
      
  color#748fc1;
  }
  .
  footerCopyright {
      
  floatright;
      
  text-alignright;
      
  line-height17px;
  }
  .
  footerCopyright a:link, .footerCopyright a:visited {
      
  color#748fc1;
  }
  .
  footerCopyright a:hover {
      
  color#fff;
  }

  /* Navbar
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #navbar .pageWrap {
      
  position:relative;
  }
  .
  navbar {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/navBG.pngrepeat-x left top;
      
  position:relative;
      
  height:78px;
      
  font:   12px tahomahelveticasans-serif;
      
  color:#fff;
      
  width:100%;
      
  padding:0;
      
  margin:0;
  }
  .
  navLeft {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/navLeft.pngno-repeat left top;
      
  height:78px;
  }
  .
  navRight {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/navRight.pngno-repeat right top;
      
  height:78px;
  }
  #navtabs li.selected ul.floatcontainer {
      
  margin-top:8px;
  }
  #navtabs li.selected ul.floatcontainer a:link, #navtabs li.selected ul.floatcontainer a:visited {
      
  line-height:27px;
      
  height:27px;
  }
  .
  navbar a color:#fff; }
  .navbar a:hover color:#fff; }

  .navtabs ul li:first-child {
      
  text-indent0;
      
  margin-right:12px;
  }
  .
  navtabs {
      
  padding-left:0;
      
  background:none;
  }
  .
  navtabs ul {
      
  position:absolute;
      
  top:40px;
      
  right:0px;
      
  width:100%;
  /* This is to fix RTL menu issue under Opera */
          
  direction:ltr;
  }
  .
  navtabs li {
      
  float:right;
      
  padding-left:2px;
      
  background:url(images/styles/iBusiness/style/navSplit.pngno-repeat top left;
  }
  .
  navtabs li li {
      
  background:none;
  }
  .
  navtabs ul li {
      
  border-right0;
      
  positionrelative;
  }
  .
  navtabs li a {
      
  height:40px;
      
  line-height:40px;
  }
  .
  navtabs li a.navtab {
      
  display:block;
      
  min-width:60px;
      
  width:auto !important;
      
  width:60px;
      
  _min-width:75px;
      
  _width:auto !important;
      
  _width:75px;
      
  text-align:center;
      
  color:#fff;
      
  font:  normal 12px tahomahelveticasans-serif;
      
  text-decoration:none;
      
  line-height:40px;
      
  height:40px;
      
  padding:0 8px;
      
  background:none;
  }
  .
  navtabs li:first-child a.navtab:hover,.navtabs li:first-child.selected a.navtab  {
      -
  webkit-border-top-right-radius5px;
      -
  webkit-border-bottom-right-radius5px;
      -
  moz-border-radius-topright5px;
      -
  moz-border-radius-bottomright5px;
      
  border-top-right-radius5px;
      
  border-bottom-right-radius5px;
  }
  .
  navtabs li a.navtab:hover {
      
  background:#33559c url(images/styles/iBusiness/style/navBG_hover.png) repeat center top;
      
  color:#fff;
  }
  .
  navtabs li.selected {
      
  color:#fff;
      
  height:40px;
  }
  .
  navtabs li.selected a.navtab {
      
  color:#fff;
      
  position:relative;
      
  top:-px;
      
  padding-top:px;
      
  z-index:10;

  }
  .
  navtabs li.selected li a,
  .
  navbar_advanced_search li a {
      
  text-decoration:none;
      
  font:   11px tahomahelveticasans-serif;
      
  line-height:27px;
  }
  .
  navtabs li.selected li {
      
  padding:0 3px 0 0;
  }
  .
  navtabs li.selected li li {
      
  padding:0 2px;
  }
  .
  navtabs li.selected li a {
      
  color:#000;
      
  font-weight:400;
      
  padding:2px 3.33333333333px;
      
  z-index:3001;
  }

  .
  navbar_advanced_search li {
      
  height:27px;
      
  display:block;
      
  clear:both;
  }

  .
  navbar_advanced_search li a {
      
  color:#fff;
  }

  .
  navbar_advanced_search li a:hover {
      
  color:#fff;
      
  text-decoration:none;
  }

  .
  navtabs li.selected li a:hover {
      
  color:#33559c;
      
  text-decoration:none;
  }

  .
  navtabs li.selected .popupbody li {
      
  padding:0pxpx 10px;
      
  text-indent0;
      
  color: ;
  }

  .
  navtabs li.selected li a.popupctrl {
      -
  moz-border-radius:3px;
      -
  webkit-border-radius:3px;    
      
  border:solid px transparent;
      
  _bordernone;
      
  background:transparent url(images/styles/iBusiness/misc/arrow.pngno-repeat left center;
      
  padding-left:15px;
          
  _background-image:url('images/styles/iBusiness/misc/arrow.gif');
      
  color:#000;
  }
  .
  navtabs li.selected li:hover a.popupctrl {
      
  background:#33559c url(images/styles/iBusiness/misc/arrow.png) no-repeat left center;
  }

  .
  navtabs li.selected li:hover a.popupctrl.active,
  .
  navtabs li.selected li a.popupctrl.active {
      
  background:#33559c url(images/styles/iBusiness/misc/arrow.png) no-repeat left center;
  }
  .
  navtabs li.selected li:hover a.popupctrl.active,
  .
  navtabs li.selected li a.popupctrl.active,
  .
  navtabs li.selected li a:hover.popupctrl {
      
  color:#fff;
  }

  /* Breadcrumb
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .breadcrumb {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/bcBG.pngrepeat-x left top;
      
  height:38px;
      
  color:#606368;
      
  position:relative;
  }

  .
  bcLeft {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/bcLeft.pngno-repeat left top;
      
  height:38px;
  }
  .
  bcRight {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/bcRight.pngno-repeat right top;
      
  height:38px;
  }
  .
  breadin {
      
  padding-top:12px;
      
  padding-bottom:8px;
  }
  .
  breadcrumb .navbit {
      
  background:url(images/styles/iBusiness/style/bcArrow_right.pngno-repeat top left;
      
  height:30px;
      
  padding:8px 12px 0px 12px;
      
  padding-right:3px;
  }
  .
  breadcrumb .navbithome {
      
  background:url(images/styles/iBusiness/style/bcArrow_right.pngno-repeat top right;
      
  padding:12px 0;
  padding-left32px;
  padding-right23px;
  }
  .
  breadcrumb .navbit a, .breadcrumb .lastnavbit span {
      
  border:1px solid transparent;
  }
  .
  breadcrumb .navbit a:link, .breadcrumb .navbit a:visited {
      
  color:#606368;
      
  font-weight:700;
  }
  .
  breadcrumb .navbit a:hover {
      
  background:none;
      
  color:#33559c;
      
  border:1px solid transparent;
  }

  /* Forumbit Box
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .forumBitBoxTBB .forumBitShowthread {
  margin-bottom:8px;
  }
  .
  forumBitBoxTB {
      
  height:8px;
      
  font-size:0;
      
  margin-top5px;
  }
  .
  forumbitBoxTL {
      
  background:url(images/styles/iBusiness/style/forumbitBoxTL.pngno-repeat top left;
      
  height:8px;
      
  font-size:0;
  }
  .
  forumBitBoxTR {
      
  background:url(images/styles/iBusiness/style/forumBitBoxTR.pngno-repeat top right;
      
  height:8px;
      
  padding:0 8px;
      
  font-size:0;
  }
  .
  forumBitBoxTWrap {
      
  background:url(images/styles/iBusiness/style/forumbitBoxTBG.pngrepeat-x top left;
      
  height:8px;
      
  font-size:0;
  }
  .
  forumbitBoxBL {
      
  background:url(images/styles/iBusiness/style/forumbitBoxBL.pngno-repeat top left;
      
  height:8px;
      
  font-size:0;
  }
  .
  forumBitBoxBR {
      
  background:url(images/styles/iBusiness/style/forumbitBoxBR.pngno-repeat top right;
      
  height:8px;
      
  padding:0 8px;
      
  font-size:0;
  }
  .
  forumBitBoxBWrap {
      
  background:url(images/styles/iBusiness/style/forumbitBoxBBG.pngrepeat-x top left;
      
  height:8px;
      
  font-size:0;
  }
  .
  forumbitBoxLeft {
      
  background:url(images/styles/iBusiness/style/forumbitBoxLeft.pngrepeat-y top left;
  }
  .
  forumbitBoxRight {
      
  background:url(images/styles/iBusiness/style/forumbitBoxRight.pngrepeat-y top right;
      
  padding:0 3px;
  }
  .
  forumbitBox {
      
  background:#fff;
      
  padding:3px 7px;
  }
  .
  forumbitBox .tcat {
      
  margin-top:0;
  }
  .
  forumbitBoxShowthread {
      
  padding-bottom:0;
  }

  /* tcat Bars (Title Bars for Forum Home, Forum Display & Postbit)
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .tcat {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/tcatBG.pngrepeat-x left top;
      
  floatleft;
      
  width100%;
      
  color#fff;
      
  height:43px;
      
  clear:both;
      
  margin-top8px;
      
  border:0;
      
  position:relative;
  }
  .
  tcatLeft {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/tcatLeft.pngno-repeat left top;
      
  height:43px;
  }
  .
  tcatRight {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/tcatRight.pngno-repeat right top;
      
  height:43px;
  }
  .
  tcat .forumtitle {
      
  font-weight:700;

  }
  .
  tcat .tcatDesc {
      
  font-size:12px;
      
  font-weight:400;
      
  color:#748fc1;
  }
  .
  tcat h2 {
      
  padding-right:16px;
      
  fontnormal  bold 11px tahomahelveticasans-serif;
      
  line-height:40px;
      
  float:right;
  }
  .
  tcat a:link, .tcat a:visited {
      
  color:#fff;
  }
  .
  tcat a:hover {

  }
  .
  tcat .tcatCollapse {
      
  position:absolute;
      
  top:9px;
      
  left:9px;
  }
  /* tcat Thread List Controls - Forumdisplay */
  .tcat_threadlist_controls {
      
  float:right;
      
  padding-right:8px;
  }
  .
  forumdisplaypopups#forumdisplaypopups {
      
  clear:both;
  }
  .
  tcat_threadlist_controls h6 {
      
  height:43px;
      
  line-height:43px;
      
  padding:0;
      
  display:block;
      
  font-size:12px;
  }
  .
  forumdisplaypopups a.popupctrl, .forumdisplaypopups.popupgroup .popupmenu a.popupctrl,
  .
  postlist_popups h6 a.popupctrl, .postlist_popups.popupgroup .popupmenu h6 a.popupctrl {
      
  background:none;
      
  display:block;
      
  _display:43px;
      
  height:43px;
      
  line-height:43px;
      
  font-family:tahomahelveticasans-serif;
      
  font-weight:bold;
      
  font-size:12px;
      
  font-weight:700;
      
  color:#fff;
      
  padding:0 10px;
      
  border0;
      
  floatleft;
      
  clearright;
  }
  .
  forumdisplaypopups a:hover.popupctrl, .forumdisplaypopups.popupgroup .popupmenu a:hover.popupctrl,
  .
  postlist_popups h6 a:hover.popupctrl, .postlist_popups.popupgroup .popupmenu h6 a:hover.popupctrl {
      
  border0;
      
  color:#fff;
      
  text-decoration:underline;
  }
  #postlist_popups a, .postlist_popups a {
      
  color#fff;
      
  _bordernone;
  }
  #postlist_popups a:hover, .postlist_popups a:hover {
      
  color#fff;
      
  text-decoration:underline;
  }
  #postlist_popups .popupmenu:hover a.popupctrl, #postlist_popups .popupmenu:hover .popupctrl a.popupctrl.active, .postlist_popups .popupmenu:hover a.popupctrl, .postlist_popups .popupmenu:hover .popupctrl a.popupctrl.active {
      
  border0;
  }

  #postlist_popups ul li {
      
  color#3E3E3E;
  }
  #postlist_popups ul li a, .postlist_popups ul li a {
      
  color#3E3E3E;
      
  _bordernone;
  }

  #postlist_popups ul li a:hover, .postlist_popups ul li a:hover {
      
  color#3E3E3E;
      
  text-decoration:underline;
  }

  #forumdisplaypopups ul a, .forumdisplaypopups ul a {
      
  color:#3E3E3E;
  }

  /* Thead Bars (Forum Home, Forum Display & Postbit)
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .thead_bar .theadrow {
      
  background:#fff none   ;
      
  display:block;
      
  width100%;
      
  floatright;
      
  position:relative;
      
  font:  normal 12px tahomahelveticasans-serif;
      
  border:0;
      
  border-bottom:1px solid #d9d9d9;
      
  color:#606368;
      
  line-height:26px;
  }
  .
  thead_bar .padding {
      
  padding-right:12px;
  }
  .
  thead_bar .forumhead span.forumlastpost {
      
  width23%;
  }
  .
  thead_bar .theadrow .forumdata  {
      
  floatright;
  }
  .
  thead_bar {
      
  floatright;
      
  position:relative;
      
  width100%;
      
  display:block;
  }
  .
  thead_bar .forumhead .forumtitle {
      
  width76%;
  }
  .
  thead_bar .foruminfo {
      
  width53%;
      
  min-width30%;
      
  floatright;
      
  clearleft;
  }
  .
  thead_bar .foruminfo .forumdata {
      
  padding0;
      
  width100%;
      
