از مدیران وی بی کسی هست که در زمینه ماژول های وی بی و کیوری های دیتا بیس سر در بیاره و مشکل انجمن بنده را حل کند؟


هاستینگ میگه رکویست های انجمنت بالاست و کیوری های دیتابیست مشکل دارد محض این ساسپندم می کنند ...یا میگن ممکنه از قالبت باشه از دوستان کسی می تونه کمک کنه؟ مشکل دیتابیسم برطرف بشه هزینشم میدم خدمتش؟


pm خصوصی بدهید