تبلیغات در اینترنتPanypay
صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 16 از 16

مقاله: آموزش زیبا سازی فوتر به سبک VBIran Bubble

  1. آموزش زیبا سازی فوتر به سبک VBIran Bubble »

   آموزش زیبا سازی فوتر به سبک VBIran Bubble

   نگارش: , by (مدیر ارشد)
   2013/02/07 10:59 PM
   امتیاز: 

   درود.

   نمونه


   (جهت مشاهده با وضوح بالا ، روی تصویر کلیک کنید)   ابتدا به ادمین سی پی --> جستجوی قالب بروید --> جستجو کنید : additional.css
   کد های زیر را به انتهای آن اضافه کنید :

   کد:
   .clearall {
   clear:both;
   }
   
   .sep2 {
   border-bottom: 1px dashed #CECECE;border-top: 1px dashed white;margin-top: 5px;
   }
   
   .wrap {
   background: url(http://up.vbiran.ir/images/9r54kwt167a7f5rnkl75.jpg);
   background-position: 0px -66px;
   height: 246px;
   width: 100%;
   }
   .footer a {
   font: 15px BYekan;
   color: #029dc9;
   padding: 0 1px;
   border: 5px solid transparent;
   }
   .footer a:hover {
   color: #029dc9;
   padding-bottom: 4px;
   border-bottom: 6px solid #029dc9;
   -webkit-transition: all 0.5s;
   -moz-transition: all 0.5s;
   -ms-transition: all 0.5s;
   -o-transition: all 0.5s;
   transition: all 0.5s;
   }
   .bottom {
   width: 100%;
   float: right;
   height: 260px;
   background: url(http://up.vbiran.ir/images/9r54kwt167a7f5rnkl75.jpg) repeat-x;
   background-position: 0px -357px;
   margin: 30px 0 0;
   }
   .middle {
   width: 1000px;
   margin: 0 auto;
   position: relative;
   }
   .contact {
   background: url(http://up.vbiran.ir/images/zwxuibzvy49xuz0ftv4h.png) repeat-y left;
   width: 315px;
   float: right;
   margin: 22px 0 0 0;
   height: 215px;
   }
   .bottom h5 {
   -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out;
   -moz-transition: all 0.2s ease-in-out;
   -o-transition: all 0.2s ease-in-out;
   background: rgb(68, 68, 68);
   float: right;
   padding: 10px;
   font-weight: normal;
   -webkit-border-radius: 3px;
   -moz-border-radius: 3px;
   -o-border-radius: 3px;
   border-radius: 3px;
   font-family: BYekan;
   color: #fff;
   font-size: 17px;
   text-shadow: 0 0 2px rgb(6, 84, 121);
   margin: 5px 0 0;
   }
   .contact .text {
   width: 305px;
   float: right;
   margin: 15px 5px 5px;
   color: #7d7d7d;
   text-shadow: 1px 1px #212120;
   }
   .contact .field {
   float: left;
   margin: 10px 0 0 15px;
   background: url(http://up.vbiran.ir/images/vi84rf6btgb869hk1vhv.png) no-repeat left;
   padding: 0 0 0 20px;
   color: #e6e6e6;
   text-shadow: 1px 1px #191919;
   width: 100%;
   text-align: left;
   direction: ltr;
   }
   .map {
   width: 305px;
   float: right;
   background: url(http://up.vbiran.ir/images/zwxuibzvy49xuz0ftv4h.png) repeat-y left;
   margin: 22px 13px 0 0;
   height: 215px;
   }
   .bottom ul {
   margin: 15px 0 0;
   float: right;
   }
   .bottom li a {
   width: 231px;
   float: right;
   padding: 0 27px 0 0;
   height: 32px;
   color: #7d7d7d;
   text-shadow: 1px 1px #191919;
   line-height: 30px;
   }
   .bottom li a:hover {
   color: #fff;
   text-shadow: 0px 0px 10px #fff;
   -webkit-transition: all 0.4s ;
   -moz-transition: all 0.4s ;
   -ms-transition: all 0.4s ;
   -o-transition: all 0.4s ;
   transition: all 0.4s ;
   }
   .bottom li {
   width: 291px;
   height: 32px;
   float: right;
   background: rgba(17, 17, 17, 0.26);
   margin: 5px 0 0 0;
   border-radius: 4px;
   }
   .bottom .subscribe {
   width: 354px;
   float: right;
   margin: 22px 13px 0 0;
   height: 215px;
   background: none;
   }
   .middle {
   width: 1000px;
   margin: 0 auto;
   position: relative;
   }
   .mt {
   margin-top: 20px !important;
   }
   .footer1 {
   margin-bottom: 18px;
   width: 919px;
   float: right;
   height: 56px;
   margin: 40px 11px 0 0;
   color: #878787;
   line-height: 23px;
   }
   .copyright {
   width: 56px;
   height: 56px;
   float: left;
   margin: 40px 0 0 11px;
   }
   html {
   background: url(http://up.vbiran.ir/images/ish1vsylvtcdszuhwg.jpg);
   }
   .subscribe .text {
   width: 305px;
   float: right;
   margin: 15px 5px 5px;
   color: #7d7d7d;
   text-shadow: 1px 1px #212120;
   }
   .browser {
   background: url(http://up.vbiran.ir/images/9r54kwt167a7f5rnkl75.jpg);
   background-position: 0px 0px;
   height: 66px;
   width: 159px;
   float: left;
   }
   .bottom h5:hover {
   background: rgb(0, 77, 99);
   -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out;
   -moz-transition: all 0.2s ease-in-out;
   -o-transition: all 0.2s ease-in-out;
   }
   .i1 {
   position: absolute;
   background: url(http://up.vbiran.ir/images/9r54kwt167a7f5rnkl75.jpg);
   background-position: 31px -1px;
   width: 30px;
   height: 33px;
   margin-right: -20px;
   margin-top: 2px;
   }
   حالا به جستجوی قالب بروید و جستجو کنید : footer
   درون آن را با کد زیر عوض کنید .
   کد:
   <vb:if condition="!empty($ad_location['ad_footer_start']) or !empty($ad_location['global_above_footer'])">
   <div style="clear: {vb:stylevar left}">
    {vb:raw ad_location.ad_footer_start}
    {vb:raw ad_location.global_above_footer}
   </div>
   </vb:if>
   <div style="clear:both;"></div>
   </div> <!-- closing div for body_wrapper -->
   <div style="clear:both;"></div>
   <div class="below_body">
   <div id="footer" class="floatcontainer footer">
   
