تبلیغات در اینترنتPanypay
صفحه 1 از 4 1234 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 33

مقاله: اموزش قراردادن آمار در انتهای سایت به شیوه ای متفاوت

  1. اموزش قراردادن آمار در انتهای سایت به شیوه ای متفاوت »

   اموزش قراردادن آمار در انتهای سایت به شیوه ای متفاوت

   نگارش: , by (مدیر بازنشسته)
   2013/02/08 10:44 PM
   امتیاز: 

   درود .

   در پایین انجمن ، قسمتی برای ارائه آمار انجمن وجود دارد . با تغییرات کمی در CSS ها و استفاده از متغیر های ویبولتین در شیوه نمایش این آمار تغییراتی میدهیم .

   پ ن: به درخواست کاربران ، این تغییرات از سایت ANd-roid.ir برداشته شده است .

   ( مطابق شکل ! )   برای اینکار به قالب Additional.css بروید و کد های زیر را انتهای آن اضافه کنید .

   کد:
   #board_stats{clear:both}#board_stats ul{text-align:center}#board_stats li{margin-left:20px}#board_stats .value{background:#F5F5F5;border:1px solid #E5E5E5;border-radius:3px;box-shadow:0 1px 4px rgba(0,0,0,0.06),0 -9px 1px rgba(0,0,0,0.03) inset;color:#555;display:inline-block;font-weight:bold;margin-right:25px;padding:3px 7px;text-shadow:0 1px 0 #fff}.statistics{line-height:1.3;margin:20px 0 0;overflow:hidden;padding:8px}.statistics_head{background:#eee url(http://up.vbiran.ir/images/gvbwxdfn4ecpqy5mde39.png) repeat-x;border-radius:2px;border:1px solid #dfdfdf;font-size:11px;font-weight:bold;padding: 8px; margin-bottom: 6px}.statistics_head,.statistics_head a{color:#727272}.statistics .statistics_head:not(:first-of-type){margin-top:0}#stat_links{font-weight:normal}#stat_links a{margin:0 5px}.topdiv{height:37px;background:#000 url(http://and-roid.ir/Forum/images/and-roid_2013/misc/pageHeadBG.png) repeat-x left top;border-bottom:4px solid #5979B3}..isType_small{font-size:11px}.isList_inline > li{display:inline-block;margin:0 3px}.isList_inline > li:first-child{margin-left:0}.isList_inline > li:last-child{margin-right:0}.isList_inline.ipsList_reset > li:first-child{margin-left:3px}.isList_inline.ipsList_reset > li:last-child{margin-right:3px}.isList_inline.ipsList_nowrap{white-space:nowrap}
   
   
   .statistics_head2{background:#eee url(http://up.vbiran.ir/images/gvbwxdfn4ecpqy5mde39.png) repeat-x;border-radius:2px;border:1px solid #dfdfdf;font-size:11px;font-weight:bold;padding: 8px;margin-top: 6px; margin-bottom: 8px}.statistics_head2,.statistics_head2 a{color:#727272}.statistics .statistics_head2:not(:first-of-type){margin-top:0}
   
   
   .statistics_head3{background:#eee url(http://and-roid.ir/Forum/images/and-roid_2013/misc/highlight.png) repeat-x;border-radius:2px;border:1px solid #dfdfdf;font-size:11px;font-weight:bold;padding: 8px;margin-top: 1px}.statistics_head2,.statistics_head2 a{color:#727272}.statistics .statistics_head2:not(:first-of-type){margin-top:0}

   به قالب FORUMHOME رفته و کد های زیر را پیدا کنید .

