سلام
لطفا برای انجمن برق و کامپیوتر زحمت درجات کاربری رو بچه های گرافیک بکشن

مرکز برق و کامپیوتر ایران

درجه : مدیر کل سایت - معاون سایت - مدیر ارشد - مدیربخش - پاسخگو و راهنما - کاندیدای مدیریت - کاربر فعال و مفید- کاربر سایت - کاربر اخراجی