این نمونه کار منه که میزارم . این مال یکی از مشتری های منمن درجه کاربری درست میکنم و برای دریافت پول رایج نمیگیرم . ولی باید در انجمن فعالیت و امتیاز بدست بیارد و این امتیاز رو برای خرید استفاده کنید

درجه های با تعداد 6 عدد 2000 امتیاز
درجه های با تعداد 12 عدد 4000 امتیاز

افرادی که در این مدت فعالیت کرده باشن ( 1391/12/10 تا 1392/01/01 ) محصولات 90% تخفیف برایشان میخورد . البته بعداز برسی پستهای کاربر . پستهای اسپم حذف و امتیاز پست اسپم پاک خواهد شد.