  _width99%;
  }
  .
  thead_bar .forumstats, .thead_bar .forumstats_2 {
      
  displayblock;
      
  floatright;
      
  clearleft;
      
  width16%;
      
  margin-left2%;
  }
  .
  thead_bar .foruminfo .forumdata .datacontainer {
      
  floatright;
      
  width86%;
      
  padding:0;
      
  padding-right69px;
  }
  .
  thead_bar .forumactionlinks {
      
  width5%;
      
  display:block;
      
  float:right;
      
  clear:left;
  }
  .
  thead_bar .forumactionlink {
      
  display:block;
      
  width:18px;
      
  overflow:hidden;
      
  floatleft;
      
  clearright;
      
  background:transparent none no-repeat;
      
  positionrelative;
  }
  .
  thead_bar .forumstats li, .thead_bar .forumstats_2 li{
      
  font-size12px;
      
  text-alignleft;
      
  padding-left20px;
      
  display:block;
  }
  .
  thead_bar .forumlastpost {
      
  display:block;
      
  floatright;
      
  clearleft;
  }
  .
  thead_bar .theadrow .forumlastpost {
      
  width22%;
  }
  .
  forumbitBody {
      
  padding-left:2px;
      
  z-index:1;
      
  clear:both;
  }
  #post {
      
  z-index:1;
  }
  .
  threadlist {
      
  margin-top:0;
  }
  #threadlist .threadlisthead {
      
  background:#fff none   ;
      
  display:block;
      
  width100%;
      
  floatright;
      
  padding:6px 0px 6px 0px;
      
  position:relative;
      
  border:0;
      
  border-bottom:1px solid #d9d9d9;
      
  color:#606368;
      
  font:  normal 12px tahomahelveticasans-serif;
      
  margin0;
  }
  #threadlist .threadlisthead a, #threadlist .threadlisthead a:hover {
      
  color:#606368;
  }
  .
  postbit .posthead, .postbitlegacy .posthead, .eventbit .eventhead {
      
  background:#363636 url(images/buttons/newbtn_middle.png) repeat-x;
      
  clear:both;
      
  display:block;
      
  floatright;
      
  width100%;
      
  color:#fff;
      
  margin: -1px -1px 0;
      
  font:  normal 12px tahomahelveticasans-serif;
      
  padding:6px 0px 6px 0px;
      
  border:0 solid none;
  }
  .
  postbit:first-child, .postbitlegacy:first-child, .eventbit:first-child  {
      
  margin-top:8px;
  }
  .
  postbit:first-child .posthead, .postbitlegacy:first-child .posthead, .eventbit:first-child .posthead {
      -
  webkit-border-top-left-radius5px;
      -
  webkit-border-top-right-radius5px;
      -
  moz-border-radius-topleft5px;
      -
  moz-border-radius-topright5px;
      
  border-top-left-radius5px;
      
  border-top-right-radius5px;
  }
  .
  postbit:last-child, .postbitlegacy:last-child, .eventbit:last-child {
      -
  webkit-border-bottom-left-radius5px;
      -
  webkit-border-bottom-right-radius5px;
      -
  moz-border-radius-bottomleft5px;
      -
  moz-border-radius-bottomright5px;
      
  border-bottom-left-radius5px;
      
  border-bottom-right-radius5px;
  }
  #posts .posthead a:link, #posts .posthead a:visited {
      
  color:#e3e3e3;
  }
  #posts .posthead a:hover {
      
  color:#e3e3e3;
  }
  #posts .posthead .time, #posts .nodecontrols {
      
  color:#e3e3e3;
  }

  /* Postbit CSS (Center Userinfo, Userinfo boxed stats wrap)
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #postlist .userinfo {
      
  padding-top:10px;
  }
  .
  username_container {
      
  padding:2px 0;
      
  text-align:center;
  }
  .
  username_container .username strong {
      
  font:  normal 16pt tahomahelveticasans-serif;
  }
  .
  usertitle, .rank {
      
  text-align:center;
  }
  .
  usercenter {
      
  padding-top:5px;
      
  text-align:center;
  }

  .
  postbit, .postbitlegacy, .eventbit {
      
  margin-bottom0;
  }
  .
  bbcode_container .bbcode_quote_container {
      
  background:none;
  }

  .
  forum_info_block, .forum_info_form {
      
  background:none;
  }
  .
  postfoot {
      
  border-top1px solid #d9d9d9;
  }
  .
  postfootWrap {
      
  border-right1px solid #d9d9d9;
  }

  #thread_info a.collapse {
      
  positionabsolute;
      
  top9px;
  }

  /* Postbit Align Username and Avatar Center
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .postbitlegacy .userinfo .username_container, .postbitlegacy .userinfo .rank, .postbitlegacy .userinfo .usertitle {text-align:center;}
  .
  postbitlegacy .userinfo .postuseravatar, .postbitlegacy .userinfo .postuseravatar img  {float:nonetext-align:center;}
  .
  postbitlegacy .userinfo .usertitle {displayblockfloat:nonetext-align:centerclearboth;}

  .
  userinfo_extra dt {
      
  height:18px;
      
  line-height:18px;
      
  padding:6px 3px 0 10px;
      
  margin:0;
      
  color:#33559c;
      
  font-weight:700;
  }
  .
  userinfo_extra dd {
      
  background:#fff none   ;
      
  color:#3e3e3e;
      
  border:1px solid #d9d9d9;
      
  height:18px;
      
  line-height:18px;
      
  padding:3px 0 3px 0;
      
  margin:0;
      
  margin-top2px;
  }

  /*************************************************/
  /* TOP MEMBER BAR*/
  .toplinks .notifications a.popupctrl {    
         -
  webkit-border-radius5px;
  -
  moz-border-radius5px;
         
  border-radius5px;
         
  color:#fff;
  }

  .
  toplinks .notifications a.popupctrl:hover, .toplinks .nonotifications a.popupctrl:hover, .toplinks .nonotifications a.popupctrl.active, .toplinks ul.isuser li a:hover {
      -
  moz-border-radius5px !important;
      -
  webkit-border-radius5px !important;
  }
  #toplinks, .toplinks {
      
  float:right;
      
  text-align:right;
      
  line-height:22px;
      
  font-size:11px;
      
  font-weight:700;
  }
  #toplinks .welcomelink a:link, #toplinks .welcomelink a:visited {
  color:#36589e none   
  }
  #toplinks .welcomelink a:hover {
  color:#fff;
  }

  /* Bottom Bar
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .bottomBar {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/bottomBarRight.pngno-repeat right top;
      
  height:10px;
      
  font-size:0;
      
  clear:both;
  }
  .
  bottomBarLeft {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/bottomBarLeft.pngno-repeat left top;
      
  height:10px;
      
  font-size:0;
      
  padding:0 9px
  }
  .
  bottomBarRight {
      
  backgroundurl(images/styles/iBusiness/style/bottomBarBG.pngrepeat-x left top;
      
  height:10px;
      
  font-size:0;
  }

  /* CMS & Blog CSS
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  h1.headerh2.header 
      
  text-transform:capitalize
  }

  /* Forum Home
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .forumrow .forumtitle a:link, .forumrow .forumtitle a:visited {
      
  color:#434343;
      
  font:  bold 11px tahomahelveticasans-serif;
  }
  .
  forumrow .forumtitle a:hover{
      
  color:#33559c;
  }
  .
  forumrow .lastposttitle a:link, .forumrow .lastposttitle a:visited {
      
  color:#474747;
      
  font-weight:700;
  }
  .
  forumrow .lastposttitle a:hover{
      
  color:#33559c;
  }
  #forums .lastpostby a.username {
      
  color:#33559c;
  }
  #forums .lastpostby a.username:hover {
      
  color:#474747;
  }
  .
  forumdescription {
      
  color:#8c8c8c;
  }
  #notices {
  background:transparent;
  }
  #notices .restore {
      
  background:#fff0e3 url(images/styles/iBusiness/style/welcomeBoxBG.png) repeat-x left top;
      
  border:1px solid #e9dcbf;
      
  color:#3c3a22;
      
  line-height:18px;
      
  padding:18px 8px 10px 8px 10px;
      -
  moz-border-radius5px;
      -
  webkit-border-radius5px;
      
  border-radius5px;
  }

  /* Advanced Search
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #searchtypeswitcher {
      
  border-bottom:4px solid #33559c;
  }
  #searchtypeswitcher li a {
      
  background-color:#4e72be;
      
  color:#FFF;
  }

  #searchtypeswitcher li.selected a {
      
  background-color:#33559c;
  }

  #searchtypeswitcher li a:hover {
      
  background-color:#33559c;
  }

  /* vBulletin Groups
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  li.sgicon .maincol#sidebar li.sgicon .maincol,#thumbnails li {
      
  background#fefdfd url(images/styles/iBusiness/style/rowBG.png) repeat-x left bottom;
  }
  #sidebar li.sgicon .maincol .textcontrol {
      
  color#424242;
  }
  #content .grouplist .blockrow > li, #content .grouplist .blockrow > ol, #content .grouplist .blockrow > div {
      
  background#f7f7f7 none   ;
      
  border1px solid #d9d9d9;
  }
  #pictures .blockbody .blockrow, #group_discussion_inlinemod_form .blockbody .blockrow {
      
  border1px solid #d9d9d9;
  }
  .
  toolsmenu {
      
  background#f1f1f1 url(images/gradients/top-highlight.png) repeat-x left top;
      
  _background-imagenone;
      
  border1px solid #c1c1c1;
  }
  .
  toolsmenu div {
      
  border-top:none;
      
  color#424242;
  }
  .
  toolsmenu h1 a {
      
  color#424242;
  }
  .
  toolsmenu .popupgroup a.popupctrl, .toolsmenu .popupgroup .popupmenu a.popupctrl, .toolsmenu .nopopupgroup li a {
      
  color#424242;
  }

  .
  toolsmenu .popupgroup a.popupctrl, .toolsmenu .popupgroup .popupmenu a.popupctrl, .toolsmenu .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl, .toolsmenu .popupgroup .popupmenu:hover .popupctrl a.popupctrl.active {
      
  color#424242;
  }
  dl.blogbittr.blogbit,
  dl.blogcatbittr.blogcatbit {
      
  background#fefdfd url(images/styles/iBusiness/style/rowBG.png) repeat-x left bottom;
  }

  /* CSS Drop Down
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .nav {
      
  positionabsolute;
      
  top:12px;
      
  left:50px;
      
  padding0;
      
  margin0
  }
  .
  nav * {
      
  z-index3000;
      list-
  stylenone;
  }

  /* ==== Superordinate Points ==== */

  ul.dropdown-level-1>li{
      
  floatleft;

      
  positionrelative;
  }

  .
  dropdown-level-1>li>a{
      
  colorrgb(160,160,160);
      
  font-familyVerdana'Lucida Grande';
      
  font-size15px;
    
  -
  webkit-transitioncolor .15s;
     -
  moz-transitioncolor .15s;
       -
  o-transitioncolor .15s;
          
  transitioncolor .15s;
  }

  .
  dropdown-level-1>li>a:hover{
      
  colorrgb(250,250,250);
  }

  /* ==== Minor Points 1 ====*/

  .dropdown-level-2{
      
  opacity0;
      
  visibilityhidden;
      
  padding8px 0 8px 0;
      
  background-colorrgb(250,250,250);
      
  text-alignleft;
      
  positionabsolute;
      
  top55px;
      
  left50%;
      
  margin-left: -90px;
      
  width180px;
  -
  webkit-transitionall .3s .1s;
     -
  moz-transitionall .3s .1s;
       -
  o-transitionall .3s .1s;
          
  transitionall .3s .1s;
  -
  webkit-border-radius5px;
     -
  moz-border-radius5px;
          
  border-radius5px;
  -
  webkit-box-shadow0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
     -
  moz-box-shadow0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
          
  box-shadow0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
  }

  .
  dropdown-level-1>li:hover>.dropdown-level-2{
      
  opacity1;
      
  top40px;
      
  visibilityvisible;
  }

  .
  dropdown-level-2:before{
      
  content'';
      
  displayblock;
      
  border-colortransparent transparent rgb(250,250,250transparent;
      
  border-stylesolid;
      
  border-width10px;
      
  positionabsolute;
      
  top: -20px;
      
  left50%;
      
  margin-left: -10px;
  }

  .
  dropdown-level-2>li{
      
  positionrelative;
  }

  .
  nav ul ul a{
      
  colorrgb(575757);
      
  font-familyVerdana'Lucida Grande';
      
  font-size13px;
      
  background-colorrgb(250,250,250);
      
  padding5px 8px 7px 16px;
      
  displayblock;
  -
  webkit-transitionbackground-color .1s;
     -
  moz-transitionbackground-color .1s;
       -
  o-transitionbackground-color .1s;
          
  transitionbackground-color .1s;
  }

  .
  nav ul ul a:hover{
      
  background-colorrgb(240,240,240);
  }


  /* ==== Minor Points 2 ====*/

  .dropdown-level-3{
      
  visibilityhidden;
      
  opacity0;
      
  positionabsolute;
      
  top: -16px;
      
  left206px;
      
  padding16px 0 20px 0;
      
  background-colorrgb(250,250,250);
      
  text-alignleft;
      
  width160px;
  -
  webkit-transitionall .3s;
     -
  moz-transitionall .3s;
       -
  o-transitionall .3s;
          
  transitionall .3s;
  -
  webkit-border-radius5px;
     -
  moz-border-radius5px;
          
  border-radius5px;
  -
  webkit-box-shadow0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
     -
  moz-box-shadow0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
          
  box-shadow0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
  }

  .
  dropdown-level-3:before{
      
  content'';
      
  displayblock;
      
  border-colortransparent rgb(250,250,250transparent transparent;
      
  border-stylesolid;
      
  border-width10px;
      
  positionabsolute;
      
  top20px;
      
  left: -10px;
      
  margin-left: -10px;
  }

  .
  dropdown-level-2>li:hover>.dropdown-level-3{
      
  opacity1;
      
  left196px;
      
  visibilityvisible;
  }

  /* ==== Color Variations ====*/

  .nav.red ul ul a:hover{
      
  background-colorrgb(223,103,40);
      
  colorrgb(240,240,240);
  }

  /* Sidebar CSS
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #sidebar_container > ul {
  background:none;
  border:0;
  }
  #sidebar_home #sidebar_container .block {
      
  padding:8px;
      
  background:none;
      
  border:1px solid #dedede;
      
  -webkit-border-radius5px;
      -
  moz-border-radius5px;
      
  border-radius5px;
  }
  #sidebar_home .underblock {
      
  background:none;
  }
  #sidebar_home #sidebar_container .blocksubhead {
      
  background:url(images/styles/iBusiness/style/sidebarHeadRight-left.pngno-repeat top right;
      
  padding:0;
      
  border:0;
      
  height:42px;
      
  fontnormal  bold 15px tahomahelveticasans-serif;
      
  color#fff;
      
