با سلام

من درجات کاربری اختصاصی میخوام و اگه کارش خوب باشه هزینه اشم میدم