درود.در خواست درجه کاربری با موضوع جاوا .______________________________نشان ها۱-مدیر کل {قرمز}/۲-کاربر فعال {آبی کم رنگ}/۳-مدیر ارشد {بنفش}/۴-مدیر بخش {آبی پر رنگ}/۵-تیم JAVA{صورتی}/۶-کاربر حرفه ای {زرد}/۷-معاون کل {جیگری}/۸-ناظم کل {سبز}/۹-کاربر سایت {سیاه}/۱۰-Banned {خاکستری}