  -webkit-border-radius0;
      -
  moz-border-radius0;
      
  border-radius0;
  }
  #sidebar_home #sidebar_container .blocksubhead img {
      
  display:none;
  }
  #sidebar_home #sidebar_container .blocksubhead a.collapse img{
      
  display:inline;
  }
  #sidebar_home #sidebar_container .blocksubhead a.collapse {
      
  position:relative;
      
  top:15px;
      
  right:15px;
  }
  #sidebar_home #sidebar_container .blocksubhead span.blocktitle {
      
  background:url(images/styles/iBusiness/style/sidebarHeadBG-left.pngno-repeat top left;
      
  padding:11px 0 12px 0;
      
  padding-left:16px;
      
  display:block;
  }
  #sidebar_home #sidebar_container .blockbody {
      
  padding:0 3px;
      
  border:0;
      
  background:none;
      -
  moz-border-radius:0;
      -
  webkit-border-radius0;
      
  border-radius0;
  }
  #sidebar_home .blockrow {
      
  background:none;
  }
  .
  postbitlegacy .postrow, .eventbit .eventrow, .postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {
  font12px Tahoma;
  }
  .
  username_container {
      
  padding:2px 0;
      
  text-align:center;
  }
  .
  username_container .username strong {
      
  font-size16pt;
      
  font-weight:400;
  }
  .
  usertitle, .rank {
      
  text-align:center;
  }
  .
  usercenter {
      
  padding-top:5px;
      
  text-align:center;
  }
  .
  post_field {
  margin-top2px;
  border-radius6px;
  padding8px 5px 8px 4px;
  font11.5px BKoodakBold (http://vbiran.ir/vbiranv5/BKoodakBold);
  text-alignleft;
  margin-bottom3px;
  background#f0f0f0 url(http://up.vbiran.ir/images/23fx5dc57ffmslhqi1.png);
  text-shadow2px 1px white !important;
  color#6D685E;
  margin-4px 3px -4px;
  -
  webkit-border-radius4px;
  text-shadow#B2B2B2 0 0 7px;
  border1px solid #CECECE;
  border-top1px solid #CECECE;
  border-bottom3px solid rgb(08399);
  box-shadow0px 0px 10px #DFDFDF inset;
  -webkit-transitionall 0.5s ease-in !important;
  -
  moz-transitionall 0.5s ease-in !important;
  -
  o-transitionall 0.5s ease-in !important;
  }
  .
  post_field:hover {
  padding8px 5px 8px 29px;
  border-bottom3px solid rgb(0128153);
  box-shadow0px 17px 0px rgba(0000.08inset;
  -
  webkit-transitionall 0.3s ease-in !important;
  -
  moz-transitionall 0.3s ease-in !important;
  -
  o-transitionall 0.3s ease-in !important;
  }
  .
  post_field strong {
      
  color#587c1d;
  }
  .
  post_field dt {
      
  color#587c1d;
      
  font-weight:700;
  }
  .
  post_field dt {
  colorrgb(096100);
  }
  @
  font-face {
      
  font-family'BYekan';
      
  srcurl('emza/BYekan.eot?#'format('eot'), /* IE6–8 */ url('emza/BYekan.woff'format('woff'), /* FF3.6+, IE9, Chrome6+, Saf5.1+*/ url('emza/BYekan.ttf'format('truetype'); /* Saf3—5, Chrome4+, FF3.5, Opera 10+ */
      
  }
      
      .
  emza {
      
  box-shadow0px 0px 87px rgb(238238238inset,rgba(0000.40px 4px 4px -4px;
      
      
  margin10px;
      
  padding10px;
      
  border-radius10px 10px 17px 17px;
      
  border2px solid rgb(235235235);
      
  background:white url(emza/blockquote.pngno-repeat 98.5427px;
      
  border-bottom:4px solid rgb(235235235);
      }
      
      
      .
  module {
      
  background#eee;
      
  margin0 0 20px 0;
      }
      .
  module h2 {
      
  background#ccc;
      
  line-height2;
      
  padding0 0 0 10px;
      
  font-size16px;
      
  box-shadowinset 0 25px 10px -10px rgba(2552552550.2);
      
  border-radius9px;
      }
      .
  module h2 a {
      
  floatright;
      
  positionrelative;
      
  text-decorationnone;
      
  colorrgb(255255240);
      
  padding0 10px;
      -
  webkit-transitionpadding 0.1s linear;
      -
  moz-transitionpadding 0.1s linear;
      -
  ms-transitionpadding 0.1s linear;
      -
  o-transitionpadding 0.1s linear;
      
  border-radius0px 10px;
      
  font14px "BYekan",Calibri;
      
  directionrtl;
      
  text-shadow1px 1px rgb(13100);
      
  padding-top4px;
      
  padding-bottom4px;
      
  margin-top: -37px;margin-right38px;
      }
      .
  module h2 a:hover {
      
  padding0 14px;
      
  padding-top:4px;
      
  padding-bottom:4px;
      }
      .
  module h2 a:active {
      
  padding0 16px;
      
  padding-top:4px;
      
  padding-bottom:4px;
      }
      
      .
  module h2 a:before,
      .
  module h2 a:after {
      
  content"";
      
  positionabsolute;
      
  top50%;
      
  width0;
      
  height0;
      }
      .
  module h2 a:before {
      
  left: -12px;
      
  border-top8px solid transparent;
      
  border-bottom8px solid transparent;
      
  margin-top: -8px;
      }
      
      .
  module.blue h2 a {
      
  backgroundrgb(23300);
      }
      .
  module.blue h2 a:hover {
      
  background#ff8400;
      
  }
      .
  module.blue h2 a:after {
      
  left: -5px;
      
  border-top6px solid transparent;
      
  border-bottom6px solid transparent;
      
  border-right6px solid rgb(23300);
      
  margin-top: -6px;
      }
      .
  module.blue h2 a:hover:after {
      
  border-right-color#ff8400;
      
  }
      
      .
  matn {
      
  direction:rtl;
      
  border-right:0px solid #cecece;
      
  font:14px BYekan;
      
  colorrgb(134134134);
      
  padding-right:6px;
      
  font-weight:normal;
      
  margin-right:50px;
      }
      
      .
  {
      
  float:left;
      
  background:none;
      
  margin-top:-22px;
      }
      
      .
  c a {
      
  backgroundrgb(219219219) !important;
      }
      
      .
  c a:after {
      
  left: -5px !important;
      
  border-top6px solid transparent !important;
      
  border-bottom6px solid transparent !important;
      
  border-right6px solid rgb(219219219) !important;;
      
  margin-top: -6px !important;;
      } 
  کد قالبه additional.css هست

 4. Top | #5
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  :-|
  نوشته ها
  2,908
  میزان امتیاز
  387

  پیش فرض

  بفرما

  تست کن


  کد:
  @charset "UTF-8";
  /* CSS Document */
  
  /**
  * Custom CSS by PurevB.com
  */
  /************************************************************************/
  *{ -moz-box-shadow: none !important; -webkit-box-shadow: none !important; }
  #forums *, #wgo *, #forumbits * {
    -moz-border-radius: 0 !important;
    -webkit-border-radius: 0 !important;
  }
  #fb_headerbox {
    padding-right:5px;
  }
  .wgo_block {
    margin:0;
  }
  .navbar {
    -moz-border-radius-bottomleft: 0 !important;
    -moz-border-radius-bottomright: 0 !important;
    -webkit-border-bottom-left-radius: 0 !important;
    -webkit-border-bottom-right-radius: 0 !important;
  }
  .announcements {
    margin-top:10px;
  }
  .highlight {
    background-image:none;
  }
  .navlinksBox {
    text-align: center;
    color: #5d5d5d;
    font-size: 11px;
      font-weight:700;
      margin-top: 8px;
      margin-bottom: 0;
      width:100%;
      clear:both;
  }
  .navlinksBoxWrap {
    padding: 10px 0;
  }
  .bodyWrap {
    background:#fff;
    margin:0 2px;  
  }
  .body_wrapper {
    padding:10px 0;
    margin:0;
  }
  .above_body {
    padding:0;
    margin:0;
  }
  .threadbit .sticky, .threadbit .nonthread, .threadbit .nonsticky, .threadbit .deleted, .threadbit .discussionrow, .threadbit .ignored, .wgo_block .wgo_subblock, 
  .forumbit_nopost .forumbit_nopost .forumrow, .forumbit_post .forumrow {
    border-bottom: 1px solid #d9d9d9;
    border-left: 1px solid transparent;
    border-right: 1px solid transparent;
  }
  .threadbit .sticky, .threadbit .nonthread, .threadbit .nonsticky, .threadbit .deleted, .threadbit .discussionrow, .threadbit .ignored, .wgo_block .blockbody, .wgo_block .blockhead {
    border-top:0;
  }
  
  .wgo_block .blockbody, .wgo_block .blockhead, .wgo_block .blocksubhead {
    border:0;
  }
  .popupbody li > a,
  .popupbody li > label {
    padding:8px 10px;
  }
  .formsubmit label {
    color:#3E3E3E;
  }
  .memberBox .toplinks ul.isuser .popupbody li {
    color:#3E3E3E;
  }
  .loginLeft {float:left;}
  .loginLeft #fb_loginbtn {position:relative;top:4px;}
  .toplinks #fb_loginbtn {position:relative;top:2px;}
  #fb_loginbtn {margin-left:4px;}
  .popupbody li > a,
  .popupbody li > label {
    padding:8px 10px;
  }
  #memberlist #searchstats {color:#fff;}
  
  .popupbody li > a,
  .popupbody li > label {
    background:#fff;
  }
  .block .searchlisthead, .block .searchlisthead a {
  color:#fff;
  }
  .forumdescription {
  padding-top:3px;
  }
  /* Misc Resets
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  img {
    border:0;
  }
  .verticalAlign {
    vertical-align:middle;
  }
  .clearfix:after {
    content: ".";
    display: block;
    clear: both;
    visibility: hidden;
    line-height: 0;
    height: 0;
  }
  .clearfix {
    display: inline-block;
  }
  html[xmlns] .clearfix {
    display: block;
  }
  * html .clearfix {
    height: 1%;
  }
  .lastPostIMG {
    position:relative;
    top:2px;
  }
  
  .wgo_block .blockbody, .wgo_block .blockhead {
    border-bottom:0;
  }
  #wgo .blocksubhead {
    border:0;
  }
  .left {
    float:left;
  }
  .left.padLeft {
  padding:0 5px;
  }
  .right {
    float:right;
  }
  
  /* Page Wrapper
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  body {
    width:auto;
    min-width:990px;
    max-width:auto;
    margin: 0;
  }
  #pageWrapper {}
  .pageWrap {
    width:auto;
    margin:0px 35px 0px 35px;
    padding-top:19px;
  }
  #footerWrapper {
    background:#1d1d1d url(images/styles/iBusiness/style/pageWrapperBG.png) repeat-x top left;
  }
  #footerWrapper .pageWrap {
    padding: 0;
  }
  
  
  /* Global Search
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .searchBox {
    position:absolute;
    top:7px;
    left:12px;  
  }
  .searchBoxInput {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/searchInput.png) no-repeat top left;
    width:127px;
    height:28px;
    float:right;
    padding-right:8px;
  margin-left:9px;
  }
  .searchinput {
    border:0;
    background:transparent;
    color: #fff;
    width:117px; 
    height:28px;
    line-height:28px;
    margin:0;
    padding:0 5px;
  }
  .searchButton {
    float:left;
  }
  .searchBox a:link, .searchBox a:visited {
    color:#34558f;
    text-decoration:underline;
  }
  .searchBox a:hover {
    color:#3c3c3c;
  }
  
  
  /* Header
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .doc_header {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/headerBG.png) repeat-x top left;
    height: 117px;
    position: relative;
  }
  #headerMain {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/headerBG.png) repeat-x top left;
    height: 117px;
    position: relative;
  }
  .headerLeft {
    background:url(images/styles/iBusiness/style/headerLeft.png) no-repeat top left;
    height: 117px;
  }
  .headerRight {
    background:url(images/styles/iBusiness/style/headerRight.png) no-repeat top right;
    height: 117px;
  }
  .logoWrap {
    position: absolute;
    top:35px;
    right:0;
  }
  #logo {
    float:right;
    height:59px;
    padding-left:19px;
  }
  .slogan {
    background:url(images/styles/iBusiness/style/sloganSplit.png) no-repeat top right;
    float:right;
    font-size:11px;
    height:59px;
    line-height:51px;  
    color:#595959;
    padding-right:16px;
  }
  .bannerBox {
    float:left;
    padding-top:27px;
    padding-left:0;
  }
  /* Mid Box 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #midBox {
    background: #f3f3f3 url(images/styles/iBusiness/style/midBoxBG.png) repeat-x top left;
    margin-bottom: 14px;
  }
  #midBox.memberIn {
    background: #efefef url(images/styles/iBusiness/style/midBoxBG_member.png) repeat-x top left;
    margin-bottom: 12px;
  }
  .midBoxLeft {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/midBoxLeft.png) repeat-y top left;
  }
  .midBoxRight {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/midBoxRight.png) repeat-y top right;
  }
  .midBoxTL {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/midBoxTL.png) no-repeat top left;
  }
  .memberIn .midBoxTL {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/midBoxTL_member.png) no-repeat top left;
  }
  .midBoxTR {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/midBoxTR.png) no-repeat top right;
  }
  .memberIn .midBoxTR {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/midBoxTR_member.png) no-repeat top right;
  }
  .midBoxBottom {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/midBoxBottom.png) repeat-x bottom left;
  }
  .memberIn .midBoxBottom {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/midBoxBottom_member.png) repeat-x bottom left;
  }
  .midBoxBL {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/midBoxBL.png) no-repeat bottom left;
  }
  .memberIn .midBoxBL {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/midBoxBL_member.png) no-repeat bottom left;
  }
  .midBoxBR {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/midBoxBR.png) no-repeat bottom right;
  }
  .memberIn .midBoxBR {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/midBoxBR_member.png) no-repeat bottom right;
  }
  .midBoxBody {
    padding: 20px;
  }
  #midBox.memberIn .midBoxBody {
    padding: 10px;
  }
  #midBox.memberIn #toplinks {
    padding-top:3px;
  }
  .createAccount {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/createAccount.png) no-repeat top right;
    width:655px;
    height: 36px;
    text-align: left;
  }
  #midBox .midBoxBody p {
    font-family: tahoma;
    font-size:11px;
    line-height: 18px;
    padding:8px 0;
    border-bottom:1px solid #d9d9d9;
    margin-bottom:20px;
  }
  .memberBox {
  
