دوستان نیاز به یه وی پی اس رم 256 و هارد 20 گیگ دارم پهنای باند نامحدود.
لطفا قیمت بگید