سلام
من php.ini از رو سرور خودم اجرا میشه و میخوام دو مورد زیر فعال کنم باید چیکار کنم /.

curl با fopen فعال کنم ؟