  
  }
  .socialBox {
    float: left;
    padding-top: 3px;
  }
  
  /* Login Box 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .loginBox {
    height: 30px;
    line-height: 30px;
    float: right;
  }
  .loginBox ul {
    list-style:none;
    padding:0;
    margin:0;
  }
  .loginBox li {
    float:right;
    padding:0;
    padding-left:8px;
  }
  .loginBoxInput {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/loginBoxInput.png) no-repeat top left;
    width:127px;
    height:30px;
  }
  .loginInput {
    background:transparent;
    border:0;
    color: #515050;
    width:117px; 
    height:30px;
    line-height:30px;
    padding:0 5px;
  }
  .rememberMe {
    color:#fff;
  }
  .memberBox .rememberMe {
    font-size: 11px;
  }
  .memberBox .rememberMe input {
    vertical-align: baseline;
  }
  .cb_cookieuser_navbar{
    position: relative;
    top: 2px;
  }
  
  /* Content Main
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #contentMain {
    padding: 14px 0;
  }
  
  
  
  /* Footer Navigation 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #footerNav {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/footerNavBG.png) repeat-x top left;
    height: 40px;
  }
  .footerNavLeft {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/footerNavLeft.png) no-repeat top left;
    height: 40px;
  }
  .footerNavRight {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/footerNavRight.png) no-repeat top right;
    height: 40px;
  }
  #footerNav ul {
    list-style: none;
    padding: 0;
    margin: 0;
  }
  #footerNav li {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/footerNavSplit.png) no-repeat top right;
    float: left;
    padding: 0 10px;
    line-height: 40px;
  }
  #footerNav a:link, #footerNav a:visited {
    color: #fff;
    text-transform: uppercase
  }
  #footerNav a:hover {
    color:#748fc1;
  }
  #footer_select {
  float:right;
  margin-top:8px;
  margin-right:10px;
  }
  
  /* Footer Main 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #footerMain {
    padding: 25px 0;
    color: #fff;
  }
  .footerLeft {
    float: left;
  }
  .linkBox {
    float: left;
    width:220px;
    padding-right: 40px;
  }
  .linkBox .linkBoxHead {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/linkBoxHead.png) repeat-x left;
    margin-bottom: 10px;
  }
  .linkBox h4 {
    background: #2d2d2d;
    color: #fff;
    text-transform: uppercase;
    padding: 0;
  padding-left:15px;
    margin: 0;
    float: right;
    font-size:12px;
  font-weight:bold;
  }
  .linkBox ul {
    list-style: none;
    padding: 0;
    margin: 0;
  }
  .linkBox li {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/linkBoxList.png) repeat-x top left;
    padding-top: 2px;
  }
  .linkBox li a:link, .linkBox li a:visited {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/linkBoxArrow.png) no-repeat right;
    padding: 6px 0;
  padding-right:15px;
    display: block;
    color: #fff;
  }  
  .linkBox li a:hover {
    color: #748fc1;
  }
  .footerCopyright {
    float: right;
    text-align: right;
    line-height: 17px;
  }
  .footerCopyright a:link, .footerCopyright a:visited {
    color: #748fc1;
  }
  .footerCopyright a:hover {
    color: #fff;
  }
  
  /* Navbar
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #navbar .pageWrap {
    position:relative;
  }
  .navbar {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/navBG.png) repeat-x left top;
    position:relative;
    height:78px;
    font:  12px tahoma, helvetica, sans-serif;
    color:#fff;
    width:100%;
    padding:0;
    margin:0;
  }
  .navLeft {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/navLeft.png) no-repeat left top;
    height:78px;
  }
  .navRight {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/navRight.png) no-repeat right top;
    height:78px;
  }
  #navtabs li.selected ul.floatcontainer {
    margin-top:8px;
  }
  #navtabs li.selected ul.floatcontainer a:link, #navtabs li.selected ul.floatcontainer a:visited {
    line-height:27px;
    height:27px;
  }
  .navbar a { color:#fff; }
  .navbar a:hover { color:#fff; }
  
  .navtabs ul li:first-child {
    text-indent: 0;
    margin-right:12px;
  }
  .navtabs {
    padding-left:0;
    background:none;
  }
  .navtabs ul {
    position:absolute;
    top:40px;
    right:0px;
    width:100%;
  /* This is to fix RTL menu issue under Opera */
      direction:ltr;
  }
  .navtabs li {
    float:right;
    padding-left:2px;
    background:url(images/styles/iBusiness/style/navSplit.png) no-repeat top left;
  }
  .navtabs li li {
    background:none;
  }
  .navtabs ul li {
    border-right: 0;
    position: relative;
  }
  .navtabs li a {
    height:40px;
    line-height:40px;
  }
  .navtabs li a.navtab {
    display:block;
    min-width:60px;
    width:auto !important;
    width:60px;
    _min-width:75px;
    _width:auto !important;
    _width:75px;
    text-align:center;
    color:#fff;
    font: normal 12px tahoma, helvetica, sans-serif;
    text-decoration:none;
    line-height:40px;
    height:40px;
    padding:0 8px;
    background:none;
  }
  .navtabs li:first-child a.navtab:hover,.navtabs li:first-child.selected a.navtab {
    -webkit-border-top-right-radius: 5px;
    -webkit-border-bottom-right-radius: 5px;
    -moz-border-radius-topright: 5px;
    -moz-border-radius-bottomright: 5px;
    border-top-right-radius: 5px;
    border-bottom-right-radius: 5px;
  }
  .navtabs li a.navtab:hover {
    background:#33559c url(images/styles/iBusiness/style/navBG_hover.png) repeat center top;
    color:#fff;
  }
  .navtabs li.selected {
    color:#fff;
    height:40px;
  }
  .navtabs li.selected a.navtab {
    color:#fff;
    position:relative;
    top:-px;
    padding-top:px;
    z-index:10;
  
  }
  .navtabs li.selected li a,
  .navbar_advanced_search li a {
    text-decoration:none;
    font:  11px tahoma, helvetica, sans-serif;
    line-height:27px;
  }
  .navtabs li.selected li {
    padding:0 3px 0 0;
  }
  .navtabs li.selected li li {
    padding:0 2px;
  }
  .navtabs li.selected li a {
    color:#000;
    font-weight:400;
    padding:2px 3.33333333333px;
    z-index:3001;
  }
  
  .navbar_advanced_search li {
    height:27px;
    display:block;
    clear:both;
  }
  
  .navbar_advanced_search li a {
    color:#fff;
  }
  
  .navbar_advanced_search li a:hover {
    color:#fff;
    text-decoration:none;
  }
  
  .navtabs li.selected li a:hover {
    color:#33559c;
    text-decoration:none;
  }
  
  .navtabs li.selected .popupbody li > a {
    padding:0pxpx 10px;
    text-indent: 0;
    color: ;
  }
  
  .navtabs li.selected li a.popupctrl {
    -moz-border-radius:3px;
    -webkit-border-radius:3px;  
    border:solid px transparent;
    _border: none;
    background:transparent url(images/styles/iBusiness/misc/arrow.png) no-repeat left center;
    padding-left:15px;
      _background-image:url('images/styles/iBusiness/misc/arrow.gif');
    color:#000;
  }
  .navtabs li.selected li:hover a.popupctrl {
    background:#33559c url(images/styles/iBusiness/misc/arrow.png) no-repeat left center;
  }
  
  .navtabs li.selected li:hover a.popupctrl.active,
  .navtabs li.selected li a.popupctrl.active {
    background:#33559c url(images/styles/iBusiness/misc/arrow.png) no-repeat left center;
  }
  .navtabs li.selected li:hover a.popupctrl.active,
  .navtabs li.selected li a.popupctrl.active,
  .navtabs li.selected li a:hover.popupctrl {
    color:#fff;
  }
  
  /* Breadcrumb
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .breadcrumb {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/bcBG.png) repeat-x left top;
    height:38px;
    color:#606368;
    position:relative;
  }
  
  .bcLeft {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/bcLeft.png) no-repeat left top;
    height:38px;
  }
  .bcRight {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/bcRight.png) no-repeat right top;
    height:38px;
  }
  .breadin {
    padding-top:12px;
    padding-bottom:8px;
  }
  .breadcrumb .navbit {
    background:url(images/styles/iBusiness/style/bcArrow_right.png) no-repeat top left;
    height:30px;
    padding:8px 12px 0px 12px;
    padding-right:3px;
  }
  .breadcrumb .navbithome {
    background:url(images/styles/iBusiness/style/bcArrow_right.png) no-repeat top right;
    padding:12px 0;
  padding-left: 32px;
  padding-right: 23px;
  }
  .breadcrumb .navbit > a, .breadcrumb .lastnavbit span {
    border:1px solid transparent;
  }
  .breadcrumb .navbit a:link, .breadcrumb .navbit a:visited {
    color:#606368;
    font-weight:700;
  }
  .breadcrumb .navbit a:hover {
    background:none;
    color:#33559c;
    border:1px solid transparent;
  }
  
  /* Forumbit Box
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .forumBitBoxTBB .forumBitShowthread {
  margin-bottom:8px;
  }
  .forumBitBoxTB {
    height:8px;
    font-size:0;
    margin-top: 5px;
  }
  .forumbitBoxTL {
    background:url(images/styles/iBusiness/style/forumbitBoxTL.png) no-repeat top left;
    height:8px;
    font-size:0;
  }
  .forumBitBoxTR {
    background:url(images/styles/iBusiness/style/forumBitBoxTR.png) no-repeat top right;
    height:8px;
    padding:0 8px;
    font-size:0;
  }
  .forumBitBoxTWrap {
    background:url(images/styles/iBusiness/style/forumbitBoxTBG.png) repeat-x top left;
    height:8px;
    font-size:0;
  }
  .forumbitBoxBL {
    background:url(images/styles/iBusiness/style/forumbitBoxBL.png) no-repeat top left;
    height:8px;
    font-size:0;
  }
  .forumBitBoxBR {
    background:url(images/styles/iBusiness/style/forumbitBoxBR.png) no-repeat top right;
    height:8px;
    padding:0 8px;
    font-size:0;
  }
  .forumBitBoxBWrap {
    background:url(images/styles/iBusiness/style/forumbitBoxBBG.png) repeat-x top left;
    height:8px;
    font-size:0;
  }
  .forumbitBoxLeft {
    background:url(images/styles/iBusiness/style/forumbitBoxLeft.png) repeat-y top left;
  }
  .forumbitBoxRight {
    background:url(images/styles/iBusiness/style/forumbitBoxRight.png) repeat-y top right;
    padding:0 3px;
  }
  .forumbitBox {
    background:#fff;
    padding:3px 7px;
  }
  .forumbitBox .tcat {
    margin-top:0;
  }
  .forumbitBoxShowthread {
    padding-bottom:0;
  }
  
  /* tcat Bars (Title Bars for Forum Home, Forum Display & Postbit)
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .tcat {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/tcatBG.png) repeat-x left top;
    float: left;
    width: 100%;
    color: #fff;
    height:43px;
    clear:both;
    margin-top: 8px;
    border:0;
    position:relative;
  }
  .tcatLeft {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/tcatLeft.png) no-repeat left top;
    height:43px;
  }
  .tcatRight {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/tcatRight.png) no-repeat right top;
    height:43px;
  }
  .tcat .forumtitle {
    font-weight:700;
  
  }
  .tcat .tcatDesc {
    font-size:12px;
    font-weight:400;
    color:#748fc1;
  }
  .tcat h2 {
    padding-right:16px;
    font: normal bold 11px tahoma, helvetica, sans-serif;
    line-height:40px;
    float:right;
  }
  .tcat a:link, .tcat a:visited {
    color:#fff;
  }
  .tcat a:hover {
  
  }
  .tcat .tcatCollapse {
    position:absolute;
    top:9px;
    left:9px;
  }
  /* tcat Thread List Controls - Forumdisplay */
  .tcat_threadlist_controls {
    float:right;
    padding-right:8px;
  }
  .forumdisplaypopups, #forumdisplaypopups {
    clear:both;
  }
  .tcat_threadlist_controls h6 {
    height:43px;
    line-height:43px;
    padding:0;
    display:block;
    font-size:12px;
  }
  .forumdisplaypopups a.popupctrl, .forumdisplaypopups.popupgroup .popupmenu a.popupctrl,
  .postlist_popups h6 a.popupctrl, .postlist_popups.popupgroup .popupmenu h6 a.popupctrl {
    background:none;
    display:block;
    _display:43px;
    height:43px;
    line-height:43px;
    font-family:tahoma, helvetica, sans-serif;
    font-weight:bold;
    font-size:12px;
    font-weight:700;
    color:#fff;
    padding:0 10px;
    border: 0;
    float: left;
    clear: right;
  }
  .forumdisplaypopups a:hover.popupctrl, .forumdisplaypopups.popupgroup .popupmenu a:hover.popupctrl,
  .postlist_popups h6 a:hover.popupctrl, .postlist_popups.popupgroup .popupmenu h6 a:hover.popupctrl {
    border: 0;
    color:#fff;
    text-decoration:underline;
  }
  #postlist_popups a, .postlist_popups a {
    color: #fff;
    _border: none;
  }
  #postlist_popups a:hover, .postlist_popups a:hover {
    color: #fff;
    text-decoration:underline;
  }
  #postlist_popups .popupmenu:hover a.popupctrl, #postlist_popups .popupmenu:hover .popupctrl a.popupctrl.active, .postlist_popups .popupmenu:hover a.popupctrl, .postlist_popups .popupmenu:hover .popupctrl a.popupctrl.active {
    border: 0;
  }
  
