من یه سوال داشتم میشه کلیجا رو در یه هایت جدا گانه از ویبلوتین قرار داداما دیتابیس رو یکی باشه
مثلاً می خوام در دو هاست جداگانه باشن اما از یه دیتابیس استفاده کنن