     <form action="{vb:link forumhome|nosession}" method="get" id="footer_select" class="footer_select">
   
       <vb:if condition="$show['quickchooser']">
         <select name="styleid" onchange="switch_id(this, 'style')">
           <optgroup label="{vb:rawphrase quick_style_chooser}"><option class="hidden"></option></optgroup>
           <vb:if condition="$quickchooserbits1">
             <vb:if condition="$quickchooserbits2">
             <optgroup label="&nbsp;{vb:rawphrase standard_styles}">
             </vb:if>        
             {vb:raw quickchooserbits1}
             <vb:if condition="$quickchooserbits2">
             </optgroup>
             </vb:if>          
           </vb:if>
           <vb:if condition="$quickchooserbits2">
             <vb:if condition="$quickchooserbits1">
             <optgroup label="&nbsp;{vb:rawphrase mobile_styles}">
             </vb:if>
             {vb:raw quickchooserbits2}
             <vb:if condition="$quickchooserbits1">
             </optgroup>
             </vb:if>          
           </vb:if>
         </select>  
       </vb:if>
       
       <vb:if condition="$show['languagechooser']">
         <select name="langid" onchange="switch_id(this, 'lang')">
           <optgroup label="{vb:rawphrase quick_language_chooser}">
             {vb:raw languagechooserbits}
           </optgroup>
         </select>
       </vb:if>
     </form>
   
     <ul id="footer_links" class="footer_links">
       <vb:if condition="$show['contactus']"><li><a href="{vb:raw vboptions.contactuslink}" rel="nofollow" accesskey="9">{vb:rawphrase contact_us}</a></li></vb:if>
       <vb:if condition="$vboptions['hometitle']"><li><a href="{vb:raw vboptions.homeurl}">{vb:raw vboptions.hometitle}</a></li></vb:if>
       <vb:if condition="$show['admincplink']"><li><a href="{vb:raw admincpdir}/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase admin}</a></li></vb:if>
       <vb:if condition="$show['modcplink']"><li><a href="{vb:raw modcpdir}/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase mod}</a></li></vb:if>
       <vb:if condition="$vboptions['archiveenabled']"><li><a href="archive/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase archive}</a></li></vb:if>
       {vb:raw template_hook.footer_links}
       <vb:if condition="$vboptions['privacyurl']"><li><a href="{vb:raw vboptions.privacyurl}">{vb:rawphrase privacy_statement}</a></li></vb:if>
       <vb:if condition="$vboptions['tosurl']"><li><a href="{vb:raw vboptions.tosurl}">{vb:rawphrase terms_of_service}</a></li></vb:if>
       <li><a href="{vb:raw relpath}#top" onclick="document.location.hash='top'; return false;">{vb:rawphrase top}</a></li>
     </ul>
   
