سایتتون همانطور که Dear-Amir عزیز فرمودند بدون هیچگونه مشکلی باز می شود.
کش مرورگرتون رو یکبار پاک کنید و یا ctrl+f5 بزنید