   کد:
    <div class="navlinks">    <a href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}forumdisplay.php?{vb:raw session.sessionurl}do=markread&amp;markreadhash={vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" rel="nofollow">{vb:rawphrase mark_forums_read}</a>
     <vb:if condition="$vboptions['forumleaders']">|
     <a href="showgroups.php{vb:raw session.sessionurl_q}" rel="nofollow">
       <vb:if condition="$vb_suite_installed">
         {vb:rawphrase view_site_leaders}
       <vb:else />
         {vb:rawphrase view_forum_leaders}
       </vb:if>
     </a></vb:if>
       </div>
     {vb:raw ad_location.board_after_forums}
     <!-- what's going on box -->
     <div id="wgo" class="collapse wgo_block block">
       <h2 class="blockhead">{vb:rawphrase whats_going_on}</h2>
       <div class="blockbody formcontrols floatcontainer">
         {vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos1}
         <vb:if condition="$show['loggedinusers']">
         <!-- logged-in users -->
         <div id="wgo_onlineusers" class="wgo_subblock section">
           <h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/users_online.png" alt="{vb:rawphrase currently_active_users}" />{vb:rawphrase currently_active_users}</h3>
           <div>
             <p>{vb:rawphrase there_are_x_y_online_link, {vb:raw totalonline}, {vb:raw session.sessionurl_q}} <span class="shade">{vb:rawphrase x_members_and_y_guests, {vb:raw numberregistered}, {vb:raw numberguest}}</span></p>
             <p>{vb:rawphrase most_users_ever_online_was_x_y_at_z, {vb:raw recordusers}, {vb:raw recorddate}, {vb:raw recordtime}}</p>
             <vb:if condition="$activeusers">
             <ol class="commalist" id="wgo_onlineusers_list">
               <vb:each from="activeusers" value="loggedin">
                 <li>{vb:stylevar dirmark}<a class="username" href="{vb:link member, {vb:raw loggedin}}">{vb:raw loggedin.musername}</a>{vb:raw loggedin.invisiblemark}{vb:raw loggedin.buddymark}{vb:raw loggedin.comma}</li>
               </vb:each>
             </ol>
             </vb:if>
           </div>
         </div>
         <!-- end logged-in users -->
         </vb:if>
         {vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos2}
         <!-- Start Members Today -->
         <vb:if condition="$show['wgo_members']">
         <div id="wgo_wgo_members_users" class="wgo_subblock section collapse">
           <h3 class="blocksubhead"><a href="{vb:raw wgo_members.url}"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/forum_stats.png" alt="{vb:phrase wgo_members_alt_title}"/></a>{vb:raw wgo_members.whotitle}</h3>
           <a class="collapse" id="collapse_wgo_members_list" href="{vb:raw relpath}#top"><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/collapse_40b{vb:raw wgo_members.collapse}.png" alt="" title="{vb:rawphrase collapse_expand}" /></a>
           <div id="wgo_members_list" {vb:raw wgo_members.style}>
             <p>{vb:raw wgo_members.visitors}</p>
             <vb:if condition="$vboptions['wgo_members_names']">
               <vb:if condition="$wgo_members['totaltoday'] == 0">
                 {vb:phrase no_members_list} 
               <vb:else />
                 <ul class="commalist" id="wgo_wgo_members_list">
                   <vb:if condition="$wgo_members['template_hook']">
                     {vb:raw wgo_members.template_hook}
                   <vb:else />
                     <vb:each from="wgo_members_list" value="row">
                       <li>{vb:stylevar dirmark}<a class="username" href="{vb:link member, {vb:raw row}}" title="{vb:raw row.wrdate}">{vb:raw row.musername}</a>{vb:raw row.markinv}{vb:raw row.comma}</li>
                     </vb:each>
                   </vb:if>
                 </ul>
               </vb:if>
             <vb:else />
               {vb:phrase member_list_disabled} 
             </vb:if>
           </div>
         </div>
         </vb:if>
         <!-- End Members Today -->
         {vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos6}
         <vb:if condition="$show['upcomingevents']">
         <div id="wgo_events" class="wgo_subblock section">
           <h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/event.png" alt="{vb:rawphrase todays_events}" /><vb:if condition="$show['todaysevents']">{vb:rawphrase todays_events}<vb:else />{vb:rawphrase upcoming_events_for_the_next_x_days, {vb:raw vboptions.showevents}}</vb:if></h3>
           <ol>
             {vb:raw upcomingevents}
           </ol>
         </div>
         </vb:if>
   سپس با کد های زیر جایگزین کنید .