   
     <vb:if condition="$show['dst_correction']">
     <!-- auto DST correction code -->
       <form action="profile.php?do=dst" method="post" name="dstform">
         <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
         <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
         <input type="hidden" name="do" value="dst" />
       </form>
       <script type="text/javascript">
       <!--
         var tzOffset = {vb:raw bbuserinfo.timezoneoffset} + {vb:raw bbuserinfo.dstonoff};
         var utcOffset = new Date().getTimezoneOffset() / 60;
         if (Math.abs(tzOffset + utcOffset) == 1)
         {  // Dst offset is 1 so its changed
           document.forms.dstform.submit();
         }
       //-->
       </script>
       <!-- / auto DST correction code -->
     </vb:if>
     
     <script type="text/javascript">
     <!--
       // Main vBulletin Javascript Initialization
       vBulletin_init();
     //-->
     </script>
       {vb:raw template_hook.footer_javascript}
   </div>
   
   <!--Footer-->
        <div id="footer_copyright" class="shade footer_copyright"> 
   </div>
   
   
   <div id="footer_morecopyright" class="shade footer_morecopyright">
     <!-- Do not remove cronimage or your scheduled tasks will cease to function -->
     {vb:raw cronimage}
     <!-- Do not remove cronimage or your scheduled tasks will cease to function -->
   </div>
   {vb:raw ad_location.ad_footer_end} 
   <vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']">
     {vb:raw facebook_footer}
   </vb:if>
   </div>
   <div style="clear:both;"></div>
   <div class="bottom">
   <div class="middle">
   
     <div class="contact">
       <h5>اطلاعات تماس با وي بي ايران</h5>
       <div class="text">جهت ارتباط با مديران وي بي ايران مي توانيد از اطلاعات زير استفاده نماييد .</div>
   <div class="text">
   <div style="
   background: rgba(255, 255, 255, 0.06);
   padding: 6px;
   border-radius: 4px;
   text-shadow: 1px 1px 0px rgb(0, 0, 0);
   ">
   طراحي شده توسط : <a href="http://www.vbiran.ir/">وي بي ايران</a>
   </div>
   </div>   
       <div class="field">Email : [email protected] </div>
       <div class="field">SMS : 09358909043 </div>
     </div><!--Contact-->
   
     <div class="map">
       <h5>لينک هاي مرتبط با وي بي ايران</h5>
       <ul>
         <li><a href="http://www.farskids.com">فارس کيدذ</a> </li>
         <li><a href="http://www.diacoweb.ir">دياکو وب</a></li>
         <li><a href="http://www.appget.ir">اَپ گت</a></li>
         <li><a href="#">لينک</a></li>
       </ul>
     </div><!--Map-->
     
   <div class="subscribe">
       <h5>درباره وي بي ايران</h5>
      <div class="text">
   سايت وي بي ايران با عنوان نخستين مرجع "رايگان" ويبولتين در ايران خدمات رساني خود را در سال 1388 آغاز کرد . از لحظه تولد تاکنون وي بي ايران همواره سعي در بکارگيري شيوه هاي مديريتي جديد و خدمات نوين داشته است . وي بي ايران مفتخر است که به هاست دي ال بازگشته و مجدداً توسط هاست دي ال پشتيباني و ميزباني مي شود . </div>
   <div class="text">
   <div style="
   background: rgba(255, 255, 255, 0.06);
   padding: 6px;
   border-radius: 4px;
   text-shadow: 1px 1px 0px rgb(0, 0, 0);
   ">
   {vb:rawphrase all_times_are_gmt_x_time_now_is_y}
   </div>
   </div>    
   
     </div><!--Subscribe-->
     
   </div><!--middle 2-->
   </div><!--Bottom-->
   <div class="middle">
       <div class="footer1 mt">
   <div class="browser"></div>
   کليه حقوق مادي و معنوي براي وي بي ايران محفوظ مي باشد . <br>
   <!--Browser-->
   </div>
   </div>
   <br >
   <br >
   <br >
 1. Top | #11
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  :-|
  نوشته ها
  2,908
  میزان امتیاز
  387

  پیش فرض

  برای حذف انتخاب زبان این رو از داخل فوتر حذف کنید

  کد:
  <vb:if condition="$show['languagechooser']">       <select name="langid" onchange="switch_id(this, 'lang')">         <optgroup label="{vb:rawphrase quick_language_chooser}">           {vb:raw languagechooserbits}         </optgroup>       </select>     </vb:if>
  آیکون وبگذر هم دارم بررسی میکنم تا کدش رو بزارم

