سلام
میخواستم بدونم هکی هست که بشه باهاش به صورت ajax هروقت که بخوایم یه پیام گوشه ی انجمن بیاریم و بعد مدتی خودش از بین بره یا کاربر بتونه ببندتش.
همچین هکی هست؟