سلام

بنده درخواست یک هدر برای قالب اسکای دارم

آدرس:
پی سی تی

این قالب فعلی خرابه برا همین یک هدر برا اسکای میخواستم