سلام دوستان دوستان نمیدونم چی شده انجمنم نمیشه وارد شد


وقتی وارد میشی یبغام خوش امد گویی نمیاد


فقط برت میگردونه همون صفحه قبلی


و باز باید وارد بشی و کلا این مشکل رو داره و اصلا نمیشه وارد شد