  #postlist_popups ul li {
    color: #3E3E3E;
  }
  #postlist_popups ul li a, .postlist_popups ul li a {
    color: #3E3E3E;
    _border: none;
  }
  
  #postlist_popups ul li a:hover, .postlist_popups ul li a:hover {
    color: #3E3E3E;
    text-decoration:underline;
  }
  
  #forumdisplaypopups ul a, .forumdisplaypopups ul a {
    color:#3E3E3E;
  }
  
  /* Thead Bars (Forum Home, Forum Display & Postbit)
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .thead_bar .theadrow {
    background:#fff none  ;
    display:block;
    width: 100%;
    float: right;
    position:relative;
    font: normal 12px tahoma, helvetica, sans-serif;
    border:0;
    border-bottom:1px solid #d9d9d9;
    color:#606368;
    line-height:26px;
  }
  .thead_bar .padding {
    padding-right:12px;
  }
  .thead_bar .forumhead span.forumlastpost {
    width: 23%;
  }
  .thead_bar .theadrow .forumdata {
    float: right;
  }
  .thead_bar {
    float: right;
    position:relative;
    width: 100%;
    display:block;
  }
  .thead_bar .forumhead .forumtitle {
    width: 76%;
  }
  .thead_bar .foruminfo {
    width: 53%;
    min-width: 30%;
    float: right;
    clear: left;
  }
  .thead_bar .foruminfo .forumdata {
    padding: 0;
    width: 100%;
    _width: 99%;
  }
  .thead_bar .forumstats, .thead_bar .forumstats_2 {
    display: block;
    float: right;
    clear: left;
    width: 16%;
    margin-left: 2%;
  }
  .thead_bar .foruminfo .forumdata .datacontainer {
    float: right;
    width: 86%;
    padding:0;
    padding-right: 69px;
  }
  .thead_bar .forumactionlinks {
    width: 5%;
    display:block;
    float:right;
    clear:left;
  }
  .thead_bar .forumactionlink {
    display:block;
    width:18px;
    overflow:hidden;
    float: left;
    clear: right;
    background:transparent none no-repeat;
    position: relative;
  }
  .thead_bar .forumstats li, .thead_bar .forumstats_2 li{
    font-size: 12px;
    text-align: left;
    padding-left: 20px;
    display:block;
  }
  .thead_bar .forumlastpost {
    display:block;
    float: right;
    clear: left;
  }
  .thead_bar .theadrow .forumlastpost {
    width: 22%;
  }
  .forumbitBody {
    padding-left:2px;
    z-index:1;
    clear:both;
  }
  #post {
    z-index:1;
  }
  .threadlist {
    margin-top:0;
  }
  #threadlist .threadlisthead {
    background:#fff none  ;
    display:block;
    width: 100%;
    float: right;
    padding:6px 0px 6px 0px;
    position:relative;
    border:0;
    border-bottom:1px solid #d9d9d9;
    color:#606368;
    font: normal 12px tahoma, helvetica, sans-serif;
    margin: 0;
  }
  #threadlist .threadlisthead a, #threadlist .threadlisthead a:hover {
    color:#606368;
  }
  #posts .posthead a:link, #posts .posthead a:visited {
    color:#e3e3e3;
  }
  #posts .posthead a:hover {
    color:#e3e3e3;
  }
  #posts .posthead .time, #posts .nodecontrols {
    color:#e3e3e3;
  }
  
  /*************************************************/
  /* TOP MEMBER BAR*/
  .toplinks .notifications a.popupctrl {  
      -webkit-border-radius: 5px;
  -moz-border-radius: 5px;
      border-radius: 5px;
      color:#fff;
  }
  
  .toplinks .notifications a.popupctrl:hover, .toplinks .nonotifications a.popupctrl:hover, .toplinks .nonotifications a.popupctrl.active, .toplinks ul.isuser li a:hover {
    -moz-border-radius: 5px !important;
    -webkit-border-radius: 5px !important;
  }
  #toplinks, .toplinks {
    float:right;
    text-align:right;
    line-height:22px;
    font-size:11px;
    font-weight:700;
  }
  #toplinks .welcomelink a:link, #toplinks .welcomelink a:visited {
  color:#36589e none  
  }
  #toplinks .welcomelink a:hover {
  color:#fff;
  }
  
  /* Bottom Bar
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .bottomBar {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/bottomBarRight.png) no-repeat right top;
    height:10px;
    font-size:0;
    clear:both;
  }
  .bottomBarLeft {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/bottomBarLeft.png) no-repeat left top;
    height:10px;
    font-size:0;
    padding:0 9px; 
  }
  .bottomBarRight {
    background: url(images/styles/iBusiness/style/bottomBarBG.png) repeat-x left top;
    height:10px;
    font-size:0;
  }
  
  /* CMS & Blog CSS
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  h1.header, h2.header { 
    text-transform:capitalize; 
  }
  
  /* Forum Home
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .forumrow .forumtitle a:link, .forumrow .forumtitle a:visited {
    color:#434343;
    font: bold 11px tahoma, helvetica, sans-serif;
  }
  .forumrow .forumtitle a:hover{
    color:#33559c;
  }
  .forumrow .lastposttitle a:link, .forumrow .lastposttitle a:visited {
    color:#474747;
    font-weight:700;
  }
  .forumrow .lastposttitle a:hover{
    color:#33559c;
  }
  #forums .lastpostby a.username {
    color:#33559c;
  }
  #forums .lastpostby a.username:hover {
    color:#474747;
  }
  .forumdescription {
    color:#8c8c8c;
  }
  #notices {
  background:transparent;
  }
  #notices .restore {
    background:#fff0e3 url(images/styles/iBusiness/style/welcomeBoxBG.png) repeat-x left top;
    border:1px solid #e9dcbf;
    color:#3c3a22;
    line-height:18px;
    padding:18px 8px 10px 8px 10px;
    -moz-border-radius: 5px;
    -webkit-border-radius: 5px;
    border-radius: 5px;
  }
  
  /* Advanced Search
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #searchtypeswitcher {
    border-bottom:4px solid #33559c;
  }
  #searchtypeswitcher li a {
    background-color:#4e72be;
    color:#FFF;
  }
  
  #searchtypeswitcher li.selected a {
    background-color:#33559c;
  }
  
  #searchtypeswitcher li a:hover {
    background-color:#33559c;
  }
  
  /* vBulletin Groups
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  li.sgicon .maincol, #sidebar li.sgicon .maincol,#thumbnails li {
    background: #fefdfd url(images/styles/iBusiness/style/rowBG.png) repeat-x left bottom;
  }
  #sidebar li.sgicon .maincol .textcontrol {
    color: #424242;
  }
  #content .grouplist .blockrow > li, #content .grouplist .blockrow > ol, #content .grouplist .blockrow > div {
    background: #f7f7f7 none  ;
    border: 1px solid #d9d9d9;
  }
  #pictures .blockbody .blockrow, #group_discussion_inlinemod_form .blockbody .blockrow {
    border: 1px solid #d9d9d9;
  }
  .toolsmenu {
    background: #f1f1f1 url(images/gradients/top-highlight.png) repeat-x left top;
    _background-image: none;
    border: 1px solid #c1c1c1;
  }
  .toolsmenu div {
    border-top:none;
    color: #424242;
  }
  .toolsmenu h1 a {
    color: #424242;
  }
  .toolsmenu .popupgroup a.popupctrl, .toolsmenu .popupgroup .popupmenu a.popupctrl, .toolsmenu .nopopupgroup li a {
    color: #424242;
  }
  
  .toolsmenu .popupgroup a.popupctrl, .toolsmenu .popupgroup .popupmenu a.popupctrl, .toolsmenu .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl, .toolsmenu .popupgroup .popupmenu:hover .popupctrl a.popupctrl.active {
    color: #424242;
  }
  dl.blogbit, tr.blogbit,
  dl.blogcatbit, tr.blogcatbit {
    background: #fefdfd url(images/styles/iBusiness/style/rowBG.png) repeat-x left bottom;
  }
  
  /* CSS Drop Down
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .nav {
    position: absolute;
    top:12px;
    left:50px;
    padding: 0;
    margin: 0
  }
  .nav * {
    z-index: 3000;
    list-style: none;
  }
  
  /* ==== Superordinate Points ==== */
  
  ul.dropdown-level-1>li{
    float: left;
  
    position: relative;
  }
  
  .dropdown-level-1>li>a{
    color: rgb(160,160,160);
    font-family: Verdana, 'Lucida Grande';
    font-size: 15px;
   
  -webkit-transition: color .15s;
    -moz-transition: color .15s;
     -o-transition: color .15s;
      transition: color .15s;
  }
  
  .dropdown-level-1>li>a:hover{
    color: rgb(250,250,250);
  }
  
  /* ==== Minor Points 1 ====*/
  
  .dropdown-level-2{
    opacity: 0;
    visibility: hidden;
    padding: 8px 0 8px 0;
    background-color: rgb(250,250,250);
    text-align: left;
    position: absolute;
    top: 55px;
    left: 50%;
    margin-left: -90px;
    width: 180px;
  -webkit-transition: all .3s .1s;
    -moz-transition: all .3s .1s;
     -o-transition: all .3s .1s;
      transition: all .3s .1s;
  -webkit-border-radius: 5px;
    -moz-border-radius: 5px;
      border-radius: 5px;
  -webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
    -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
      box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
  }
  
  .dropdown-level-1>li:hover>.dropdown-level-2{
    opacity: 1;
    top: 40px;
    visibility: visible;
  }
  
  .dropdown-level-2:before{
    content: '';
    display: block;
    border-color: transparent transparent rgb(250,250,250) transparent;
    border-style: solid;
    border-width: 10px;
    position: absolute;
    top: -20px;
    left: 50%;
    margin-left: -10px;
  }
  
  .dropdown-level-2>li{
    position: relative;
  }
  
  .nav ul ul a{
    color: rgb(57, 57, 57);
    font-family: Verdana, 'Lucida Grande';
    font-size: 13px;
    background-color: rgb(250,250,250);
    padding: 5px 8px 7px 16px;
    display: block;
  -webkit-transition: background-color .1s;
    -moz-transition: background-color .1s;
     -o-transition: background-color .1s;
      transition: background-color .1s;
  }
  
  .nav ul ul a:hover{
    background-color: rgb(240,240,240);
  }
  
  
  /* ==== Minor Points 2 ====*/
  
  .dropdown-level-3{
    visibility: hidden;
    opacity: 0;
    position: absolute;
    top: -16px;
    left: 206px;
    padding: 16px 0 20px 0;
    background-color: rgb(250,250,250);
    text-align: left;
    width: 160px;
  -webkit-transition: all .3s;
    -moz-transition: all .3s;
     -o-transition: all .3s;
      transition: all .3s;
  -webkit-border-radius: 5px;
    -moz-border-radius: 5px;
      border-radius: 5px;
  -webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
    -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
      box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
  }
  
  .dropdown-level-3:before{
    content: '';
    display: block;
    border-color: transparent rgb(250,250,250) transparent transparent;
    border-style: solid;
    border-width: 10px;
    position: absolute;
    top: 20px;
    left: -10px;
    margin-left: -10px;
  }
  
  .dropdown-level-2>li:hover>.dropdown-level-3{
    opacity: 1;
    left: 196px;
    visibility: visible;
  }
  
  /* ==== Color Variations ====*/
  
  .nav.red ul ul a:hover{
    background-color: rgb(223,103,40);
    color: rgb(240,240,240);
  }
  
  /* sidebar CSS
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #sidebar_container > ul {
  background:none;
  border:0;
  }
  #sidebar_home #sidebar_container .block {
    padding:8px;
    background:none;
    border:1px solid #dedede;
    -webkit-border-radius: 5px;
    -moz-border-radius: 5px;
    border-radius: 5px;
  }
  #sidebar_home .underblock {
    background:none;
  }
  #sidebar_home #sidebar_container .blocksubhead {
    background:url(images/styles/iBusiness/style/sidebarHeadRight-left.png) no-repeat top right;
    padding:0;
    border:0;
    height:42px;
    font: normal bold 15px tahoma, helvetica, sans-serif;
    color: #fff;
    -webkit-border-radius: 0;
    -moz-border-radius: 0;
    border-radius: 0;
  }
  #sidebar_home #sidebar_container .blocksubhead img {
    display:none;
  }
  #sidebar_home #sidebar_container .blocksubhead a.collapse img{
    display:inline;
  }
  #sidebar_home #sidebar_container .blocksubhead a.collapse {
    position:relative;
    top:15px;
    right:15px;
  }
  #sidebar_home #sidebar_container .blocksubhead span.blocktitle {
    background:url(images/styles/iBusiness/style/sidebarHeadBG-left.png) no-repeat top left;
    padding:11px 0 12px 0;
    padding-left:16px;
    display:block;
  }
  #sidebar_home #sidebar_container .blockbody {
    padding:0 3px;
    border:0;
    background:none;
    -moz-border-radius:0;
    -webkit-border-radius: 0;
    border-radius: 0;
  }
  #sidebar_home .blockrow {
    background:none;
  }
  .postbitlegacy .postrow, .eventbit .eventrow, .postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {
  font: 12px Tahoma;
  }
  .username_container {
    padding:2px 0;
    text-align:center;
  }
  .username_container .username strong {
    font-size: 16pt;
    font-weight:400;
  }
  .usertitle, .rank {
    text-align:center;
  }
  .usercenter {
    padding-top:5px;
    text-align:center;
  }
  .post_field {
  margin-top: 2px;
  border-radius: 6px;
  padding: 8px 5px 8px 4px;
  font: 11.5px BKoodakBold (http://vbiran.ir/vbiranv5/BKoodakBold);
  text-align: left;
  margin-bottom: 3px;
  background: #f0f0f0 url(http://up.vbiran.ir/images/23fx5dc57ffmslhqi1.png);
  text-shadow: 2px 1px white !important;
  color: #6D685E;
  margin: 0 -4px 3px -4px;
  -webkit-border-radius: 4px;
  text-shadow: #B2B2B2 0 0 7px;
  border: 1px solid #CECECE;
  border-top: 1px solid #CECECE;
  border-bottom: 3px solid rgb(0, 83, 99);
  box-shadow: 0px 0px 10px #DFDFDF inset;
  -webkit-transition: all 0.5s ease-in !important;
  -moz-transition: all 0.5s ease-in !important;
  -o-transition: all 0.5s ease-in !important;
  }
  .post_field:hover {
  padding: 8px 5px 8px 29px;
  border-bottom: 3px solid rgb(0, 128, 153);
  box-shadow: 0px 17px 0px rgba(0, 0, 0, 0.08) inset;
  -webkit-transition: all 0.3s ease-in !important;
  -moz-transition: all 0.3s ease-in !important;
  -o-transition: all 0.3s ease-in !important;
  }
  .post_field strong {
    color: #587c1d;
  }
  .post_field dt {
    color: #587c1d;
    font-weight:700;
  }
  .post_field dt {
  color: rgb(0, 96, 100);
  }
  @font-face {
    font-family: 'BYekan';
    src: url('emza/BYekan.eot?#') format('eot'), /* IE6–8 */ url('emza/BYekan.woff') format('woff'), /* FF3.6+, IE9, Chrome6+, Saf5.1+*/ url('emza/BYekan.ttf') format('truetype'); /* Saf3—5, Chrome4+, FF3.5, Opera 10+ */
    }
    
