از این قسمت باید غیرفعال کنی تنظیمات-->تنظیمات اصلی انجمن-->سیستم Plugin/Hook

یا با این آموزش آموزش غیر فعال کردن سیستم هک و پلاگین با Config.php