سلام من یه هکی میخوام که کاربر برای عضو شدن نیاز به دعوتنامه ی مدیریت داشته باشه
همچین چیزی هست؟