    .emza {
    box-shadow: 0px 0px 87px rgb(238, 238, 238) inset,rgba(0, 0, 0, 0.4) 0px 4px 4px -4px;
    
    margin: 10px;
    padding: 10px;
    border-radius: 10px 10px 17px 17px;
    border: 2px solid rgb(235, 235, 235);
    background:white url(emza/blockquote.png) no-repeat 98.54% 27px;
    border-bottom:4px solid rgb(235, 235, 235);
    }
    
    
    .module {
    background: #eee;
    margin: 0 0 20px 0;
    }
    .module h2 {
    background: #ccc;
    line-height: 2;
    padding: 0 0 0 10px;
    font-size: 16px;
    box-shadow: inset 0 25px 10px -10px rgba(255, 255, 255, 0.2);
    border-radius: 9px;
    }
    .module h2 a {
    float: right;
    position: relative;
    text-decoration: none;
    color: rgb(255, 255, 240);
    padding: 0 10px;
    -webkit-transition: padding 0.1s linear;
    -moz-transition: padding 0.1s linear;
    -ms-transition: padding 0.1s linear;
    -o-transition: padding 0.1s linear;
    border-radius: 0px 10px;
    font: 14px "BYekan",Calibri;
    direction: rtl;
    text-shadow: 1px 1px rgb(131, 0, 0);
    padding-top: 4px;
    padding-bottom: 4px;
    margin-top: -37px;margin-right: 38px;
    }
    .module h2 a:hover {
    padding: 0 14px;
    padding-top:4px;
    padding-bottom:4px;
    }
    .module h2 a:active {
    padding: 0 16px;
    padding-top:4px;
    padding-bottom:4px;
    }
    
    .module h2 a:before,
    .module h2 a:after {
    content: "";
    position: absolute;
    top: 50%;
    width: 0;
    height: 0;
    }
    .module h2 a:before {
    left: -12px;
    border-top: 8px solid transparent;
    border-bottom: 8px solid transparent;
    margin-top: -8px;
    }
    
    .module.blue h2 a {
    background: rgb(233, 0, 0);
    }
    .module.blue h2 a:hover {
    background: #ff8400;
    }
    .module.blue h2 a:after {
    left: -5px;
    border-top: 6px solid transparent;
    border-bottom: 6px solid transparent;
    border-right: 6px solid rgb(233, 0, 0);
    margin-top: -6px;
    }
    .module.blue h2 a:hover:after {
    border-right-color: #ff8400;
    }
    
    .matn {
    direction:rtl;
    border-right:0px solid #cecece;
    font:14px BYekan;
    color: rgb(134, 134, 134);
    padding-right:6px;
    font-weight:normal;
    margin-right:50px;
    }
    
    .c {
    float:left;
    background:none;
    margin-top:-22px;
    }
    
    .c a {
    background: rgb(219, 219, 219) !important;
    }
    
    .c a:after {
    left: -5px !important;
    border-top: 6px solid transparent !important;
    border-bottom: 6px solid transparent !important;
    border-right: 6px solid rgb(219, 219, 219) !important;;
    margin-top: -6px !important;;
    }

  کاربر مقابل از Regulator بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 5. Top | #6
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  vBulletin 4
  نوشته ها
  761
  میزان امتیاز
  96

  پیش فرض

  مرسی داداش دست گلت درد نکنه.

  2 تشکر توسط:


 6. Top | #7
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  5,994
  میزان امتیاز
  724

  پیش فرض

  آقا من انجام دادم نشد لینک انجمن

  قالب خراب شد بالاش برین ببینین

 7. Top | #8
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  5,098
  میزان امتیاز
  598

  پیش فرض

  دوست عزیز این مربوط به یک قالب دیگه بود و نباید با مال خودتون جایگزین میکردید .

  کد های قبلی رو بهم بدید براتون آماده کنم .

  کاربر مقابل از [email protected] بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 8. Top | #9
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  5,994
  میزان امتیاز
  724

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط m.yMJJ نمایش پست ها
  دوست عزیز این مربوط به یک قالب دیگه بود و نباید با مال خودتون جایگزین میکردید .

  کد های قبلی رو بهم بدید براتون آماده کنم .

  مشکل در قالب پیش امده


 9. Top | #10
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  517
  میزان امتیاز
  60

  پیش فرض

  سلام استادان عزیز

  میشه لطفا برای من هم درست کنید

  این کد

  کد:
  @charset "UTF-8";
  /* CSS Document */
  
  /**
  * Custom CSS by PurevB.com
  */
  /************************************************************************/
  *{ -moz-box-shadow: none !important; -webkit-box-shadow: none !important; }
  
  #fb_headerbox {
    padding-right:5px;
  }
  .wgo_block {
    margin:0;
  }
  .navbar {
    -moz-border-radius-bottomleft: 0 !important;
    -moz-border-radius-bottomright: 0 !important;
    -webkit-border-bottom-left-radius: 0 !important;
    -webkit-border-bottom-right-radius: 0 !important;
  }
  .announcements {
    margin-top:10px;
  }
  .highlight {
    background-image:none;
  }
  .navlinksBox {
    text-align: center;
    color: #5d5d5d;
    font-size: 11px;
      font-weight:700;
      margin-top: 8px;
      margin-bottom: 0;
      width:100%;
      clear:both;
  }
  .navlinksBoxWrap {
    padding: 10px 0;
  }
  .bodyWrap {
    background:#fff;
    margin:0 2px;  
  }
  .body_wrapper {
    padding:10px 0;
    margin:0;
  }
  .above_body {
    padding:0;
    margin:0;
  }
  .threadbit .sticky, .threadbit .nonthread, .threadbit .nonsticky, .threadbit .deleted, .threadbit .discussionrow, .threadbit .ignored, .wgo_block .wgo_subblock, 
  .forumbit_nopost .forumbit_nopost .forumrow, .forumbit_post .forumrow {
    border-bottom: 1px solid #c6c6c6;}
  .threadbit .sticky, .threadbit .nonthread, .threadbit .nonsticky, .threadbit .deleted, .threadbit .discussionrow, .threadbit .ignored {
    border-top:0;
  }
  .popupbody li > a,
  .popupbody li > label {
    padding:8px 10px;
  }
  .formsubmit label {
    color:#3E3E3E;
  }
  .memberBox .toplinks ul.isuser .popupbody li {
    color:#3E3E3E;
  }
  .loginLeft {float:left;}
  .loginLeft #fb_loginbtn {position:relative;top:4px;}
  .toplinks #fb_loginbtn {position:relative;top:2px;}
  #fb_loginbtn {margin-left:4px;}
  .popupbody li > a,
  .popupbody li > label {
    padding:8px 10px;
  }
  #memberlist #searchstats {color:#fff;}
  
  .popupbody li > a,
  .popupbody li > label {
    background:#fff;
  }
  .block .searchlisthead, .block .searchlisthead a {
  color:#fff;
  }
  .forumdescription {
  padding-top:3px;
  }
  /* Misc Resets
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  img {
    border:0;
  }
  .verticalAlign {
    vertical-align:middle;
  }
  .clearfix:after {
    content: ".";
    display: block;
    clear: both;
    visibility: hidden;
    line-height: 0;
    height: 0;
  }
  .clearfix {
    display: inline-block;
  }
  html[xmlns] .clearfix {
    display: block;
  }
  * html .clearfix {
    height: 1%;
  }
  .lastPostIMG {
    position:relative;
    top:2px;
  }
  
  .wgo_block .blockbody, .wgo_block .blockhead {
    border-bottom:0;
  }
  #wgo .blocksubhead {
    border:0;
  }
  .left {
    float:left;
  }
  .left.padLeft {
  padding:0 5px;
  }
  .right {
    float:right;
  }
  
  /* Page Wrapper
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  body {
    width:auto;
    min-width:990px;
    max-width:auto;
    margin: 0;
  }
  #pageWrapper {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/pageTopBG.jpg) repeat-x top left;
  }
  .pageWrap {
    width:auto;
    margin:0px 35px 0px 35px;
  }
  .pageTop {
    height: 150px;
    padding-top: 7px;
  }
  .socialBox {
    height: 49px;
    line-height: 49px;
    color: #575757;
    font-size:15px;
    font-weight: 700;
    font-style:normal
  }
  .socialLinks {
    float:left;
  }
  .socialBox span {
    padding-left:6px;
  }
  .socialBox img {
    vertical-align: middle;
  }
  
  /* Global Search
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .searchBox {
    position:absolute;
    top:9px;
    left:8px;  
  }
  .searchBoxInput {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/searchInput.png) no-repeat top right;
    width:120px;
    height:29px;
    float:right;
    padding-left:12px;
  }
  .searchinput {
    border:0;
    background:transparent;
    color: #777;
    width:110px; 
    height:29px;
    line-height:29px;
    margin:0;
    padding:0 0 0 8px;
  }
  .searchButton {
    float:left;
  }
  .searchBox a:link, .searchBox a:visited {
    color:#34558f;
    text-decoration:underline;
  }
  .searchBox a:hover {
    color:#3c3c3c;
  }
  
  /* Header
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .doc_header {
    height: 192px;
    position: relative
  }
  .doc_header.header_loggedin {
    height:110px;
  }
  #headerMain {
    height: 192px;
    position: relative
  }
  #logo {
    position: absolute;
    top:58px;
  }
  .doc_header.header_loggedin #logo {
    top:18px;
  }
  
  /* Member Bar
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .memberBar {
    float:left;
    padding-top:14px;
  }
  .memberBarLeft {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/memberBarLeft.png) no-repeat top left;
    height:54px;
  }
  .memberBarRight {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/memberBarRight.png) no-repeat top right;
    height:54px;
    padding:0 8px;
  }
  .memberBarWrap {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/memberBarBG.png) repeat-x top left;
    height:41px;
    padding:13px 3px 0 3px;
  }
  
  /* Login Box
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #loginBox {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/loginBoxBG.png) no-repeat top left;
    width:209px;
    height: 100px;
    padding:20px 23px 20px 24px;
    position: absolute;
    top:12px;
    left:0;
    color: #7d7d7d;
  }
  #loginBox ul {
    list-style:none;
    padding:0;
    margin:0;
  }
  #loginBox li {
    padding:0;
    padding-bottom: 6px;
  }
  .loginBoxInput {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/loginBoxInput.png) no-repeat top left;
    width:211px;
    height:31px;
  }
  .loginInput {
    background:transparent;
    border:0;
    color: #626262;
    width:201px; 
    height:31px;
    line-height:31px;
    padding:0 5px;
  }
  .bottomBox {}
  .bottomBox ul {
    list-style:none;
    padding:0;
    margin:0;
  }
  .bottomBox li {
    float:right;
    height:32px;
    line-height:32px;
  }
  .bottomBox li.rememberMe {
    width:152px;
  }
  .bottomBox li.loginButton {
    text-align:right;
  }
  #buttonRegister {
    position: absolute;
    top:-31px;
    right:16px;
  }
  #buttonLoginPanel {
    position: absolute;
    top:-32px;
    right:108px;
  }
  #buttonPassword {
    position: absolute;
    top:140px;
    left:16px;
  }
  .loginFacebook {
    position: absolute;
    top:145px;
    right:8px;
  }
  
  
  /* Content Body 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #contentBody {}
  #contentMain {
    padding-bottom: 20px;
  }
  
  
  /* Footer Navigation
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #footerNav {
    float: right;
    font-size:15px;
    font-weight: 700;
    text-shadow:1px 1px #f6f6f6;
  }
  #footerNav ul {
    list-style: none;
    padding: 0;
    margin: 0;
  }
  #footerNav li {
    float: left;
    padding: 0 10px;
  }
  #footerNav a:link, #footerNav a:visited {
    color: #535353;
  }
  #footerNav a:hover {
    color: #46a600;
  }
  
  /* Footer 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #footerMain {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/footerBG.jpg) repeat-x top left;
    padding:39px 0 30px 0;
    color: #535353
  }
  #footerMain .pageWrap {
    position: relative
  }
  .footerCopyright {
    line-height: 16px;
  }
  .footerBanner {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/footerBannerBG.png) no-repeat top left;
    width: 476px;
    height: 68px;
    padding: 4px;
    position: absolute;
    top:0;
    left:0;
  }
  
  /* Navbar
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #navbar .pageWrap {
    position:relative;
  }
  .navbar {
    background:none;
    position:relative;
    height:92px;
    font:  11px tahoma;
    color:#616161;
    width:100%;
    padding:0;
    margin:0;
  }
  .navLeft {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/barLeft.png) no-repeat left top;
    height:92px;
  }
  .navRight {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/barRight.png) no-repeat right top;
    height:92px;
    padding: 0 8px;
  }
  .navWrap {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/barBG.png) repeat-x left top;
    height:92px;
    position: relative
  }
  
