دوستان چه جوری می تونم یه کاری کنم که کسی وقتی روی یک لینک دانلود کلیک می کنه به صفحه ی خانه ی سایتم منتقل بشه( در صورتی این اتفاق بیفته که اون شخص از صفحه مورد نظر من وارد نشده باشه مثلا یکی بهش لینک دانلود رو داده باشه)؟؟؟