سلام دوستان

با اجازه مدیریت کل سایت
درچند جمله از منی که در نیای مجازی دست وپنجه نرم کردم ولی بهتون بگم وی بی ایران را باور داشته باشید که تنها وی بی حرفه ای ایران زمین است وهمینک از همیجا می خوام اعلام کنم فضاحت تر از وی بی دنیا مثل ویبی پرو نیست که امشب من رو اخراج کردند چون دربرابردفاعیات من کم اوردن وچند نفر حقوق دان را به قول شون به جون من اندذاختن وامشب اعلام می کنم به وی بی پرو نرید واز لحاظ مشخصات شخصی در امنیت نیستید سایتی که با حقوق دان وفضا فتا بیاد بالا قابل پیش بینی نیست فتا محترم وجای خودش ووی هم جای خودش یاعلی