سلام دوستان کیا انجمنشونو تازه ساختن به من آدرسشو بدن یه چند تا راهنمایی میخوام (اگه خواستید پ.خ کنید)