انجمنتون رو بالا اوردید اطلاع رسانی کنید رسیدگی بشه

موقتا بسته شد./