   کد:
   <div id="board_stats">    
       <div class="navlinks">
   
   
       <span class="value">{vb:raw numbermembers}</span> کاربر 
       <span class="value">{vb:raw totalposts}</span> پست 
       <span class="value">{vb:raw newuserinfo.username}</span> آخرین کاربر عضو شده 
      <span class="value">{vb:raw recordusers}</span> نفر بیشترین تعداد آنلاین های همزمان است 
       </div>
       </div>
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     {vb:raw ad_location.board_after_forums}
   
   
   
   
     <!-- what's going on box -->
     <div id="wgo" class="collapse wgo_block block">
       <h2 class="blockhead">{vb:rawphrase whats_going_on}</h2>
       <div class="blockbody formcontrols floatcontainer">
         {vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos1}
         <vb:if condition="$show['loggedinusers']">
         <!-- logged-in users -->
         <div id="wgo_onlineusers" class="wgo_subblock section">
   <h4 class="statistics_head">
   <ul class="isList_inline isType_small" id="stat_links" style="float:left; clear:left;">
         <li><a href="http://www.forum.realmadridcf.ir/misc.php?do=topposters" rel="nofollow">بهترین ارسال کننده های انجمن</a></li>
       
       <li><a href="http://www.forum.realmadridcf.ir/showgroups.php" rel="nofollow">
         
           نمايش مديران انجمن ها
         
       </a></li>
       </ul>{vb:raw totalonline} نفر آنلاین میباشند .</h4>
   
   
           <div>
   
   
   <p class="statistics_brief desc">{vb:raw numberregistered} کاربر, {vb:raw numberguest} مهمان
       <a href="http://www.forum.realmadridcf.ir/online.php">(لیست آنلاین ها)</a>
   
   
             
             </p>
   
   
             <vb:if condition="$activeusers">
             <ol class="commalist" id="wgo_onlineusers_list">
               <vb:each from="activeusers" value="loggedin">
                 <li>{vb:stylevar dirmark}<a class="username" href="{vb:link member, {vb:raw loggedin}}">{vb:raw loggedin.musername}</a>{vb:raw loggedin.invisiblemark}{vb:raw loggedin.buddymark}{vb:raw loggedin.comma}</li>
               </vb:each>
             </ol>
             </vb:if>
           </div>
         </div>
         <!-- end logged-in users -->
         </vb:if>
         {vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos2}
         <vb:if condition="$show['upcomingevents']">
         <div id="wgo_events" class="wgo_subblock section">
           <h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/event.png" alt="{vb:rawphrase todays_events}" /><vb:if condition="$show['todaysevents']">{vb:rawphrase todays_events}<vb:else />{vb:rawphrase upcoming_events_for_the_next_x_days, {vb:raw vboptions.showevents}}</vb:if></h3>
           <ol>
             {vb:raw upcomingevents}
           </ol>
         </div>
         </vb:if>

   و در آخر کد های زیر را پیدا و حذف کنید .