  ------------

  ویرایش

  واسش یه کلاس تعریف کردم

  اینو آخر additional.css اضافه کنید

  کد:
  .webgozaricon{
  margin-right: 500px;
  }


  بعد قبل از اینکه کد آیکون وبگذر رو اضافه کنید اینو بزارید

  <div class="webgozaricon">

  بعد از اینکه کد های وبگذر گذاشتید اینو بزارید

  </div>

  که در آخر به شکل زیر در میاد

  کد:
  <div class="webgozaricon">
  <!-- Begin WebGozar.com Counter code -->
  <script type="text/javascript" language="javascript" src="http://www.webgozar.ir/c.aspx?Code=2832134&amp;t=counter" ></script>
  <noscript><a href="http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx?code=2832134" target="_blank">آمار</a></noscript>
  <!-- End WebGozar.com Counter code -->
  </div>
  همین!!
  ویرایش توسط Regulator : 2013/02/21 در ساعت 02:07 PM
 2. گیفت کارت آیتونز

 3. Top | #12
  کاربر اخراجی

  ورژن ویبولتین
  Suite 4.2
  نوشته ها
  1,141
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  ممنون عزیز
  نمیخواد
  لنگویج چوزر که حذف شد ایکون وبگذر اومد وسط
  ممنون
  دیگه کاری نکنید
  بازم تشکر

  کاربر مقابل از RockstarGames بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 4. Top | #13
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  4,498
  میزان امتیاز
  513

  پیش فرض

  بفرمایید

  کد:
  <vb:if condition="!empty($ad_location['ad_footer_start']) or !empty($ad_location['global_above_footer'])"><div style="clear: {vb:stylevar left}">
   {vb:raw ad_location.ad_footer_start}
   {vb:raw ad_location.global_above_footer}
  </div>
  </vb:if>
  <div style="clear:both;"></div>
  </div> <!-- closing div for body_wrapper -->
  <div style="clear:both;"></div>
  <div class="below_body">
  <div id="footer" class="floatcontainer footer">
  
  
    <form action="{vb:link forumhome|nosession}" method="get" id="footer_select" class="footer_select">
  
  
      <vb:if condition="$show['quickchooser']">
        <select name="styleid" onchange="switch_id(this, 'style')">
          <optgroup label="{vb:rawphrase quick_style_chooser}"><option class="hidden"></option></optgroup>
          <vb:if condition="$quickchooserbits1">
            <vb:if condition="$quickchooserbits2">
            <optgroup label="&nbsp;{vb:rawphrase standard_styles}">
            </vb:if>        
            {vb:raw quickchooserbits1}
            <vb:if condition="$quickchooserbits2">
            </optgroup>
            </vb:if>          
          </vb:if>
          <vb:if condition="$quickchooserbits2">
            <vb:if condition="$quickchooserbits1">
            <optgroup label="&nbsp;{vb:rawphrase mobile_styles}">
            </vb:if>
            {vb:raw quickchooserbits2}
            <vb:if condition="$quickchooserbits1">
            </optgroup>
            </vb:if>          
          </vb:if>
        </select>  
      </vb:if>
      
    </form>
    
    <vb:if condition="$show['dst_correction']">
    <!-- auto DST correction code -->
      <form action="profile.php?do=dst" method="post" name="dstform">
        <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
        <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
        <input type="hidden" name="do" value="dst" />
      </form>
      <script type="text/javascript">
      <!--
        var tzOffset = {vb:raw bbuserinfo.timezoneoffset} + {vb:raw bbuserinfo.dstonoff};
        var utcOffset = new Date().getTimezoneOffset() / 60;
        if (Math.abs(tzOffset + utcOffset) == 1)
        {  // Dst offset is 1 so its changed
          document.forms.dstform.submit();
        }
      //-->
      </script>
      <!-- / auto DST correction code -->
    </vb:if>
    
    <script type="text/javascript">
    <!--
      // Main vBulletin Javascript Initialization
      vBulletin_init();
    //-->
    </script>
      {vb:raw template_hook.footer_javascript}
  </div>
  
  
  <!--Footer-->
       <div id="footer_copyright" class="shade footer_copyright"> 
  </div>
  
  
  
