کمک فوری برای این مشکل من هک رو برای اجرای ویدئو نصب کردم ولی حالا مشکل پیددا کرده قبلا مشکلی نداشت


مشکل با نصب فروشگاه این همه راهنمایی کنید رو سایت خودتون هم نصبه