   کد:
   <div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section">        <h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/forum_stats.png" alt="{vb:rawphrase x_statistics, {vb:raw vboptions.bbtitle}}" />{vb:rawphrase x_statistics, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</h3>
           <div>
             <dl>
               <dt>{vb:rawphrase threads}</dt>
                 <dd>{vb:raw totalthreads}</dd>
               <dt>{vb:rawphrase posts}</dt>
                 <dd>{vb:raw totalposts}</dd>
               <dt>{vb:rawphrase members}</dt>
                 <dd>{vb:raw numbermembers}</dd>
               <vb:if condition="$show['activemembers']">
                 <dt>{vb:rawphrase active_members}</dt>
                 <dd>{vb:raw activemembers}</dd>
               </vb:if>
             </dl>
             <p>{vb:rawphrase welcome_to_our_newest_member_x, {vb:link member, {vb:raw newuserinfo}}, {vb:raw newuserinfo.username}}</p>
             {vb:raw template_hook.forumhome_wgo_stats}
           </div>
         </div>
         <div id="wgo_legend" class="wgo_subblock section">
           <h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/legend.png" alt="{vb:rawphrase icon_legend}" />{vb:rawphrase icon_legend}</h3>
           <div>
             <dl id="icon_legends" class="icon_legends">
               <dt><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/forum_new-16.png" alt="{vb:rawphrase new_posts_forum}" /></dt><dd>{vb:rawphrase new_posts_forum}</dd>
               <dt><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/forum_old-16.png" alt="{vb:rawphrase no_new_posts_forum}" /></dt><dd>{vb:rawphrase no_new_posts_forum}</dd>
               <vb:if condition="$vboptions['showlocks']"><dt><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/forum_lock-16.png" alt="{vb:rawphrase forum_is_closed_for_posting}" /></dt><dd>{vb:rawphrase forum_is_closed_for_posting}</dd></vb:if>
               <dt><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/category-16.png" alt="{vb:rawphrase category_forum}" /></dt><dd>{vb:rawphrase category_forum}</dd>
               <dt><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/forum_link-16.png" alt="{vb:rawphrase link_forum}" /></dt><dd>{vb:rawphrase link_forum}</dd>
             {vb:raw template_hook.forumhome_icon_legend}
             </dl>
           </div>
         </div>
         {vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos5}
       </div>
     </div>
     <!-- end what's going on box -->
 1. Top | #2
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  :-|
  نوشته ها
  2,908
  میزان امتیاز
  387

  پیش فرض

  عالیه آقا شهاب خیلی دنبال این آموزش بودم ممنون

  کاربر مقابل از Regulator بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 2. Top | #3
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  :-|
  نوشته ها
  2,908
  میزان امتیاز
  387

  پیش فرض

  دوستان به جای کد کع در قالب FORUMHOME وارد می کردید اینو وارد کنید تا از انجمن خودتون باز بشه

  کد:
     <div id="board_stats">    
      <div class="navlinks">
  
  
      <span class="value">{vb:raw numbermembers}</span> کاربر 
      <span class="value">{vb:raw totalposts}</span> پست 
      <span class="value">{vb:raw newuserinfo.username}</span> آخرین کاربر عضو شده 
     <span class="value">{vb:raw recordusers}</span> نفر بیشترین تعداد آنلاین های همزمان است 
      </div>
      </div>
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    {vb:raw ad_location.board_after_forums}
  
  
  
  
    <!-- what's going on box -->
    <div id="wgo" class="collapse wgo_block block">
      <h2 class="blockhead">{vb:rawphrase whats_going_on}</h2>
      <div class="blockbody formcontrols floatcontainer">
        {vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos1}
        <vb:if condition="$show['loggedinusers']">
        <!-- logged-in users -->
        <div id="wgo_onlineusers" class="wgo_subblock section">
  <h4 class="statistics_head">
  <ul class="isList_inline isType_small" id="stat_links" style="float:left; clear:left;">
        <li><a href="misc.php?do=topposters" rel="nofollow">بهترین ارسال کننده های انجمن</a></li>
      
      <li><a href="showgroups.php" rel="nofollow">
        
          نمايش مديران انجمن ها
        
      </a></li>
      </ul>{vb:raw totalonline} نفر آنلاین میباشند .</h4>
  
  
          <div>
  
  
  <p class="statistics_brief desc">{vb:raw numberregistered} کاربر, {vb:raw numberguest} مهمان
      <a href="online.php">(لیست آنلاین ها)</a>
  
  
            
            </p>
  
  
            <vb:if condition="$activeusers">
            <ol class="commalist" id="wgo_onlineusers_list">
              <vb:each from="activeusers" value="loggedin">
                <li>{vb:stylevar dirmark}<a class="username" href="{vb:link member, {vb:raw loggedin}}">{vb:raw loggedin.musername}</a>{vb:raw loggedin.invisiblemark}{vb:raw loggedin.buddymark}{vb:raw loggedin.comma}</li>
              </vb:each>
            </ol>
            </vb:if>
          </div>
        </div>
        <!-- end logged-in users -->
        </vb:if>
        {vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos2}
        <vb:if condition="$show['upcomingevents']">
        <div id="wgo_events" class="wgo_subblock section">
          <h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/event.png" alt="{vb:rawphrase todays_events}" /><vb:if condition="$show['todaysevents']">{vb:rawphrase todays_events}<vb:else />{vb:rawphrase upcoming_events_for_the_next_x_days, {vb:raw vboptions.showevents}}</vb:if></h3>
          <ol>
            {vb:raw upcomingevents}
          </ol>
        </div>
        </vb:if>
  بعد کسایی که از ساید بار استفاده می کنند این قسمت رو از قالبشون حذف نکنن چون قالب بهم میریزه

  کد:
   
  کد:
  {vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos5}     </div>   </div>   <!-- end what's going on box -->

  کاربر مقابل از Regulator بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 3. Top | #4
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  6664
  نوشته ها
  79
  میزان امتیاز
  14

  پیش فرض

  من این کد رو وارد کردم اما وقتی میخوام ب قسمت کاربران آنلاین برم این پیغام رو میده:
  شما نمیتوانید وارد سایت شوید ! دسترسی شما به سایت به دلیل زیر قطع شده است :
  هیچ دلیلی اتخاذ نشده است

  پایان مدت محرومیت شما : هرگز

  کسی علت رو میدونه؟

 4. Top | #5
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  ALL VERSIONS
  نوشته ها
  605
  میزان امتیاز
  73

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط حمیدرضا نمایش پست ها
  من این کد رو وارد کردم اما وقتی میخوام ب قسمت کاربران آنلاین برم این پیغام رو میده:


  کسی علت رو میدونه؟
  اگر مراحل رو بدرستی پیش برید این پیغام ربطی به این کدها نخواهد داشت ...
  ادمین سی پی / تنظیمات / تنظیمات اصلی انجمن / تنظیمات کاربران آنلاین در سایت / مورد اول رو "بله" انتخاب کنید ....

 5. Top | #6
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  215
  میزان امتیاز
  28

  پیش فرض

  درود
  دوستان عزیز و مدیران بزگ وار این روش تایید میشه و مشکلی ایجاد نمیکنه؟

 6. Top | #7
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  6664
  نوشته ها
  79
  میزان امتیاز
  14

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط lvl3hr نمایش پست ها
  اگر مراحل رو بدرستی پیش برید این پیغام ربطی به این کدها نخواهد داشت ...
  ادمین سی پی / تنظیمات / تنظیمات اصلی انجمن / تنظیمات کاربران آنلاین در سایت / مورد اول رو "بله" انتخاب کنید ....
  اون گزینه بله هست.
  قبل از این روش جدید مشکلی نداشت میشد کاربران آنلاین رو مشاهده کرد اما الان نمیشه.

 7. Top | #8
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  ALL VERSIONS
  نوشته ها
  605
  میزان امتیاز
  73

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط alireza74love نمایش پست ها
  درود
  دوستان عزیز و مدیران بزگ وار این روش تایید میشه و مشکلی ایجاد نمیکنه؟
  نخیر دوست عزیز ، بنده خودم هم استفاده می کنم ... مشکلی ندارد ...

 8. Top | #9
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  vBulletin 4.2.0
  نوشته ها
  399
  میزان امتیاز
  46

  پیش فرض

  سلام خسته نباشید....... من گند زدم تو سایتم حالا چیکار کنم؟

 9. Top | #10
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  4.1.10
  نوشته ها
  905
  میزان امتیاز
  141

  پیش فرض

  درود . چیکار کردید ؟

  شات بدید .

  کاربر مقابل از Special_One بابت این پست مفید تشکر کرده است:


صفحه 1 از 4 1234 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. موزش پست بیت در دو رنگ متفاوت به همراه ساعت (ورژن3)
  توسط sorathost در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 9
  آخرين نوشته: 2012/05/28, 09:38 PM
 2. آموزش پست بیت در دو رنگ متفاوت به همراه ساعت
  توسط Dastyar در انجمن اموزشهای تصویری ویبولتین
  پاسخ: 10
  آخرين نوشته: 2012/05/05, 11:16 PM
 3. پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2012/04/11, 10:42 AM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •