راستش من طراحی زیاد بلد نیستم
مثلا طراحی بنر بلدم ولی لوگو نه بلد نیستم
اگه بخوام طراحی یاد بگیرم باید از کجا شروع کنم؟
میشه یه لینکی یه چیزی برای آموزش بذارید؟