  
  <div id="footer_morecopyright" class="shade footer_morecopyright">
    <!-- Do not remove cronimage or your scheduled tasks will cease to function -->
    {vb:raw cronimage}
    <!-- Do not remove cronimage or your scheduled tasks will cease to function -->
  </div>
  {vb:raw ad_location.ad_footer_end} 
  <vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']">
    {vb:raw facebook_footer}
  </vb:if>
  </div>
  <div style="clear:both;"></div>
  <div class="bottom">
  <div class="middle">
  
  
    <div class="contact">
      <h5>اطلاعات تماس با RSPF</h5>
      <div class="text">جهت ارتباط با مديران RSPF مي توانيد از اطلاعات زير استفاده نماييد .</div>
  <div class="text">
  <div style="
  background: rgba(255, 255, 255, 0.06);
  padding: 6px;
  border-radius: 4px;
  text-shadow: 1px 1px 0px rgb(0, 0, 0);
  ">
  طراحی و فارسی سازی استایل توسط : <a href="http://www.vbiran.ir/">وي بي ايران</a>
  </div>
  </div>   
      <div class="field">Email : [email protected] </div>
      <div class="field">Email : [email protected] </div> 
      <div class="field">SMS : 0935 - 9390 - 14757 </div>
    </div><!--Contact-->
  
  
    <div class="map">
      <h5>لينک هاي مرتبط با RSPF </h5>
      <ul>
        <li><a href="http://forum.rspf.ir/">RSPF</a> </li>
        <li><a href="http://www.vbiran.ir/">VB Iran</a></li>
        <li><a href="http://www.vbiran.ir/">VB Iran</a></li>
        <li><a href="http://forum.rspf.ir/">RSPF</a> </li>
      </ul>
    </div><!--Map-->
    
  <div class="subscribe">
      <h5>درباره RSPF</h5>
     <div class="text">
  سايت RSPF با عنوان اولین مرجع فارسی و تخصصی بازی های راک استار در ايران خدمات رساني خود را در سال 1390 آغاز کرد . از لحظه تولد تاکنون RSPF همواره سعي در بکارگيري شيوه هاي مديريتي جديد و خدمات نوين داشته است . RSPF مفتخر است که توسط <a href="http://www.i-whost.net/index.php/">آی وب هاست</a> پشتيباني و ميزباني مي شود . </div>
  <div class="text">
  <div style="
  background: rgba(255, 255, 255, 0.06);
  padding: 6px;
  border-radius: 4px;
  text-shadow: 1px 1px 0px rgb(0, 0, 0);
  ">
  {vb:rawphrase all_times_are_gmt_x_time_now_is_y}
  </div>
  </div>    
  
  
    </div><!--Subscribe-->
    
  </div><!--middle 2-->
  </div><!--Bottom-->
  <div class="middle">
      <div class="footer1 mt">
  <div class="browser"></div>
  کليه حقوق مادي و معنوي براي RSPF محفوظ مي باشد . <br>
  <!--Browser-->
  </div>
  </div>
  <br >
  <br >
  <br >

 5. Top | #14
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  836
  میزان امتیاز
  91

  پیش فرض

  اگه بخوام انتخاب قالب رو بردارم از فوتر کدوم کد رو باید حذف کنم؟

 6. Top | #15
  پاسخگو و راهنمای سایت

  ورژن ویبولتین
  all version
  نوشته ها
  7,278
  میزان امتیاز
  922

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط ♥ Alone Boy ♥ نمایش پست ها
  اگه بخوام انتخاب قالب رو بردارم از فوتر کدوم کد رو باید حذف کنم؟
  به تاپیک زیر مراجعه کنید .
  انتخاب کننده استایل و زبان یک خطر برای SEO‌ ویبولتین

  کاربر مقابل از p30web بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 7. Top | #16
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  icalas99
  نوشته ها
  478
  میزان امتیاز
  53

  پیش فرض

  چرا باسه من اینطوری نمایش داده میشه؟همه کارا دقیق انجام دادم
  تصاویر پیوست شده تصاویر پیوست شده

صفحه 2 از 2 نخستنخست 12

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. پاسخ: 827
  آخرين نوشته: 2015/11/18, 11:40 PM
 2. چیگونه در استایل VBIran Bubble هدر قرار بدم
  توسط vbmastermind در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 6
  آخرين نوشته: 2013/01/29, 10:07 PM
 3. آموزش زیبا سازی پست بیت { ساده و زیبا } (ورژن3)
  توسط sorathost در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 2012/11/15, 08:39 PM
 4. آموزش زیبا سازی پست بیت { ساده و زیبا }
  توسط Mohsen Neo در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 46
  آخرين نوشته: 2012/08/05, 02:40 PM
 5. پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2011/12/16, 09:42 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •