درود
بنده میخواستم وقتی که به کاربری پ خ ارسال میشه براش ایمیل ارسال بشه که شما یه پ خ دارید.
دوستان کمک هایی کردند اما تا به حال کسی به سوال پست 23 پاسخی ارسال نکردند!