  #navtabs li.selected ul.floatcontainer {
    margin-top:8px;
  }
  #navtabs li.selected ul.floatcontainer a:link, #navtabs li.selected ul.floatcontainer a:visited {
    line-height:27px;
    height:27px;
  }
  .navbar a { color:#616161; }
  .navbar a:hover { color:#616161; }
  
  .navtabs ul li:first-child {
    text-indent: 0;
    margin-right:12px;
  }
  .navtabs {
    padding-left:0;
    background:none;
  }
  .navtabs ul {
    position:absolute;
    top:46px;
    left:0px;
    width:100%;
  /* This is to fix RTL menu issue under Opera */
      direction:ltr;
  }
  .navtabs li {
    float:right;
    padding-left:2px;
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/navSplit.png) no-repeat top left;
  }
  .navtabs li li {
    background:none;
  }
  .navtabs ul li {
    border-right: 0;
    position: relative;
  }
  .navtabs li a {
    height:46px;
    line-height:46px;
  }
  .navtabs li a.navtab {
    display:block;
    min-width:60px;
    width:auto !important;
    width:60px;
    _min-width:75px;
    _width:auto !important;
    _width:75px;
    text-align:center;
    color:#616161;
    font: bold 11px tahoma;
    text-decoration:none;
    line-height:46px;
    height:46px;
    padding:0 8px;
    background:none;
    text-shadow:1px 1px #f6f6f6;
  }
  .navtabs li:first-child a.navtab:hover,.navtabs li:first-child.selected a.navtab {
    -webkit-border-top-right-radius: 5px;
    -webkit-border-bottom-right-radius: 5px;
    -moz-border-radius-topright: 5px;
    -moz-border-radius-bottomright: 5px;
    border-top-right-radius: 5px;
    border-bottom-right-radius: 5px;
  }
  .navtabs li a.navtab:hover {
    background:#47a400 url(images/styles/TheBeaconLight/style/navBG_hover.png) repeat center top;
    color:#616161;
  }
  .navtabs li.selected {
    color:#616161;
    height:46px;
  }
  .navtabs li.selected a.navtab {
    color:#616161;
    position:relative;
    top:-px;
    padding-top:px;
    z-index:10;
  
  }
  .navtabs li.selected li a,
  .navbar_advanced_search li a {
    text-decoration:none;
    font:  12px tahoma;
    line-height:27px;
  }
  .navtabs li.selected li {
    padding:0 3px 0 0;
  }
  .navtabs li.selected li li {
    padding:0 2px;
  }
  .navtabs li.selected li a {
    color:#6c6c6c;
    text-shadow:1px 1px #f6f6f6;
    font-weight:400;
    padding:2px 3.33333333333px;
    z-index:3001;
  }
  
  .navbar_advanced_search li {
    height:27px;
    display:block;
    clear:both;
  }
  
  .navbar_advanced_search li a {
    color:#616161;
  }
  
  .navbar_advanced_search li a:hover {
    color:#616161;
    text-decoration:none;
  }
  
  .navtabs li.selected li a:hover {
    color:#3ea200;
    text-decoration:none;
  }
  
  .navtabs li.selected .popupbody li > a {
    padding:0pxpx 10px;
    text-indent: 0;
    color: ;
  }
  
  .navtabs li.selected li a.popupctrl {
    -moz-border-radius:3px;
    -webkit-border-radius:3px;  
    border:solid px transparent;
    _border: none;
    background:transparent url(images/misc/arrow.png) no-repeat left center;
    padding-right:8px;
      _background-image:url('images/misc/arrow.gif');
    color:#6c6c6c;
  }
  .navtabs li.selected li:hover a.popupctrl {
    background:#47a400 url(images/misc/arrow.png) no-repeat left center;
  }
  
  .navtabs li.selected li:hover a.popupctrl.active,
  .navtabs li.selected li a.popupctrl.active {
    background:#47a400 url(images/misc/arrow.png) no-repeat left center;
    text-shadow:1px 1px #3e8900;
  }
  .navtabs li.selected li:hover a.popupctrl.active,
  .navtabs li.selected li a.popupctrl.active,
  .navtabs li.selected li a:hover.popupctrl {
    color:#fff;
    text-shadow:1px 1px #3e8900;
  }
  
  /* Breadcrumb
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .breadcrumb {
    height:46px;
    color:#606368;
    position:relative;
    text-shadow:1px 1px #f6f6f6;
    margin-bottom:8px;
  }
  
  .bcLeft {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/barLeft.png) no-repeat left top;
    height:46px;
  }
  .bcRight {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/barRight.png) no-repeat right top;
    height:46px;
    padding: 0 8px;
  }
  .bcWrap {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/barBG.png) repeat-x left top;
    position: relative
  }
  .breadcrumb .navbit {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/bcArrow_left.png) no-repeat top left;
    height:33px;
    padding:13px 12px 0px 12px;
    padding-right:3px;
  }
  .breadcrumb .navbithome {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/bcArrow_left.png) no-repeat top left;
    padding:17px 0;
  padding-left:25px;
  padding-right:10px;
  }
  .breadcrumb .navbit > a, .breadcrumb .lastnavbit span {
    border:1px solid transparent;
  }
  .breadcrumb .navbit a:link, .breadcrumb .navbit a:visited {
    color:#606368;
    font-weight:700;
  }
  .breadcrumb .navbit a:hover {
    background:none;
    color:#3ea200;
    border:1px solid transparent;
  }
  
  /* Forumbit Box
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  
  .forumBitBoxTB {
    height:8px;
    font-size:0;
    margin-top: 5px;
  }
  .forumbitBoxTL {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/forumbitBoxTL.png) no-repeat top left;
    height:8px;
    font-size:0;
  }
  .forumBitBoxTR {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/forumbitBoxTR.png) no-repeat top right;
    height:8px;
    padding:0 8px;
    font-size:0;
  }
  .forumBitBoxTWrap {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/forumbitBoxTBG.png) repeat-x top left;
    height:8px;
    font-size:0;
  }
  .forumbitBoxBL {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/forumbitBoxBL.png) no-repeat top left;
    height:8px;
    font-size:0;
  }
  .forumBitBoxBR {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/forumbitBoxBR.png) no-repeat top right;
    height:8px;
    padding:0 8px;
    font-size:0;
  }
  .forumBitBoxBWrap {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/forumbitBoxBBG.png) repeat-x top left;
    height:8px;
    font-size:0;
  }
  .forumbitBoxLeft {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/forumbitBoxLeft.png) repeat-y top left;
  }
  .forumbitBoxRight {
    background:url(images/styles/TheBeaconLight/style/forumbitBoxRight.png) repeat-y top right;
    padding:0 3px;
  }
  .forumbitBox {
    background:#ddd;
    padding:3px 7px;
  }
  .forumbitBox .tcat {
    margin-top:0;
  }
  .forumbitBox .posts, #message_list, .forumbitBox .postlist, .forumbitBox #postlist, .forumbitBox .postbit:first-child, .forumbitBox .postbitlegacy:first-child, .forumbitBox .eventbit:first-child {
  margin:0;
  padding:0;
  }
  .postbit:first-child, .postbitlegacy:first-child, .eventbit:first-child {
  
  }
  
  /* tcat Bars (Title Bars for Forum Home, Forum Display & Postbit)
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .tcat {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/barRight.png) no-repeat right top;
    float: left;
    width: 100%;
    color: #434040;
    height:46px;
    clear:both;
    margin-top: 8px;
    border:0;
    position:relative;
  }
  .tcatLeft {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/barLeft.png) no-repeat left top;
    height:46px;
    padding:0 8px;
  }
  .tcatRight {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/barBG.png) repeat-x left top;
    height:46px;
  }
  .tcat .forumtitle {
    font-weight:700;
  
  }
  .tcat .tcatDesc {
    font-size:12px;
    font-weight:400;
    color:#818080;
  }
  .tcat h2 {
    padding-right:10px;
    font: normal bold 11px tahoma;
    line-height:46px;
    float:right;
    text-shadow:1px 1px #fff;
  }
  .tcat a:link, .tcat a:visited {
    color:#434040;
  }
  .tcat a:hover {
  
  }
  .tcat .tcatCollapse {
    position:absolute;
    top:10px;
    left:5px;
  }
  /* tcat Thread List Controls - Forumdisplay */
  .tcat_threadlist_controls {
    float:left;
    padding-left:8px;
  }
  .forumdisplaypopups, #forumdisplaypopups {
    clear:both;
  }
  .tcat_threadlist_controls h6 {
    height:46px;
    line-height:46px;
    padding:0;
    display:block;
    font-size:12px;
  }
  .forumdisplaypopups a.popupctrl, .forumdisplaypopups.popupgroup .popupmenu a.popupctrl,
  .postlist_popups h6 a.popupctrl, .postlist_popups.popupgroup .popupmenu h6 a.popupctrl {
    background:none;
    display:block;
    _display:46px;
    height:46px;
    line-height:46px;
    font-family:tahoma;
    font-weight:bold;
    font-size:12px;
    font-weight:700;
    color:#434040;
    padding:0 10px;
    border: 0;
    float: left;
    clear: right;
  }
  .forumdisplaypopups a:hover.popupctrl, .forumdisplaypopups.popupgroup .popupmenu a:hover.popupctrl,
  .postlist_popups h6 a:hover.popupctrl, .postlist_popups.popupgroup .popupmenu h6 a:hover.popupctrl {
    border: 0;
    color:#434040;
    text-decoration:underline;
  }
  #postlist_popups a, .postlist_popups a {
    color: #434040;
    _border: none;
  }
  #postlist_popups a:hover, .postlist_popups a:hover {
    color: #434040;
    text-decoration:underline;
  }
  #postlist_popups .popupmenu:hover a.popupctrl, #postlist_popups .popupmenu:hover .popupctrl a.popupctrl.active, .postlist_popups .popupmenu:hover a.popupctrl, .postlist_popups .popupmenu:hover .popupctrl a.popupctrl.active {
    border: 0;
  }
  
  #postlist_popups ul li {
    color: #3E3E3E;
  }
  #postlist_popups ul li a, .postlist_popups ul li a {
    color: #3E3E3E;
    _border: none;
  }
  
  #postlist_popups ul li a:hover, .postlist_popups ul li a:hover {
    color: #3E3E3E;
    text-decoration:underline;
  }
  
  #forumdisplaypopups ul a, .forumdisplaypopups ul a {
    color:#3E3E3E;
  }
  
  /* Thead Bars (Forum Home, Forum Display & Postbit)
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .thead_bar .theadrow {
    background:#f2f2f2 none  ;
    display:block;
    width: 100%;
    float: left;
    position:relative;
    font: normal 12px tahoma;
    border:0;
    border:1px solid #c6c6c6;
    color:#606368;
    line-height:26px;
  }
  .thead_bar .padding {
    padding-left:12px;
  }
  .thead_bar .forumhead span.forumlastpost {
    width: 23%;
  }
  .thead_bar .theadrow .forumdata {
    float: {vb:stylevar left};
  }
  .thead_bar {
    float: {vb:stylevar left};
    position:relative;
    width: 100%;
    display:block;
  }
  .thead_bar .forumhead .forumtitle {
    width: 76%;
  }
  .thead_bar .foruminfo {
    width: 53%;
    min-width: 30%;
    float: {vb:stylevar left};
    clear: {vb:stylevar right};
  }
  .thead_bar .foruminfo .forumdata {
    padding: 0;
    width: 100%;
    _width: 99%;
  }
  .thead_bar .forumstats, .thead_bar .forumstats_2 {
    display: block;
    float: {vb:stylevar left};
    clear: {vb:stylevar right};
    width: 16%;
    margin-{vb:stylevar right}: 2%;
  }
  .thead_bar .foruminfo .forumdata .datacontainer {
    float: {vb:stylevar left};
    width: 86%;
    padding:0;
    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar forumicon_size} + {vb:math {vb:stylevar padding}*2}};
  }
  .thead_bar .forumactionlinks {
    width: 5%;
    display:block;
    float:{vb:stylevar left};
    clear:{vb:stylevar right};
  }
  
  .thead_bar .forumactionlink {
  /* values based on icon size */
    display:block;
    width:18px;
  
    overflow:hidden;
    float: {vb:stylevar right};
    clear: {vb:stylevar left};
    background:transparent none no-repeat;
    position: relative;
  
  }
  .thead_bar .forumstats li, .thead_bar .forumstats_2 li{
    font-size: {vb:stylevar mid_fontSize}{vb:stylevar font.units};
    text-align: {vb:stylevar right};
    padding-{vb:stylevar right}: {vb:math {vb:stylevar padding}*2};
    display:block;
  }
  .thead_bar .forumlastpost {
    display:block;
    float: {vb:stylevar left};
    clear: {vb:stylevar right};
  }
  .thead_bar .theadrow .forumlastpost {
    width: 22%;
  }
  .forumbitBody {
    padding-right:2px;
    clear:both;
  }
  #post {
    z-index:1;
  }
  .threadlist {
    margin-top:0;
  }
  #threadlist .threadlisthead {
    background:#f2f2f2 none  ;
    display:block;
    width: 100%;
    float: left;
    padding:4px 0px 4px 0px;
    position:relative;
    border:0;
    border:1px solid #c6c6c6;
    color:#606368;
    font: normal 12px tahoma;
    margin: 0;
  }
  #threadlist .threadlisthead a, #threadlist .threadlisthead a:hover {
    color:#606368;
  }
  #threadlist, .threadlist, #threads, #threadlist.threadlist, .childforum, #wgo, .wgo_block .blockbody {
  -webkit-border-radius: 5px;
  -moz-border-radius: 5px;
  border-radius: 5px;
  }
  .postbit .posthead, .postbitlegacy .posthead, .eventbit .eventhead {
    background:#363636 url(images/buttons/newbtn_middle.png) repeat-x;
    clear:both;
    display:block;
    float: left;
    width: 100%;
    color:#fff;
    margin: -1px -1px 0;
    font: normal 12px tahoma;
    padding:4px 0px 4px 0px;
    border:1px solid #c6c6c6;
  }
  .postbit:first-child, .postbitlegacy:first-child, .eventbit:first-child,
  .postbit:first-child .posthead, .postbitlegacy:first-child .posthead, .eventbit:first-child .posthead, #threadlist .threadlisthead, .thead_bar .theadrow {
    -webkit-border-top-left-radius: 5px;
    -webkit-border-top-right-radius: 5px;
    -moz-border-radius-topleft: 5px;
    -moz-border-radius-topright: 5px;
    border-top-left-radius: 5px;
    border-top-right-radius: 5px;
  }
  .postbit:last-child, .postbitlegacy:last-child, .eventbit:last-child, .threadbit:last-child, li:last-child .forumrow
  .threadbit:last-child .nonthread, .threadbit:last-child .nonsticky, .forumbit_nopost li:last-child .forumrow{
  -webkit-border-bottom-right-radius: 5px;
  -webkit-border-bottom-left-radius: 5px;
  -moz-border-radius-bottomright: 5px;
  -moz-border-radius-bottomleft: 5px;
  border-bottom-right-radius: 5px;
  border-bottom-left-radius: 5px;
  }
  #posts .posthead a:link, #posts .posthead a:visited {
    color:#e3e3e3;
  }
  #posts .posthead a:hover {
    color:#e3e3e3;
  }
  #posts .posthead .time, #posts .nodecontrols {
    color:#e3e3e3;
  }
  
  /* Postbit CSS (Center Userinfo, Userinfo boxed stats wrap)
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #postlist .userinfo {
    padding-top:10px;
  }
  .username_container {
    padding:2px 0;
    text-align:center;
  }
  .username_container .username strong {
    font: normal 16pt arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .usertitle, .rank {
    text-align:center;
  }
  .usercenter {
    padding-top:5px;
    text-align:center;
  }
  
  .postbit, .postbitlegacy, .eventbit {
    margin-bottom: 0;
  }
  .bbcode_container .bbcode_quote_container {
    background:none;
  }
  
  .forum_info_block, .forum_info_form {
    background:none;
  }
  .postfoot {
    border-top: 1px solid #c6c6c6;
  }
  .postfootWrap {
    border-right: 1px solid #c6c6c6;
  }
  
  #thread_info a.collapse {
    position: absolute;
    top: 9px;
  }
  
  /* Postbit Align Username and Avatar Center
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .postbitlegacy .userinfo .username_container, .postbitlegacy .userinfo .rank, .postbitlegacy .userinfo .usertitle {text-align:center;}
  .postbitlegacy .userinfo .postuseravatar, .postbitlegacy .userinfo .postuseravatar img {float:none; text-align:center;}
  .postbitlegacy .userinfo .usertitle {display: block; float:none; text-align:center; clear: both;}
  .userinfo_extra dt {
    color:#646464;
    font-weight:700;
    padding:8px 5px 0 10px;
    margin:0;
    font-size:11px;
  }
   
  .userinfo_extra dd {
    background:#f2f2f2 none  ;
    color:#3e3e3e;
    border:1px solid #c6c6c6;
    padding:5px 0 8px 0;
    margin:0;
    margin-top: 2px;
    font-size:11px;
  }
  
  /*************************************************/
  /* TOP MEMBER BAR*/
  .toplinks .notifications a.popupctrl {  
      -webkit-border-radius: 5px;
  -moz-border-radius: 5px;
      border-radius: 5px;
      color:#fff;
  }
  
  .toplinks .notifications a.popupctrl:hover, .toplinks .nonotifications a.popupctrl:hover, .toplinks .nonotifications a.popupctrl.active, .toplinks ul.isuser li a:hover {
    -moz-border-radius: 5px !important;
    -webkit-border-radius: 5px !important;
  }
  #toplinks, .toplinks {
    float:left;
    text-align:left;
    line-height:22px;
    font-size:11px;
    font-weight:700;
  }
  #toplinks .welcomelink a:link, #toplinks .welcomelink a:visited {
  color:#439801 none  
  }
  #toplinks .welcomelink a:hover {
  color:#fff;
  }
  
  /* Bottom Bar
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .bottomBar {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/bottomBarRight.png) no-repeat right top;
    height:12px;
    font-size:0;
    clear:both;
  }
  .bottomBarLeft {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/bottomBarLeft.png) no-repeat left top;
    height:12px;
    font-size:0;
    padding:0 3px; 
  }
  .bottomBarRight {
    background: url(images/styles/TheBeaconLight/style/bottomBarBG.png) repeat-x left top;
    height:12px;
    font-size:0;
  }
  
  /* CMS & Blog CSS
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  h1.header, h2.header { 
    text-transform:capitalize; 
  }
  
  /* Forum Home
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .forumrow .forumtitle a:link, .forumrow .forumtitle a:visited {
    color:#434040;
    font: bold 11px tahoma;
  }
  .forumrow .forumtitle a:hover{
    color:#3ea200;
  }
  .forumrow .lastposttitle a:link, .forumrow .lastposttitle a:visited {
    color:#636363;
    font-weight:700;
  }
  .forumrow .lastposttitle a:hover{
    color:#3ea200;
  }
  #forums .lastpostby a.username {
    color:#3ea200;
  }
  #forums .lastpostby a.username:hover {
    color:#636363;
  }
  .forumdescription {
    color:#818080;
  }
  #notices {
  background:transparent;
  }
  #notices .restore {
    background:#e0e0e0 url(images/styles/TheBeaconLight/style/welcomeBG.png) repeat-x left top;
    border:1px solid #d7d7d7;
    color:#616161;
    line-height:18px;
    padding:18px 14px 10px 14px 10px;
    -moz-border-radius: 5px;
    -webkit-border-radius: 5px;
    border-radius: 5px;
  }
  
  /* Advanced Search
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  #searchtypeswitcher {
    border-bottom:4px solid #3ea200;
  }
  #searchtypeswitcher li a {
    background-color:#57bb00;
    color:#FFF;
  }
  
  #searchtypeswitcher li.selected a {
    background-color:#3ea200;
  }
  
  #searchtypeswitcher li a:hover {
    background-color:#3ea200;
  }
  
  /* vBulletin Groups
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  li.sgicon .maincol, #sidebar li.sgicon .maincol,#thumbnails li {
    background: #ebebeb none  ;
  }
  #sidebar li.sgicon .maincol .textcontrol {
    color: #424242;
  }
  #content .grouplist .blockrow > li, #content .grouplist .blockrow > ol, #content .grouplist .blockrow > div {
    background: #e5e5e5 none  ;
    border: 1px solid #c6c6c6;
  }
  #pictures .blockbody .blockrow, #group_discussion_inlinemod_form .blockbody .blockrow {
    border: 1px solid #c6c6c6;
  }
  .toolsmenu {
    background: #ddd url(images/gradients/top-highlight.png) repeat-x left top;
    _background-image: none;
    border: 1px solid #c6c6c6;
  }
  .toolsmenu div {
    border-top:none;
    color: #424242;
  }
  .toolsmenu h1 a {
    color: #424242;
  }
  .toolsmenu .popupgroup a.popupctrl, .toolsmenu .popupgroup .popupmenu a.popupctrl, .toolsmenu .nopopupgroup li a {
    color: #424242;
  }
  
  .toolsmenu .popupgroup a.popupctrl, .toolsmenu .popupgroup .popupmenu a.popupctrl, .toolsmenu .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl, .toolsmenu .popupgroup .popupmenu:hover .popupctrl a.popupctrl.active {
    color: #424242;
  }
  dl.blogbit, tr.blogbit,
  dl.blogcatbit, tr.blogcatbit {
    background: #ebebeb none  ;
  }
  
  /* CSS Drop Down
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  .nav {
    position: absolute;
    top:12px;
    left:50px;
    padding: 0;
    margin: 0
  }
  .nav * {
    z-index: 3000;
    list-style: none;
  }
  
  /* ==== Superordinate Points ==== */
  
  ul.dropdown-level-1>li{
    float: left;
  
    position: relative;
  }
  
  .dropdown-level-1>li>a{
    color: rgb(160,160,160);
    font-family: Verdana, 'Lucida Grande';
    font-size: 15px;
   
  -webkit-transition: color .15s;
    -moz-transition: color .15s;
     -o-transition: color .15s;
      transition: color .15s;
  }
  
  .dropdown-level-1>li>a:hover{
    color: rgb(250,250,250);
  }
  
  /* ==== Minor Points 1 ====*/
  
  .dropdown-level-2{
    opacity: 0;
    visibility: hidden;
    padding: 8px 0 8px 0;
    background-color: rgb(250,250,250);
    text-align: left;
    position: absolute;
    top: 55px;
    left: 50%;
    margin-left: -90px;
    width: 180px;
  -webkit-transition: all .3s .1s;
    -moz-transition: all .3s .1s;
     -o-transition: all .3s .1s;
      transition: all .3s .1s;
  -webkit-border-radius: 5px;
    -moz-border-radius: 5px;
      border-radius: 5px;
  -webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
    -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
      box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
  }
  
  .dropdown-level-1>li:hover>.dropdown-level-2{
    opacity: 1;
    top: 40px;
    visibility: visible;
  }
  
  .dropdown-level-2:before{
    content: '';
    display: block;
    border-color: transparent transparent rgb(250,250,250) transparent;
    border-style: solid;
    border-width: 10px;
    position: absolute;
    top: -20px;
    left: 50%;
    margin-left: -10px;
  }
  
  .dropdown-level-2>li{
    position: relative;
  }
  
  .nav ul ul a{
    color: rgb(57, 57, 57);
    font-family: Verdana, 'Lucida Grande';
    font-size: 13px;
    background-color: rgb(250,250,250);
    padding: 5px 8px 7px 16px;
    display: block;
  -webkit-transition: background-color .1s;
    -moz-transition: background-color .1s;
     -o-transition: background-color .1s;
      transition: background-color .1s;
  }
  
  .nav ul ul a:hover{
    background-color: rgb(240,240,240);
  }
  
  
  /* ==== Minor Points 2 ====*/
  
  .dropdown-level-3{
    visibility: hidden;
    opacity: 0;
    position: absolute;
    top: -16px;
    left: 206px;
    padding: 16px 0 20px 0;
    background-color: rgb(250,250,250);
    text-align: left;
    width: 160px;
  -webkit-transition: all .3s;
    -moz-transition: all .3s;
     -o-transition: all .3s;
      transition: all .3s;
  -webkit-border-radius: 5px;
    -moz-border-radius: 5px;
      border-radius: 5px;
  -webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
    -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
      box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
  }
  
  .dropdown-level-3:before{
    content: '';
    display: block;
    border-color: transparent rgb(250,250,250) transparent transparent;
    border-style: solid;
    border-width: 10px;
    position: absolute;
    top: 20px;
    left: -10px;
    margin-left: -10px;
  }
  
  .dropdown-level-2>li:hover>.dropdown-level-3{
    opacity: 1;
    left: 196px;
    visibility: visible;
  }
  
  /* ==== Color Variations ====*/
  
  .nav.red ul ul a:hover{
    background-color: rgb(223,103,40);
    color: rgb(240,240,240);
  }
  
  .threadbit .sticky, .threadbit .nonthread, .threadbit .nonsticky, .threadbit .deleted, .threadbit .discussionrow, .threadbit .ignored, .wgo_block .wgo_subblock, .forumbit_nopost .forumbit_nopost .forumrow, .forumbit_post .forumrow {
  float:left;
  }
  .postbitlegacy .postrow, .eventbit .eventrow, .postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {
  font: 12px Tahoma;
  }
  .username_container {
    padding:2px 0;
    text-align:center;
  }
  .username_container .username strong {
    font-size: 16pt;
    font-weight:400;
  }
  .usertitle, .rank {
    text-align:center;
  }
  .usercenter {
    padding-top:5px;
    text-align:center;
  }
  .post_field {
  margin-top: 2px;
  border-radius: 6px;
  padding: 8px 5px 8px 4px;
  font: 11.5px BKoodakBold (http://vbiran.ir/vbiranv5/BKoodakBold);
  text-align: left;
  margin-bottom: 3px;
  background: #f0f0f0 url(http://up.vbiran.ir/images/23fx5dc57ffmslhqi1.png);
  text-shadow: 2px 1px white !important;
  color: #6D685E;
  margin: 0 -4px 3px -4px;
  -webkit-border-radius: 4px;
  text-shadow: #B2B2B2 0 0 7px;
  border: 1px solid #CECECE;
  border-top: 1px solid #CECECE;
  border-bottom: 3px solid rgb(0, 83, 99);
  box-shadow: 0px 0px 10px #DFDFDF inset;
  -webkit-transition: all 0.5s ease-in !important;
  -moz-transition: all 0.5s ease-in !important;
  -o-transition: all 0.5s ease-in !important;
  }
  .post_field:hover {
  padding: 8px 5px 8px 29px;
  border-bottom: 3px solid rgb(0, 128, 153);
  box-shadow: 0px 17px 0px rgba(0, 0, 0, 0.08) inset;
  -webkit-transition: all 0.3s ease-in !important;
  -moz-transition: all 0.3s ease-in !important;
  -o-transition: all 0.3s ease-in !important;
  }
  .post_field strong {
    color: #587c1d;
  }
  .post_field dt {
    color: #587c1d;
    font-weight:700;
  }
  .post_field dt {
  color: rgb(0, 96, 100);
  }


  من هم این مشکل رو دارم ببینید
  افتتاحیه انجمن تخصصی آموزشی " آموزش پارسی"

صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. آموزش کادربندی پست بیت بسیار زیبای VBIran Animation
  توسط Mr.Ramin در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 68
  آخرين نوشته: 2013/09/06, 05:24 PM
 2. پست بیت زیبای Vbiran Magnet اختصاصی VBiran !
  توسط jcs.w در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 18
  آخرين نوشته: 2013/08/13, 06:08 PM
 3. آموزش کادربندی پست بیت جدید اولین بار در vbiran
  توسط 4iran در انجمن هک و آموزش های مخصوص
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2012/07/18, 10:34 AM
 4. چه طور پست بیت رو مثل vbiran بکنم
  توسط elyas در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2011/06/23, 02:26 PM
 5. پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2011/06/06, 09:56 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •